Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty aasc thực hiện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty aasc thực hiện

  Giới thiệu tài liệu Thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty aasc thực hiện
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ 2
  TÓM TẮT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 3
  LỜI MỞ ĐẦU 17
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2

  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 20
  1.1.1.Khái niệm 20
  1.1.2. Đối tượng của kiểm toán tài chính 21
  1.1.3. Chức năng 23
  1.1.4. Mục tiêu của Kiểm toán tài chính 24
  1.2. HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 28
  1.3. THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 30
  1.3.1. Khái niệm về thủ tục phân tích 30
  1.3.2. Mục tiêu của thủ tục phân tích 31
  1.3.3. Phân loại thủ tục phân tích 32
  1.3.4. Ý nghĩa của thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính 36
  1.4. VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 38
  1.4.1. Thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 38
  1.4.1.1. Mục tiêu của thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán. 38
  1.4.1.2. Thực hiện thủ tục phân tích sơ bộ trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 39
  1.4.2. Thủ tục phân tích trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 41
  1.4.2.1. Mục tiêu của thủ tục phân tích trong giai đoạn thực hiện kiểm toán. 41
  1.4.2.2. Thực hiện thủ tục phân tích chi tiết được thực hiện trong giai đoạn thực hiện kiểm toán. 43
  1.4.3. Thủ tục phân tích trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 46
  1.4.3.1. Mục tiêu của thủ tục phân tích trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 46
  1.4.3.2. Thực hiện thủ tục phân tích soát xét trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 47
  CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN 48
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY AASC 48
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 48
  2.1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh 51
  2.1.2.1- Phương châm dịch vụ của AASC 51
  2.1.2.2- Các loại hình dịch vụ cung cấp và khách hàng của Công ty AASC 51
  2.1.2.3-Kết quả kinh doanh của Công ty 53
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 55
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty AASC 56
  2.1.4.1- Tổ chức bộ máy kế toán: 56
  2.1.4.2. Tổ chức công tác kế toán: 57
  2.1.4.3. Quy trình kiểm soát chất lượng của Công ty 58
  2.2. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHUNG DO CÔNG TY THỰC HIỆN 58
  2.3. THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY ABC DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN 60
  2.3.1. Thực hiện thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty ABC 60
  2.3.3. Thực hiện thủ tục phân tích trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 69
  2.3.4. Thực hiện thủ tục phân tích trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 73
  2.4. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH KHI KIỂM TOÁN CÔNG TY XYZ 74
  2.4.1. Thực hiện thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 74
  2.4.2. Thủ tục phân tích trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 82
  2.4.3. Thủ tục phân tích được vận dụng trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 83
  2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH CỦA CÔNG TY AASC TẠI 2 KHÁCH HÀNG 83
  2.5.1. Sự khác biệt trong việc thực hiện thủ tục phân tích tại 2 Công ty 83
  2.5.2. Khái quát qui trình vận dụng thủ tục phân tích vào các giai đoạn của cuộc kiểm toán 84
  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN 85
  3.1. NHẬN XÉT VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY AASC 85
  3.2. NHẬN XÉT VỀ VIỆC THỰC HIỆNTHỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY AASC 87
  3.3. KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY AASC 89
  3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty AASC 89
  3.3.2 Kiến nghị nhằm hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty AASC 90
  3.3.3. Kiến nghị đối với các đơn vị được kiểm toán 93
  3.3.4. Kiến nghị đối với các đơn vị được kiểm toán 95
  KẾT LUẬN 96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 98  Xem Thêm: Thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty aasc thực hiện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty aasc thực hiện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status