Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Giáo dục nghệ thuật cho bộ đội hiện nay qua ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giáo dục nghệ thuật cho bộ đội hiện nay qua ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2014
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU .4
  NỘI DUNG .12
  Chương 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT 12
  1.1. Nghệ thuật và quan niệm về giáo dục nghệ thuật . 12
  1.2. Chức năng của giáo dục nghệ thuật 19
  1.3. Các lý thuyết về giáo dục nghệ thuật 21
  1.4. Điều kiện giáo dục nghệ thuật 29
  Tiểu kết chương 1 .40
  Chương 2: GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO BỘ ĐỘI QUA CA KHÚC VỀ
  BỘ ĐỘI CỤ HỒ - LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG 42
  2.1. Ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ và vai trò của ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ 42
  2.2. Một số vấn đề lý luận và nhân tố tác động đến giáo dục nghệ thuật cho bộ
  đội qua ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ . 67
  2.3. Thực trạng giáo dục nghệ thuật cho bộ đội hiện nay qua ca khúc về Bộ đội
  Cụ Hồ . 77
  Tiểu kết chương 2 .95
  Chương 3: BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG
  TRONG GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO BỘ ĐỘI HIỆN NAY
  QUA CA KHÚC VỀ BỘ ĐỘI CỤ HỒ 98
  3.1. Bàn luận về kết quả nghiên cứu 98
  3.2. Bàn luận về ứng dụng kết quả nghiên cứu trong giáo dục nghệ thuật
  cho bộ đội hiện nay qua ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ . 107
  Tiểu kết chương 3 .132
  KẾT LUẬN. 134
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ .137
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .138
  PHỤ LỤC 151
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong quá trình giáo dục, bồi dưỡng con người đáp ứng yêu cầu, nhiệm
  vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN nói chung, giáo dục, bồi
  dưỡng quân nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu của Quân
  đội nhân dân Việt Nam nói riêng, GDNT có vai trò hết sức quan trọng. Thông
  qua các loại hình GDNT, trong đó có giáo dục âm nhạc, sẽ góp phần bồi dưỡng,
  phát triển, hoàn thiện nhu cầu nhận thức và th
  ị hiếu thẩm mỹ, giáo dục, bồi
  dưỡng, phát triển nhân cách. Đặc biệt, hoạt động GDNT trong quân đội, nhất
  là GDNT qua ca khúc về BĐCH sẽ góp phần giáo dục, bồi dưỡng nhu cầu
  nhận thức và thị hiếu thẩm mỹ cho bộ đội, hoàn thiện nhân cách người quân
  nhân cách mạng - nhân cách Bộ đội Cụ Hồ.
  Thực tiễn 70 năm xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của
  Quân độ
  i nhân dân Việt Nam đã khẳng định rằng, trong các hoạt động VHNT
  của quân đội, hoạt động GDNT cho bộ đội qua các ca khúc về BĐCH, nhất là
  các ca khúc sáng tác từ năm 1944 đến năm 1975 là hoạt động không thể thiếu
  trong đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội. Các ca khúc về BĐCH thuộc
  dòng CKCM Việt Nam, là sản phẩm văn hóa của một thời đại mới, thời đại
  mà cả dân tộc ta đ
  ã cống hiến, hy sinh trong hai cuộc kháng chiến nhằm giành
  lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước để đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, nó có
  vai trò rất to lớn trong đời sống tinh thần của bộ đội, đặc biệt khi được sử
  dụng làm “chất liệu” GDNT cho bộ đội.
  Nhận thức rõ vai trò của GDNT cho bộ đội qua ca khúc về BĐCH,
  những năm qua, hoạt động GDNT cho bộ
  đội qua ca khúc về BĐCH đã được
  các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai tích cực, đảm bảo sâu sắc về nội
  dung, phong phú, đa dạng về hình thức thể hiện và đã đem lại nhiều kết quả rất
  đáng khích lệ, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, nhu cầu, thị hiếu thẩm
  mỹ cho bộ đội, xây dựng và bồi dưỡng nhân cách người quân nhân cách mạng.
  Tuy nhiên, trong những năm qua, hoạt động GDNT cho bộ đội qua ca khúc
  về BĐCH trong các cơ quan, đơn vị của quân đội vẫn còn những biểu hiện hạn
  chế, bất cập cả trong nhận thức và trong tổ chức hoạt động thực tiễn. Những hạn
  chế, bất cập đó có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, nhất là
  chưa được phân tích, lý giải một cách đầy đủ, sâu sắc và thấu đ
  áo những cơ sở lý
  luận khoa học của hoạt động GDNT cho bộ đội qua các ca khúc về BĐCH.
  Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ
  Tổ quốc Việt Nam XHCN, yêu cầu, nhiệm vụ của huấn luyện, sẵn sàng chiến
  đấu và thực hiện chức năng, nhiệm vụ đội quân chiến đấu, công tác, lao động
  sản xuất của Quân đội nhân dân Vi
  ệt Nam nói chung, của mỗi cơ quan, đơn vị
  trong quân đội nói riêng trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực và
  trong nước, thì hơn lúc nào hết, hoạt động GDNT cho bộ đội qua ca khúc về
  BĐCH càng trở nên quan trọng và cấp thiết nhằm góp phần phát triển nhân
  cách người quân nhân cách mạng, giữ vững và phát huy phẩm chất BĐCH
  trong thời kỳ mới.
  Trong thời gian qua, có nhiều công trình nghiên cứu từ các góc độ tiếp
  cận khác nhau đã đi sâu luận giải về GDNT, GDNT cho công chúng nói
  chung, đã đưa ra được những kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn có
  giá trị về mặt khoa học. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu vắng những công trình
  chuyên sâu nghiên cứu về GDNT cho bộ đội qua ca khúc về BĐCH, nhất là
  các ca khúc sáng tác từ năm 1944 đến năm 1975. Chính vì vậy, NCS lựa chọn
  vấn đề “Giáo dục nghệ thuật cho bộ đội hiện nay qua ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ
  (sáng tác từ năm 1944 đến năm 1975)” làm đề tài luận án của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở lý luận về GDNT và GDNT qua ca khúc về BĐCH, phân
  tích, bàn luận, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp ứng dụng kết quả nghiên
  cứu trong GDNT cho bộ đội hiện nay qua ca khúc về BĐCH, đáp ứng yêu


  Xem Thêm: Giáo dục nghệ thuật cho bộ đội hiện nay qua ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giáo dục nghệ thuật cho bộ đội hiện nay qua ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status