Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh Giá Mức Độ Ô Nhiễm Phóng Xạ Ba Huyện Phong Thổ, Nông Sơn, Hàm Tân

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh Giá Mức Độ Ô Nhiễm Phóng Xạ Ba Huyện Phong Thổ, Nông Sơn, Hàm Tân

  3
  MỤC LỤC
  Quyết định số 1771/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về
  việc phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện các đề tài
  độc lập cấp Nhà nước năm 2005 i
  Hợp đồng số 10/2005/HĐ-ĐTĐL v
  Biên bản kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ
  cấp Nhà nước .xix
  Quyết định số 104 QĐ/ĐCB-HĐĐGCS của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất
  biển về việc thành lập Hội đồng đánh giá cơ sở báo cáo đề tài độc lập cấp Nhà
  nước xxii
  Các nhận xét báo cáo đề tài độc lập cấp Nhà nước xxiv
  Biên bản đánh giá cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp Nhà nước ***
  Ghi chép chi tiết ý kiến của từng thành viên Hội đồng đánh giá cơ sở ***iv
  Kiểm phiếu đánh giá cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp Nhà nước .xxv
  MỞ ĐẦU .6
  Cơ sở pháp lý .6
  Mục tiêu và nhiệm vụ 6
  Sản phẩm giao nộp .6
  Thời gian thực hiện 7
  Chi phí thực hiện 7
  CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN, ĐỊA CHẤT - KHOÁNG SẢN,
  KINH TẾ - XÃ HỘI 22
  1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên 22
  1.1.1 Vị trí địa lý .22
  1.1.2. Địa hình 22
  1.1.3. Đặc điểm thủy văn và mạng lưới sông suối .23
  1.1.4. Khí hậu .24
  1.2. Đặc điểm địa chất - khoáng sản .26
  1.2.1. Địa tầng 26
  1.2.2. Magma xâm nhập .33
  1.2.3. Kiến tạo 37
  1.2.4. Khoáng sản .39
  1.2.5. Một số dạng tai biến địa chất chủ yếu 48
  1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội 51
  1.3.1. Dân cư 51
  1.3.2. Giao thông 52
  1.3.3. Nông lâm nghiệp 53
  1.3.4. Công nghiệp, thủ công nghiệp 54
  1.3.5. Khai thác khoáng sản .54
  1.3.6. Ngư nghiệp .55  4
  1.3.7. Du lịch 55
  CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG
  PHÓNG XẠ CÁC VÙNG NGHIÊN CỨU 58
  2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 58
  2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 60
  2.3. Một số đánh giá về tình hình nghiên cứu và đề xuất các nội dung cần
  nghiên cứu bổ sung về môi trường phóng xạ ở 3 vùng nghiên cứu .65
  CHƯƠNG 3. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ KHỐI LƯỢNG NGHIÊN
  CỨU 66
  3.1. Nội dung nghiên cứu 66
  3.2. Hệ phương pháp, thiết bị và khối lượng nghiên cứu 72
  3.2.1. Phương pháp kế thừa, thu thập, tổng hợp tài liệu và khối lượng .72
  3.2.2. Phương pháp khảo sát và đo đạc trường phóng xạ tại thực địa 82
  3.2.3. Phương pháp lấy mẫu và khối lượng 94
  3.2.4. Các phương pháp phân tích mẫu 95
  3.2.5. Các phương pháp xử lý, tổng hợp tài liệu trong phòng 98
  CHƯƠNG 4. ĐẶC ĐIỂM TRƯỜNG BỨC XẠ TỰ NHIÊN CÁC VÙNG
  NGHIÊN CỨU PHONG THỔ, NÔNG SƠN VÀ HÀM TÂN .105
  4.1. Kết quả nghiên cứu trường phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1/50.000 105
  4.1.1. Đặc điểm cường độ bức xạ gamma và liều chiếu ngoài .105
  4.1.2. Đặc điểm phổ gamma .116
  4.1.3. Đặc điểm phân bố nồng độ khí radon (Rn) và liều chiếu trong .122
  4.1.4. Đặc điểm địa hóa môi trường các kim loại nặng .138
  4.1.5. Đặc điểm phân bố liều tương đương bức xạ 148
  4.2. Đặc điểm phân bố trường phóng xạ tại các khu vực trọng điểm nghiên
  cứu, điều tra ở tỷ lệ 1/10.000 .152
  4.2.1. Đặc điểm phân bố trường phóng xạ khu vực mỏ đất hiếm Nậm Xe 152
  4.2.2. Đặc điểm phân bố trường phóng xạ khu vực mỏ đất hiếm Đông Pao .155
  4.2.3. Đặc điểm phân bố trường phóng xạ khu vực thị xã Lai Châu .158
  4.2.4. Đặc điểm phân bố trường phóng xạ khu vực thị trấn Bình Lư (Tam
  Đường) 159
  4.2.5. Đặc điểm phân bố trường phóng xạ khu vực thị trấn Mường So
  (Phong Thổ) 161
  4.2.6. Đặc điểm phân bố trường phóng xạ khu vực thị trấn Thành Mỹ
  (Nam Giang) - mỏ Khe Cao .163
  4.2.7. Đặc điểm phân bố trường phóng xạ khu vực Đại Lãnh (Đại Lộc) -
  mỏ An Điềm .166
  4.2.8. Đặc điểm phân bố trường phóng xạ khu vực Quế Trung (Quế Sơn) -
  mỏ than Nông Sơn 170
  4.2.9. Đặc điểm phân bố trường phóng xạ khu vực Đại Đồng (Đại Lộc) -
  mỏ Ngọc Kinh 172  5
  4.2.10. Đặc điểm phân bố trường phóng xạ khu vực thị trấn La Gi - mỏ sa
  khoáng chứa xạ hiếm Bầu Dòi .175
  4.2.11. Đặc điểm phân bố trường phóng xạ khu vực Tân Hải - mỏ sa
  khoáng chứa xạ hiếm Gò Đình .178
  4.2.12. Đặc điểm phân bố trường phóng xạ khu vực Tân Thành - mỏ sa
  khoáng chứa xạ hiếm Chùm Găng .180
  CHƯƠNG 5. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM PHÓNG XẠ
  VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA 184
  5.1. Nguyên tắc phân vùng môi trường phóng xạ 184
  5.2. Phân vùng và đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ 185
  5.2.1. Phân vùng và đánh giá mức độ nhiễm phóng xạ vùng Phong
  Thổ .185
  5.2.2. Phân vùng và đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ vùng
  Nông Sơn .193
  5.2.3. Phân vùng và đánh giá mức độ nhiễm phóng xạ vùng Hàm
  Tân .199
  5.3. Các giải pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững 205
  KẾT LUẬN 210
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .213
  PHỤ LỤC SỐ 1. TỌA ĐỘ, VỊ TRÍ ĐIỂM LẤY MẪU THUỘC ĐỀ TÀI .217
  PHỤ LỤC SỐ 2. CÁC HÌNH VẼ KÈM THEO BÁO CÁO 236

  Xem Thêm: Đánh Giá Mức Độ Ô Nhiễm Phóng Xạ Ba Huyện Phong Thổ, Nông Sơn, Hàm Tân
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh Giá Mức Độ Ô Nhiễm Phóng Xạ Ba Huyện Phong Thổ, Nông Sơn, Hàm Tân sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status