Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hiệu quả can thiệp tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng ở 5 huyện của Nghệ An, 2008 - 2012

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hiệu quả can thiệp tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng ở 5 huyện của Nghệ An, 2008 - 2012

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ .
  Chương 1: TỔNG QUAN . 3
  1.1. Một số thông tin cơ bản về HIV/AIDS 3
  1.1.1. Khái niệm nhiễm HIV/AIDS 3
  1.1.2. Tác nhân gây bệnh 3
  1.1.3. Nhiễm HIV là nhiễm suốt đời . 4
  1.1.4. Dịch HIV là một dịch ẩn . 4
  1.2. Tình hình nhiễm HIV trên Thế giới và Việt Nam 5
  1.2.1. Trên Thế giới . 5
  1.2.2. Tại Việt Nam . 7
  1.2.3 Tại Nghệ An 8
  1.3. Hành vi nguy cơ lây truyền HIV của người nhiễm HIV/AIDS . 11
  1.3.1. Tiêm chích ma túy không an toàn 11
  1.3.2. Quan hệ tình dục không an toàn 12
  1 1.3.3. Nguy cơ phối hợp 13
  1.4. Thực trạng tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS . 14
  1.4.1. Trên Thế giới . 14
  1.4.2. Tại Việt Nam . 19
  1.4.3. Tại Nghệ An 23
  1.5. Hoạt động tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng
  đồng .
  1.5.1. Khái niệm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng
  đồng .29
  1.5.2. Cơ sở hình thành chiến lược tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm
  HIV/AIDS dựa vào cộng đồng
  1.5.3. Nguyên tắc tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS dựa vào
  cộng đồng
  1.5.4. Nội dung tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng
  đồng .
  1.5.5. Một số yếu tố bảo đảm sự thành công của hoạt động tư vấn, chăm sóc và
  hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu . 38
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 38
  2.1.2. Địa điểm nghiên cứu . 38
  2.1.3. Thời gian nghiên cứu 42
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 42
  2.2.1. Thiết kế nghiên cứu . 42
  2.2.2. Điều tra cắt ngang lần 1 42
  2.2.3. Điều tra cắt ngang lần 2 43
  2.2.4. Xây dựng nội dung biện pháp can thiệp 44
  2.2.5. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu . 53
  2.2.6. Kỹ thuật thu thập thông tin và chỉ số nghiên cứu . 54
  2.3. Phương pháp xử lý số liệu 57
  2.4. Các biện pháp khống chế sai số . 58
  2.5. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu . 58
  2.6. Lực lượng tham gia và tổ chức thực hiện . 59
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 61
  3.1. Thực trạng tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và hành vi nguy
  cơ tại thời điểm trước can thiệp (2008) .
  61
  3.1.1. Một số đặc điểm người nhiễm HIV/AIDS 61
  3.1.2. Tư vấn xét nghiệm HIV 64
  3.1.3. Chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS . 67
  3.1.4. Biểu hiện lâm sàng và tiếp cận dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ của người nhiễm
  HIV/AIDS .
  3.1.5. Hành vi nguy cơ lây truyền HIV của người nhiễm HIV/AIDS 74
  3.2. Hiệu quả can thiệp tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại
  cộng đồng sau 4 năm triển khai (2008 - 2012) .
  3.2.1. Hiệu quả hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV 84
  3.2.2. Hiệu quả chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS . 85
  3.2.3. Hiệu quả về tiếp cận dịch vụ của người nhiễm
  HIV/AIDS .
  3.2.4. Thay đổi về hành vi nguy cơ lây truyền HIV của người nhiễm HIV/AIDS . 88
  Chương 4: BÀN LUẬN 91
  4.1. Thực trạng tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và hành vi nguy
  cơ tại thời điểm trước can thiệp
  4.1.1. Một số đặc điểm của người nhiễm HIV/AIDS . 91
  4.1.2. Tư vấn xét nghiệm HIV 93
  4.1.3. Chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS . 97
  4.1.4. Tiếp cận dịch vụ của người nhiễm HIV/AIDS . 105
  4.1.5. Hành vi nguy cơ lây truyền HIV của người nhiễm HIV/AIDS 109
  4.2. Hiệu quả can thiệp tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại
  cộng đồng sau 4 năm can thiệp
  4.2.1. Hiệu quả về tư vấn, xét nghiệm HIV 117
  4.2.2. Chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS từ gia đình và cộng đồng
  4.2.3. Tiếp cận dịch vụ của người nhiễm HIV/AIDS . 120
  4.2.4. Hành vi nguy cơ lây truyền HIV của người nhiễm HIV/AIDS 121
  4.2.5. Ưu điểm, hạn chế và khả năng áp dụng mô hình tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ
  người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng .
  KẾT LUẬN . 128
  KHUYẾN NGHỊ . 130
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ . 131
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Hiệu quả can thiệp tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng ở 5 huyện của Nghệ An, 2008 - 2012
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả can thiệp tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng ở 5 huyện của Nghệ An, 2008 - 2012 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status