Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch bức xạ hấp phụ thuốc nhuộm màu và chế phẩm cố định vi sinh vật có khả năng phân giải một số chất hữu cơ gây ô nhiễm môi tr-ờng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch bức xạ hấp phụ thuốc nhuộm màu và chế phẩm cố định vi sinh vật có khả năng phân giải một số chất hữu cơ gây ô nhiễm môi tr-ờng

  3
  MụC LụC
  Đề mục - trang.
  Ng-ời tham gia 2
  Mục lục 3
  Các từ viết tắt 5
  Phần I - mở đầu 8
  Phần II - Lý thuyết, tổng quan 11
  1. Công nghệ bức xạ 11
  2. Nhu cầu và biện pháp xử lý thải 12
  3. Vai trò của vi sinh vật trong xử lý n-ớc thải 15
  4. ứng dụng công nghệ bức xạ trong cải biến chế tạo vật liệu 27
  4.1. Cơ sở ứng dụng công nghệ bức xạ cải biến và chế tạo vật liệu 27
  4.2. Cơ chế hấp phụ chất màu của vật liệu khâu mạch 30
  5. Một số ph-ơng pháp xử lý thải theo nguyên tắc 32
  sinh học th-ờng đ-ợc áp dụng
  6. Hiện trạng xử lý n-ớc thải ô nhiễm màu tại Việt nam 34
  Phần III - vật liệu và ph-ơng pháp 36
  1.Vật liệu 36
  2. Ph-ơng pháp 36
  2.1.Tạo vật liệu Polymer khâu mạch hấp phụ thuốc nhuộm màu 36
  2.2. Các vật liệu cố định vi sinh vật 38
  2.3. Xác định độ tr-ơng và hàm l-ợng gel của vật liệu khâu mạch 38
  2.4. Xác định khả năng hấp phụ màu của vật liệu 39
  2.5. Phân lập, tuyển chọn và nhân giống các chủng vi sinh vật 39
  có khả năng hấp phụ và phân huỷ thuốc nhuộm màu.
  2.6. Tạo chế phẩm cố định vi sinh vật 40
  2.7. Xác định Nitrate trong n-ớc 41
  2.8. Đo Amoni NH 3 - N trong n-ớc: 42
  2.9. Xác định khả năng hấp phụ và phân giải chất nhuộm màu 42
  của chế phẩm cố định vi sinh vật.
  2.10. Dựng đ-ờng chuẩn hàm l-ợng chất nhuộm màu 43
  2.11. T-ơng quan chuyển đổi hệ số đo mg/l và CU 43
  phần IV- kết quả và thảo luận 45
  1. Vật liệu khâu mạch bức xạ 45
  2. Vật liệu thu thập 46
  2.1. Vật liệu khâu mạch đ-ợc chế tạo tại Viện NLNT 46
  2.2. Tinh bột khâu mạch- TBKM 46
  2.3. Hạt lọc n-ớc 47
  3. Xác định độ tr-ơng, hàm l-ợng gel và dung l-ợng 49
  hấp phụ chất nhuộm màu của các vật liệu chế tạo và thu thập.
  4. Các yếu tố ảnh h-ởng tới khả năng hấp phụ chất nhuộm màu 51
  của các vật liệu đã tuyển chọn: TBKM và vật liệu HN2
  4.1.Tinh bột khâu mạch TBKM 51 4
  4.1.1 ảnh h-ởng của pH tới khả năng hấp phụ của TBKM 51
  4.1.2. ảnh h-ởng của hàm l-ợngTBKM 52
  4.1.3. ảnh h-ởng của thời gian xử lý 53
  4. 2. Vật liệu khâu mạch- HN2: 54
  4.2.1. ảnh h-ởng của liều xạ tới hàm l-ợng gel và độ tr-ơng 54
  của vật liệu khâu mạch HN2.
  4.2.2. ảnh h-ởng của hàm l-ợng HN2 56
  4.2.3. ảnh h-ởng của pH 56
  4.2.4. ảnh h-ởng của thời gian xử lý 58
  5. Khả năng hấp phụ thuốc nhuộm màu của vật liệu 58
  đã tuyển chọn TBKM và HN2 trong n-ớc thải
  6. Giải hấp thụ thuốc nhuộm màu để tái sử dụng vật liệu 59
  6.1. Sự hấp phụ thuốc nhuộm màu 59
  6.2. Giải hấp phụ thuốc nhuộm màu 60
  7. Phân lập, tuyển chọn và nhân giống vi sinh vật có khả năng 63
  phân huỷ thuốc nhuộm màu
  8. Khả năng hấp phụ màu của tập hợp chủng vi sinh vật 64
  9. Tạo chế phẩm cố định vi sinh vật 65
  10. Khả năng hấp phụ và phân giải chất nhuộm màu của vật liệu và 67
  chế phẩm vi sinh
  Sự phân giải chất màu 69
  11. Khả năng hấp phụ và phân giải chất nhuộm màu trong n-ớc thải 74
  12. ứng dụng thực tế và đánh giá khả năng ứng dụng thực tế 75
  12.1. Xử lý n-ớc thải của các x-ởng nhuộm lụa Vạn Phúc Hà Đông 75
  12.1.1. Xử lý trong phòng thí nghiệm 75
  12.1.2. Xử lý n-ớc thải tại x-ởng nhuộm của làng nghề Vạn Phúc 77
  12.2. Xử lý n-ớc thải Xí nghiệp nhuộm Công ty dệt 8 – 3 78
  12.2.1. Xử lý trong phòng thí nghiệm 78
  12.2.2. Xử lý n-ớc thải tại Xí nghiệp nhuộm Công ty dệt 8-3 81
  12.3. Đánh giá khả năng ứng dụng thực tế của vật liệu khâu mạch 85
  HN2; TBKM và chế phẩm cố định vi sinh HN2.vs; TBKM.vs.
  12.4. Quy trình kỹ thuật xử lý n-ớc thải có chứa thuốc nhuộm màu 87
  Phần V - Kết luận 90
  Phụ Lục 93
  Tài liệu tham khảo 100

  Xem Thêm: Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch bức xạ hấp phụ thuốc nhuộm màu và chế phẩm cố định vi sinh vật có khả năng phân giải một số chất hữu cơ gây ô nhiễm môi tr-ờng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch bức xạ hấp phụ thuốc nhuộm màu và chế phẩm cố định vi sinh vật có khả năng phân giải một số chất hữu cơ gây ô nhiễm môi tr-ờng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status