Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo

  1

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của Đề tài.
  Giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ hết sức
  quan trọng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Ngay từ khi mới
  được thành lập đến nay cùng với việc Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn
  bản pháp luật, Đảng cũng có nhiều chỉ thị, nghị quyết để chỉ đạo, hướng
  dẫn các cơ quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Luật Khiếu nại, tố
  cáo năm 1998 và các lần sửa đổi bổ sung qua các năm 2004, năm 2005
  cùng các văn bản pháp luật về các ngành, lĩnh vực đã quy định đầy đủ, chi
  tiết hơn về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm,
  nghĩa vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước; việc thanh tra trách nhiệm
  của các cơ quan, tổ chức nói chung và của cơ quan hành chính Nhà nước
  nói riêng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  Tuy nhiên các ngành các cấp còn có nhận thức khác nhau về công tác
  thanh tra trách nhiệm, đồng thời trong chỉ đạo tổ chức thực hiện cũng còn
  chưa thống nhất. Chúng ta phải thấy rằng thanh tra trách nhiệm trong giải
  quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ rất quan trọng của các cơ quan hành
  chính Nhà nước, nó có liên quan mật thiết đến hiệu quả công tác giải quyết
  khiếu nại, tố cáo. Trong khi đó, các vấn đề như: nội dung thanh tra, phương
  pháp thanh tra, cách thức tiến hành thanh tra cũng như bảo đảm hiệu quả
  của việc thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được hiểu
  và áp dụng một cách đầy đủ, thống nhất ở các Bộ, ngành, địa phương.
  Chính vì vậy chúng ta cần phải nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và
  2

  thực tiễn của công tác này, từ đó có các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực,
  hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  Bởi vậy, việc nghiên cứu đề tài “ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh
  tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc giải quyết
  khiếu nại, tố cáo” là công việc hết sức cần thiết. Kết quả nghiên cứu của đề
  tài, một mặt sẽ đáp ứng yêu cầu giải quyết những vấn đề lý luận chung về
  thanh tra, kiểm tra trách nhịêm giải quyết khiếu nại, tố cáo; mặt khác nó sẽ
  góp phần tích cực, quan trọng vào nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết
  khiếu nại, tố cáo, đáp ứng những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác giải
  quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay.
  2. Mục đích và nội dung nghiên cứu.
  2.1. Mục đích nghiên cứu.
  Làm rõ những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng về thanh tra trách
  nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước trong giải quyết khiếu nại, tố
  cáo. Trên cơ sở đó nêu lên phương hướng và giải pháp nhằm nâng nâng cao
  hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành
  chính Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  2.2. Nội dung nghiên cứu.
  - Làm rõ các khái niệm thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết
  khiếu nại, tố cáo; làm rõ vai trò, vị trí và nội dung thanh tra trách nhiệm của
  các cơ quan hành chính Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo .
  - Đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác
  thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước về giải quyết
  khiếu nại, tố cáo và rút ra những nguyên nhân của hạn chế.
  3

  - Nêu lên phương hướng và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng
  cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành
  chính Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  3- Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.
  3.1. Cơ sở lý luận:
  Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác -
  Lênin, Tư tưởng Hồ chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng cộng sản
  Việt nam về Nhà nước pháp quyền, về bảo đảm quyền dân chủ của nhân
  dân nói chung và trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo nói riêng.

  3.2. Phương pháp nghiên cứu:
  Đề tài được thực hiện bởi các phương pháp phân tích, tổng hợp, so
  sánh, diễn dịch và quy nạp.

  4. Phạm vi nghiên cứu.
  Đề tài nghiên cứu về thanh tra trách nhịêm giải quyết khiếu nại, tố
  cáo thuộc lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Trong đó tập trung chủ
  yếu là công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan Bộ, ngang Bộ
  và Uỷ ban nhân dân các cấp và một số cơ quan hành chính nhà nước khác.

  5. Tiến độ thực hiện.
  Trên cơ sở Quyết định số 245/QĐ - TTCP ngày 24 tháng 01 năm
  2006 của Thanh tra Chính phủ, nhóm nghiên cứu đã triển khai theo các giai
  đoạn từ tháng 2/2006 đến tháng 2/2007. Đến nay Đề tài đã có sự cộng tác
  tích cực của các nhà nghiên cứu và nhà quản lý, Ban chủ nhệm đề tài đã tổ
  chức hai Hội thảo về định hướng nghiên cứu thông qua Đề cương nghiên
  cứu, Hội báo cáo tổng thuật của đề tài;
  - Các nhà khoa học, nhà quản lý, Thanh tra viên cao cấp, Thanh tra
  viên chính và các tham gia nghiên cứu viết bài với số lướng bài tuơng đối
  phong phú, toàn diện.
  Dưới đây là báo cáo Tổng quan kết quả nghiên cứu của đề tài.

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status