Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

  Xây dựng phần mềm
  quản lý cơ sở dữ liệu

  1
  Lời nói Đầu


  Nghiên cứu, dự báo và phân tích các quá trình diễn biến sạt lở bờ của
  hệ thống sông là hết sức quan trọng. Đặc biệt là với hệ thống sông suối biên
  giới, vấn đề này có ảnh h-ởng sâu sắc đến công tác bảo vệ an ninh, ổn định
  chính trị và sự toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia. Việc tính toán, dự báo nguyên
  nhân sạt lở một cách chính xác giúp cho các nhà chuyên môn, các cấp lãnh
  đạo có thể đ-a ra các ph-ơng pháp phòng chống sạt lở và những quyết định
  đúng đắn.
  Sạt lở bờ sông là một hiện t-ợng thiên nhiên diễn ra ở tất cả các con
  sông trên thế giới. Tuỳ theo mật độ tập trung dân c- ven sông và tầm quan
  trọng của các công trình trên sông thì mức độ ảnh h-ởng của tình hình sạt lở
  sẽ khác nhau. Mỗi một con sông, mỗi một khu vực ngoài những tính chất cơ
  bản vẫn có những đặc thù riêng về nguyên nhân của hiện t-ợng sạt lở cũng
  nh- các giải pháp để chống sạt lở.
  Để nghiên cứu và dự báo quá trình sạt lở chính xác, nhanh chóng cần
  phải ứng dụng các công nghệ mới với sự hỗ trợ của các công cụ hiện đại.
  Việc này đòi hỏi phải đáp ứng đ-ợc các yêu cầu về tài liệu về địa hình, địa
  chất, khí t-ợng thủy văn, dân sinh kinh tế xã hội v.v ., phục vụ công tác tính
  toán, quy hoạch, dự báo và phân tích các quá trình sạt lở bờ sông một cách
  kịp thời.
  Xuất phát từ những yêu cầu nh- trên, cần thiết phải xây dựng một hệ
  thống cơ sở dữ liệu thống nhất. Phục vụ có hiệu quả việc quản lý, cung cấp
  và phân tích các tài liệu cho công tác nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật của các
  hạng mục trong đề tài KC.08.20 và các đề tài, dự án tiếp theo.
  Trong báo cáo này chúng tôi sẽ giới thiệu, trình bày về cấu trúc và các
  tính năng của ch-ơng trình phần mềm “cơ sở dữ liệu nghiên cứu sạt lở các
  sông biên giới phía bắc - KC-08-20”. 2
  Phần I:
  Cấu trúc hệ thống ch-ơng trình - giảI pháp
  và yêu cầu kỹ thuật


