Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Phép biện chứng duy vật và ý nghĩa của nó trong rèn luyện tư duy biện chứng cho sinh viên

  H
  Viphuuduyen12 huuduyen12 Đang Ngoại tuyến (9 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Phép biện chứng duy vật và ý nghĩa của nó trong rèn luyện tư duy biện chứng cho sinh viên

  MỤC LỤC
  I. Mở đầu 1
  II. Nội dung 1
  1. Phép biện chứng duy vật 1
  1.1. Khái niệm phép biện chứng duy vật. 2
  1.2. Những đặc trưng cơ bản và vai trò của phép biện chứng duy vật 3
  1.3. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 4
  1.4. Nguyên lý về sự phát triển 5
  2. Vấn đề rèn luyện tư duy biện chứng cho sinh viên 7
  2.1. Vai trò của tư duy biện chứng duy vật đối với sinh viên 7
  2.2. Một số nội dung cơ bản của việc rèn luyện phương pháp biện chứng cho sinh viên 11
  2.3. Quy trình và những phương pháp dạy học nhằm rèn luyện phương pháp biện chứng cho sinh viên 12
  III. Kết luận 14  I. Mở đầu

  Triết học C.Mác khẳng định: con người là một thực thể tự nhiên có đặc tính xã hội hoặc, con người hiện thực là sự thống nhất giữa mặt sinh học và mặt xã hội.

  Con người có vai trò quan trọng trong xã hội nên việc hình thành nhân cách con người phải được rèn luyện từ rất sớm và liên tục theo từng giai đoạn phát triển. Một trong những giai đoạn bất biến nhất là giai đoạn thanh thiếu niên, cụ thể là trong tầng lớp sinh viên.

  Sinh viên Việt Nam là những trí thức tương lai của đất nước, không ai hết mà chính họ sẽ là những người đóng vai trò chủ chốt trong công cuộc Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa đất nước. Thế kỷ XXI là thế kỷ của văn minh trí tuệ, của sự phát triển khoa học kỹ thuật, nên rất cần có những con người trẻ tuổi, có trình độ và năng lực sáng tạo cao, có khả năng tiếp nhận cái mới rất nhanh và biết thay đổi linh hoạt, thích nghi kịp thời với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại, đại diện cho một thế hệ tiên tiến mới.

  Sinh viên trước hết mang đầy đủ những đặc điểm chung của con người, mà theo Mác là "tổng hòa của các quan hệ xã hội". Nhưng họ còn mang những đặc điểm riêng: Tuổi đời còn trẻ, thường từ 18 đến 25 là lứa tuổi dễ thay đổi, chưa định hình rõ rệt về nhân cách, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, ưa các hoạt động giao tiếp, có tri thức đang được đào tạo chuyên môn, năng nổ, nhiệt tình và khao khát được thể hiện bản thân. Sinh viên vì thế dễ tiếp thu cái mới, thích cái mới, thích sự tìm tòi và sáng tạo. Đây cũng là tầng lớp xưa nay vẫn khá nhạy cảm với các vấn đề chính trị- xã hội, đôi khi cực đoan, dễ sai lạc trong suy nghĩ nếu không được định hướng tốt.

  Để nâng cao năng lực học tập, nghiên cứu khoa học và bản lĩnh chính trị cho sinh viên cần phải có nhiều biện pháp tích cực và đồng bộ, đặc biệt là việc bồi dưỡng cho họ năng lực tư duy biện chứng duy vật. Đây là một yêu cầu bức xúc; giải quyết tốt vấn đề này sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  Bài viết này nhằm mục đích xác định vai trò của phép biện chứng duy vật đối với sinh viên. Trên cơ sở đó nêu ra các nội dung rèn luyện phương pháp biện chứng và phương pháp dạy học nhằm rèn luyện phương pháp biện chứng cho sinh viên.

  II. Nội dung

  1. Phép biện chứng duy vật

  1.1. Khái niệm phép biện chứng duy vật.

  Được xây dựng vào những năm 40 của thế kỷ XIX do C.Mac và Ph.Angghen kế thừa và phát huy sáng tạo những “hạt nhân hợp lý” trong lịch sử tư tưởng triết học nhân loại; mà trực tiếp là phép biện chứng duy tân của Hêghen và đặt nó trên nền tảng duy vật.

