Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xác lập luận cứ xây dựng quy hoạch phát triển KHCN Bộ TN-MT giai đoạn 2005-2010 và định hướng 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xác lập luận cứ xây dựng quy hoạch phát triển KHCN Bộ TN-MT giai đoạn 2005-2010 và định hướng 2020

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 5
  Chương I: MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHCN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
  TRƯỜNG .12
  I.1. NHỮNG THÀNH TỰU 12
  I.1.1. Lĩnh vực tài nguyên đất 12
  I.1.2. Lĩnh vực tài nguyên nước 13
  I.1.3. Lĩnh vực Địa chất –Khoáng sản .15
  I.1.4. Lĩnh vực đo đạc bản đồ .17
  I.1.5. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn .21
  I.1.6. Lĩnh vực môi trường 25
  I.2. NHỮNG HẠN CHẾ .26
  I.3. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM .27
  I.3.1. Đường lối chính sách phát triển KHCN của Đảng và Nhà nước chưa được
  quán triệt đầy đủ và chậm triển khai trong thực tiễn .27
  I.3.2. Cơ cấu tổ chức - chức năng nhiệm vụ .28
  I.3.3. Cơ chế quản lý KHCN còn mang nặng tính hành chính 28
  I.3.4. Năng lực của các cơ quan tham mưu, quản lý và cơ chế cấp phát vốn
  KH&CN còn nhiều bất cập .29
  I.3.5. Đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ còn hạn hẹp .29
  Chương II: BỐI CẢNH, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KHOA
  HỌC CÔNG NGHỆ THUỘC CÁC LĨNH VỰC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  QUẢN LÝ. 31
  II.1. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC .31
  II.1.1. Cơ hội .31
  II.1.2. Những thách thức. 32
  II.2. XU THẾ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
  TRƯỜNG .40
  II.2.1. Tài nguyên đất 43
  II.2.2 Tài nguyên nước 43
  II.2.2 Địa chất-Khoáng sản 44
  II.2.4 Đo đạc bản đồ 46
  II.2.5 Khí tượng thủy văn 47
  II.2.6 Môi trường .47
  Chương III: ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 49
  III.1. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ 49
  III.1.1. Ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực thuộc Bộ TN&MT .49
  III.1.2 Tình hình ứng dụng CNTT xử lý và xây dựng CSDL trong các đơn vị thuộc
  Bộ TN&MT 51 3
  III.1.3. Định hướng nghiên cứu ứng dụng CNTT và TĐH trong các lĩnh vực thuộc
  Bộ TN&MT 52
  III.2. CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG 55
  III.2.1 Xu thế phát triển và ứng dụng CNSH đối với ngành TN&MT 56
  III.2.2 Tình hình ứng dụng CNSH trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay 58
  III.2.3 Tính cấp bách việc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng CNSH 59
  III.2.4. Định hướng nghiên cứu ứng dụng CNSH trong bảo vệ môi trường 59
  III.3. CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ .61
  III.3.1. Xu thế phát triển và ứng dụng của CNVT đối với ngành Tài nguyên và Môi
  trường .61
  III.3.2. Tình hình ứng dụng CNVT ở Bộ Tài nguyên và Môi trường 63
  III.3.3. Sự cần thiết, cấp bách của việc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng CNVT 69
  III.3.4 Định hướng nghiên cứu áp dụng CNVT của Bộ TN&MT 70
  III.4. NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ 72
  III.4.1. Ứng dụng NLNT trong các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 73
  III.4.2 Tình hình ứng dụng bức xạ hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong lĩnh vục địa
  chất, môi trường ở Việt Nam. .73
  III.4.3. Sự cần thiết đẩy mạnh ứng dụng năng lượng hạt nhân 74
  III.4.4. Định hướng nghiên cứu ứng dụng NLNT trong các lĩnh vực thuộc Bộ
  TN&MT 75
  III.5. CÔNG NGHỆ NANÔ 76
  III.5.1 Các xu thế chính phát triển và ứng dụng CNNN đối với ngành Tài nguyên -
  Môi trường. .77
  III.5.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng CNNN ở Việt Nam .78
  III.5.3 Sự cần thiết nghiên cứu ứng dụng CNNN tại Bộ TN&MT .79
  III.5.4. Định hướng nghiên cứu áp dụng CNNN tại Bộ TN&MT 79
  Chương IV: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA BỘ
  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2020 81
  IV.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ KHOA HỌC .81
  IV.1.1. Cơ sở pháp lý 81
  IV.1.2 Cơ sở khoa học 81
  IV.2. NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH ĐA LĨNH VỰC 82
  IV.2.1. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chiến lược
  quốc gia về quản lý, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên môi trường Việt
  Nam. .82
  IV.2.2. Những chuyên đề nghiên cứu tổng hợp 84
  IV.3. NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐẶC THÙ CÁC LĨNH VỰC 85
  IV.3.1. Tài nguyên đất .85
  IV.3.2. Tài nguyên nước .86
  IV.3.3. Địa chất và khoáng sản .88
  IV.3.4. Đo đạc bản đồ .89
  IV.3.5. Khí tượng thuỷ văn 90
  IV.3.6. Môi trường .91
  IV.4. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TRANG THIẾT BỊ .92
  Chương V: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN .94
  V.1. ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ .94
  V.1.1. Kiện toàn tổ chức các Viện thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường .94 V.1.2. Tiếp tục thực hiện phân cấp về quản lý tạo chủ động trong việc định hướng
  nghiên cứu của các Viện và trường 994
  V.2. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 95
  V.2.1. Công tác cán bộ 95
  V.2.2. Đào tạo .96
  V.3. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TRANG THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU KHCN .97
  V.4. ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO KHCN .98
  V.4.1.Thực trạng sử dụng vốn 98
  V.4.2. Một số giải pháp .99
  V.5. ĐẨY MẠNH HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ .101
  KẾT LUẬN 103
  VĂN LIỆU THAM KHẢO 105

  Xem Thêm: Xác lập luận cứ xây dựng quy hoạch phát triển KHCN Bộ TN-MT giai đoạn 2005-2010 và định hướng 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác lập luận cứ xây dựng quy hoạch phát triển KHCN Bộ TN-MT giai đoạn 2005-2010 và định hướng 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status