  I. Các đặc điểm cơ bản của ch-ơng trình
  Phần mềm cơ sở dữ liệu nghiên cứu sạt lở và giải pháp phòng chống
  sạt lở, bảo vệ các sông biên giới phía bắc Việt nam “KC_08_20”, là phần
  mềm đ-ợc xây dựng trên ngôn ngữ Borland Delphi Client/Sever 6.0 của hãng
  Borland International và đ-ợc tích hợp với nhiều công nghệ tiên tiến nh- GIS,
  WEB và SQL. Những đặc điểm cơ bản của phần mềm bao gồm:
  “KC_08_20” đ-ợc thiết kế để phục vụ cho mục đích quản lý và l-u trữ
  các tài liệu phụ vụ công tác nghiên cứu, tính toán và dự báo các quá trình sạt
  lở bờ sông, suối biên giới. Hệ thống cơ sở dữ liệu gồm:
  - Tài liệu Khí t-ợng, Thủy văn.
  - Tài liệu Địa hình, Địa chất.
  - Tài liệu dân sinh Kinh tế – Xã hội.
  - Tài liệu về hệ thống các công trình đã xây dựng.
  - Tài liệu bản đồ hiện trạng, xu thế và hành lang an toàn sạt lở sông.
  - Tài liệu hình ảnh, băng hình khảo sát thực địa.
  - Các văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành liên quan.
  Hệ thống cơ sở dữ liệu này đ-ợc quản lý bằng một ch-ơng trình quản lý
  và khai thác cơ sở dữ liệu hiện đại có các chức năng nh-:
  - L-u trữ tài liệu.
  - Cập nhật, sửa chữa tài liệu.
  - Tra cứu, tìm kiếm tài liệu.
  - Phân tích các tài liệu.
  - Tổng hợp và xuất bản các báo cáo. 3
  Các tệp dữ liệu của “KC_08_20” đ-ợc tổ chức theo chuẩn của hệ cơ sở
  dữ liệu dBase bằng Paradox 7.0, thuận tiện cho việc khai thác và trao đổi với
  các hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các phần mềm xử lý dữ liệu trong môi tr-ờng
  máy đơn hoặc máy mạng, phổ biến nh- FoxPro, MS Access, MS Excel, MS
  Word, MS SQL Server, Oracle, Interbase, Informix, Sybase .
  Cấu trúc dữ liệu đ-ợc tổ chức theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, các
  thông tin đ-ợc liên kết với nhau theo các mã khóa, giúp cho việc nhập và truy
  xuất dữ liệu đ-ợc đơn giản thuận tiện, nhanh chóng và giảm thiểu các sai sót.
  “KC_08_20” là một hệ thống thông tin quản lý dựa trên cơ sở của công
  nghệ GIS (Geographic Information System). Các bản đồ đ-ợc ch-ơng trình
  thể hiện là các bản đồ theo định dạng Vector của MapInfo.
  “KC_08_20” đ-ợc thiết kế cho môi tr-ờng hệ điều hành Windows 32bít
  nên đảm bảo đ-ợc tính đơn giản, thuận tiện trong quá trình cài đặt và sử
  dụng. Việc cài đặc phần mềm đ-ợc tự động hoá cao, phần mềm có thể đ-ợc
  cài đặt trên hầu hết các máy PC và LAPTOP phổ dụng hiện nay. Với hệ
  thống trợ giúp trực tuyến, các giao diện thân thiện nh- hệ thống trình đơn,
  thanh công cụ, phím bấm chuẩn cùng ngôn ngữ sử dụng chủ yếu là tiếng Việt
  theo bộ mã chuẩn Quốc gia TCVN 5712-1993 nên những ng-ời không có
  trình độ chuyên sâu về máy tính cũng có thể sử dụng phần mềm một cách dễ
  dàng.

  II. Giải pháp và yêu cầu kỹ thuật
  - Ch-ơng trình đ-ợc viết bằng ngôn ngữ Borland Delphi Enterprise 6.0
  của hãng Borland International và đ-ợc tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến
  nh- WEB và SQL.
  - Ch-ơng trình đ-ợc xây dựng theo mô hình cơ sở dữ liệu hiện đại
  (GIS – DATABASE), có khả năng quản lý và tra cứu dữ liệu thuộc tính theo 2
  ph-ơng pháp là: truy cập tuần tự bằng MENU của ch-ơng trình hoặc truy cập
  trực tiếp từ các đối t-ợng không gian đ-ợc quản lý trên bản đồ (trạm khí
  t-ợng, trạm thủy văn, vị trí các điểm sạt lở ) theo công nghệ GIS.
  - Đây là một bộ ch-ơng trình thống nhất có đầy đủ các tính năng kỹ
  thuật đáp ứng tốt các yêu cầu nội dung đề ra.
  - Ch-ơng trình đ-ợc đóng gói thành bộ cài đặt có thể chạy độc lập trên
  các máy PC và LAPTOP phổ dụng hiện nay với các hệ điều hành Windows
  9X, Windows NT, Window 2000 và WinXP. - Ch-ơng trình có giao diện đẹp, thuận tiện khi sử dụng.
  - Ch-ơng trình chạy ổn định.
  - Ch-ơng trình đ-ợc xây dựng mở (có thể nâng cấp với các phiên bản
  tiếp theo).
  III. Yêu cầu cấu hình
  - Máy PC hoặc LAPTOP có bộ nhớ từ 64MB RAM trở lên.
  - Dung l-ợng đĩa cứng còn trống tối thiều 500 MB.
  - Cài đặt hệ điều hành Windows 32 bits (Window 9X, Window NT và
  WinXP)
  - Cài đặt bộ chữ tiếng Việt ABC hoặc VietKey.

  IV. Cấu trúc cơ sở dữ liệu
  Xuất phát từ những yêu cầu cụ thể nêu trên, việc xây dựng bộ ch-ơng
  trình này bao gồm các nội dung thiết kế kỹ thuật của từng Module chức năng
  nh- sau:

  Xem Thêm: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status