  Theo Ăngghen: “Phép biện chứng chẳng qua chỉ là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin còn có một số định nghĩa về phép biện chứng duy vật khi nhấn mạnh về vai trò của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, nguyên lý về sự phát triển. Ph. Ăngghen: “Phép biện chứng là khoa học về sự liên hệ phổ biến” hoặc theo Lênin: “phép biện chứng, tức là học thuyết về sự phát triển, dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và không phiến diện, học thuyết về tính tương đối của nhận thức của con người phản ánh vật chất luôn luôn phát triển không ngừng”.

  Hồ Chí Minh đã đánh giá “chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng”.

  Phép biện chứng duy vật đã hoàn toàn khắc phục được tính tự phát của phép biện chứng cổ đại, vượt qua được phép biện chứng duy tâm của triết học cổ điển Đức và đã đẩy lùi được phương pháp siêu hình, đưa phép biện chứng từ tự phát đến tự giác.

  Sự ra đời phép biện chứng duy vật là một cuộc cách mạng trong phương pháp tư duy triết học, là phương pháp tư duy khoa học mới, khác về chất so với các phương pháp tư duy trước đó. Lần đầu tiên trong lịch sử triết học, phép biện chứng đã trở thành một phương pháp nhận thức khoa học, thực sự là một “phương pháp mà điều căn bản là nó xem xét những sự vật và những phản ánh của chúng trong tư tưởng, trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau giữa chúng, trong sự ràng buộc, sự vận động, sự phát sinh và sự tiêu vong của chúng. V.I.Lênin chỉ rõ, phép biện chứng duy vật “cung cấp cho loài người những công cụ nhận thức vĩ đại”. Điều này được thể hiện ở một số khía cạnh cơ bản, mà trước hết là khía cạnh cơ sở lý luận duy nhất đúng để giải quyết những vấn đề triết học nảy sinh trong quá trình nghiên cứu khoa học, nghĩa là phép biện chứng duy vật thực hiện vai trò định hướng việc nghiên cứu.

  Khía cạnh phương pháp của phép biện chứng duy vật được thể hiện ở các nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật như nguyên tắc khách quan, nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc lịch sử - cụ thể và nguyên tắc phát triển, giúp nhà nghiên cứu xác định phương pháp cho hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.

  Phép biện chứng duy vật là hệ thống các nguyên lý, phạm trù, qui luật cơ bản của phép biện chứng và lý luận nhận thức duy vật biện chứng. Đó là:

  - Nguyên lý về:
  ã Mối liên hệ phổ biến;
  ã Sự phát triển.

  - Các cặp phạm trù:
  ã Cái chung và cái riêng;
  ã Nguyên nhân và kết quả;
  ã Tất nhiên và ngẫu nhiên;
  ã Nội dung và hình thức;
  ã Bản chất và hiện tượng;
  ã Khả năng và hiện thực.

  - Các qui luật:
  ã Qui luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại;
  ã Qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập;
  ã Qui luật phủ định của phủ định.

  - Lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

  Xem Thêm: Phép biện chứng duy vật và ý nghĩa của nó trong rèn luyện tư duy biện chứng cho sinh viên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phép biện chứng duy vật và ý nghĩa của nó trong rèn luyện tư duy biện chứng cho sinh viên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

nang cao nang luc tu duy bien chung cho sinh vien

nguyen nhan va ket qua phep bien chung duy vat thuc tetai sao phai ren luyen tu duy bien chungy nghia phep bien chung duy vattai liệu về phép biện chứng duy vậttriet hoc mac - lenin voi nang cao nang luc tu duy bien chung cho sinh vienliên hệ chủ nghĩa duy vật biện chứng trong việc học tậpnhững nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vậtý nghĩa phương pháp biện chứng duy vật tư tưởng Hồ Chí Minhtiểu luận: liên hệ thực tế những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vậtung dung thuc tien va y nghia qua bai Phep bien chung duy vatcac cap pham tru co ban cua phep bien chung duy vatvận dụng nội dung cặp phạm trù nguyên nhân kết quả vào quá trình hỏc tập rèn luyện của sinh viên

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status