Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hoàn thiện công tác cung cấp thông tin thống kê nước ngoài cho các đối tượng sử dụng trong nước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hoàn thiện công tác cung cấp thông tin thống kê nước ngoài cho các đối tượng sử dụng trong nước

  Nghiên Cứu Xác Định Nội Dung Thông Tin Và Hoàn Thiện Công Tác Cung Cấp Thông Tin Thống Kê Nước Ngoài Cho Các Đối Tượng Sử Dụng Trong Nước


  Mục lục

  Phần mở đầu
  1- Đặt vấn đề nghiên cứu
  2- Quá trình nghiên cứu

  Phần thứ nhất: thực trạng hoạt động cung cấp thông tin thống kê nước ngoài và nội dung cần phổ biến trong thời gian tới ở TCTK
  1- Thực tế nhu cầu thông tin thống kê nước ngoài và một số nhận xét, đánh giá

  1.1. Nhu cầu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước các cấp
  1.2. Nhu cầu của các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các đối tượng khác
  1.3. Nhu cầu thông tin thống kê nước ngoài của các đối tượng sử dụng ngay trong nội bộ cơ quan TCTK

  2- Một số nội dung đã đáp ứng trong thời gian qua về số liệu thống kê nước ngoài

  2.1. Thực trạng nội dung thông tin thống kê nước ngoài và kết quả đã phổ biến
  3- Nội dung thông tin thống kê nước ngoài cần được phổ biến trong thời gian tới

  Phần thứ hai: Hoàn thiện công tác cung cấp thông tin thống kê nước ngoài, Đề xuất giải pháp
  1- Mục đích của công tác biên soạn, phổ biến số liệu nước ngoài cho các đối tượng sử dụng trong nước
  2- Một số kinh nghiệm cụ thể của cơ quan thống kê các nước khu vực và thế giới
  3- Phân loại nhu cầu
  4- Cơ sở pháp lý và tính đặc thù của công tác TKNN
  5- Quan điểm về cách thức tổ chức phổ biến thông tin thống kê nước ngoài
  6- Hình thức và Công cụ phổ biến thông tin
  7- Nguồn thông tin thống kê nước ngoài
  8- Vấn đề chính sách phổ biến số liệu TKNN
  9- Vấn đề nhân lực

  Kết luận và kiến nghị

  Lời nói đầu

  Trong xu thế toàn cầu hoá kinh tế, Hợp tác quốc tế (HTQT) là một lĩnh vực hoạt động không những không thể thiếu được, mà ngày càng trở nên vô cùng quan trọng của Nhà nước cũng như của mỗi Bộ, ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, cộng đồng . trong đó có ngành thống kê nước ta.
  Hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế của ngành thống kê nước ta được thể hiện không những trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, mà còn cả trong công tác thống kê nước ngoài. Điều này được ghi nhận rõ trong Nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ cho phép Tổng cục Thống kê (TCTK) thành lập Vụ HTQT – một Vụ chuyên môn trực thuộc Tổng cục với chức năng làm công tác HTQT như đề xuất, xây dựng, triển khai các văn bản về HTQT của TCTK, làm đầu mối về quan hệ và hội nhập thống kê quốc tế, quản lý các dự án có yếu tố nước ngoài, thực hiện các thủ tục đối ngoại , và chức năng phổ biến số liệu thống kê
  Việt Nam (VN) cho quốc tế, cũng như phổ biến thông tin thống kê nước ngoài cho các đối tượng sử dụng trong nước. Quyết định số 639/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Tổng cục trưởng TCTK về Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ HTQT đã thể hiện điều này và nêu cụ thể các chức năng và nhiệm vụ trên.
  Tại điểm đ) về tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê thuộc mục 4 về các giải pháp thực hiện trong Quyết định số 141/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Định hướng phát triển thống kê Việt nam đến năm 2010, đã ghi: “Chủ động hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức thống kê quốc tế và các quốc gia nhằm mục đích tiếp cận nhanh chóng với các công nghệ, nghiệp vụ tiên tiến, hiện đại, các chuẩn mực quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ sự giúp đỡ về kỹ thuật và tài chính. Đẩy mạnh sự trao đổi trong việc khai thác thông tin thống kê quốc tế nhằm thu nhập số liệu thống kê quốc tế phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và điều hành trong nước, đảm bảo cung cấp số liệu cho các sản phẩm thống kê quốc tế.”
  Với xu thế hội nhập quốc tế đang ăn sâu vào mỗi quốc gia, quan hệ quốc tế đang được mở rộng sang tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, kể cả khía cạnh chính trị, quân sự, Việc làm ăn, đầu tư, buôn bán từ nước nọ sang nước kia ngày càng nhiều, nhu cầu thông tin thống kê nước ngoài của các đối tượng sử dụng ngày càng phát triển không những cả về chiều rộng mà còn về chiều sâu, vừa ngày càng chi tiết với chất lượng cao hơn, đòi hỏi ngành thống kê phải có các biện pháp đáp ứng.
  Những năm vừa qua, tuy đã đạt được một số thành tích đáng kể, song việc đáp ứng thông tin thống kê nước ngoài cho người dùng tin trong nước vẫn còn nhiều hạn chế. Các ấn phẩm thống kê nước ta có số liệu thống kê quốc tế còn chưa nhiều, mặc dù nguồn thống kê quốc tế khá phong phú, chúng vẫn chưa được phổ biến rộng rãi trong nước tới người sử dụng, .
  Xuất phát từ tình hình đó, công tác phổ biến thống kê nước ngoài cần phải được chấn chỉnh và làm tốt hơn nữa. Muốn vậy, cần phải tiến hành nghiên cứu tìm kiếm các biện pháp có tính khoa học chặt chẽ phù hợp với hoàn cảnh cụ thể nước ta, nhu cầu thông tin thống kê nước ngoài của các đối tượng sử dụng ở nước ta, cũng như tìm hiểu kinh nghiệm của cơ quan thống kê các nước trong khu vực và trên thế giới về vấn đề cung cấp thông tin thống kê quốc tế cho các đối tượng sử dụng trong nước của họ.
  Để làm được điều mong muốn ấy, đề tài nghiên cứu khoa học này được thực hiện theo hai khía cạnh có liên quan mật thiết với nhau:
  1. Khía cạnh thứ nhất, nghiên cứu xác định nội dung thông tin thống kê nước ngoài phục vụ các đối tượng sử dụng trong nước;
  2. Khía cạnh thứ hai, nghiên cứu hoàn thiện công tác cung cấp thông tin thống kê nước ngoài;


  Xem Thêm: Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hoàn thiện công tác cung cấp thông tin thống kê nước ngoài cho các đối tượng sử dụng trong nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hoàn thiện công tác cung cấp thông tin thống kê nước ngoài cho các đối tượng sử dụng trong nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status