Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu cân bằng dinh dưỡng Kali cho mía đồi vùng Lam Sơn Thanh Hóa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu cân bằng dinh dưỡng Kali cho mía đồi vùng Lam Sơn Thanh Hóa

  iii
  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục viết tắt iii
  Danh mục bảng vii
  Danh mục hình vii
  MỞ ĐẦU 1
  1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  2 Mục đích yêu cầu của đề tài . 3
  2.1 Mục đích 3
  2.2 Yêu cầu 3
  3 Giới hạn nghiên cứu . 3
  4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4
  4.1 Ý nghĩa khoa học . 4
  4.2 Ý nghĩa thực tiễn 4
  5 Điểm mới của luận án . 4
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU . 5
  1.1 Lý luận chung về cân bằng dinh dưỡng cho cây trồng . 5
  1.1.1 Cân bằng dinh dưỡng trong hệ thống cây trồng 5
  1.1.2 Các cấp độ nghiên cứu cân bằng dinh dưỡng 8
  1.1.4 Các nguồn dinh dưỡng đầu vào, đầu ra của cân bằng dinh dưỡng 9
  1.2 Cân bằng dinh dưỡng trong mối quan hệ với quản lý dinh
  dưỡng theo vùng chuyên biệt
  16
  1.3 Dinh dưỡng kali và kỹ thuật bón phân K cho mía 18
  1.3.1 K trong đất 18
  iv
  1.3.2 K trong cây và việc hút K 24
  1.3.3 Vai trò của K đối với cây mía 25
  1.3.4 Hiệu suất K và kỹ thuật bón K cho mía . 28
  1.4 Một số kết quả nghiên cứu về cân bằng dinh dưỡng kali trên thế
  giới và ở Việt Nam
  31
  1.4.1 Trên thế giới 31
  1.4.2 Ở Việt Nam 33
  Chương 2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
  2.1. Vật liệu nghiên cứu 35
  2.1.1. Đất thí nghiệm . 35
  2.1.2. Giống mía thí nghiệm . 35
  2.1.3. Phân bón . 36
  2.2. Nội dung nghiên cứu . 36
  2.3. Phương pháp nghiên cứu . 36
  2.3.1. Tiến trình nghiên cứu 36
  2.3.2. Phương pháp điều tra tình hình cơ bản 37
  2.3.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm 38
  2.3.4. Phương pháp xác định lượng kali do nước mưa cung cấp, lượng
  kali mất do xói mòn và lượng K mất do rửa trôi. .
  41
  2.3.5. Phương pháp xây dựng mô hình thực nghiệm quản lý bền vững
  dinh dưỡng K trong sản xuất mía trên cơ sở cân bằng dinh dưỡng
  44
  2.3.6. Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu đối với cây mía 45
  2.3.7. Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng . 48
  2.3.8. Phương pháp xử lý số liệu 50
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 51
  3.1. Điều kiện cơ bản vùng Lam Sơn Thanh Hóa trong mối quan hệ
  với cân bằng K cho mía
  51
  v
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên . 51
  3.1.2. Hiện trạng sản xuất mía 56
  3.1.3. Điều kiện cơ bản vùng Lam Sơn trong mối quan hệ với các
  nguồn dinh dưỡng đầu vào, đầu ra của cân bằng K cho
  mía
  62
  3.2. Khả năng cung cấp K của đất; Lượng K do nước mưa cung cấp
  và lượng K mất do xói mòn, rửa trôi. .
  64
  3.2.1. Khả năng cung cấp K của đất xám ferralit . 65
  3.2.2. Lượng K do nước mưa cung cấp . 71
  3.2.3. Lượng K mất do xói mòn 74
  3.2.4. Lượng K mất do rửa trôi . 79
  3.3. Mối quan hệ giữa lượng bón K với năng suất chất lượng mía,
  năng suất đường và lượng K mất theo sản phẩm thu hoạch
  85
  3.3.1. Mối quan hệ giữa lượng bón K với năng suất, chất lượng mía
  năng suất đường
  85
  3.3.2. Mối quan hệ giữa lượng bón K và lượng K mất theo sản phẩm
  thu hoạch .
  98
  3.4. Cân bằng K và xác định lượng bón K phù hợp cho mía trên cơ
  sở cân bằng dinh dưỡng ở vùng Lam Sơn .
  99
  3.4.1. Cân bằng K cho mía ở các mức bón K khác nhau . 99
  3.4.2. Cân bằng K cho mía trong điều kiện sản xuất hiện tại . 112
  3.4.3. Xác định lượng bón K phù hợp cho mía trên cơ sở cân bằng
  dinh dưỡng
  114
  3.4.4. Đánh giá kết quả xác định lượng bón K cho mía trên cơ sở cân
  bằng dinh dưỡng .
  116
  3.5. Hiệu quả mô hình quản lý bền vững dinh dưỡng K cho mía trên
  cơ sở cân bằng dinh dưỡng .
  118
  vi
  3.5.1. Phân bón trong mô hình thực nghiệm 118
  3.5.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật của mô hình . 119
  3.5.3. Hiệu quả kinh tế của mô hình 122
  3.5.4. Tác động của mô hình đến tính chất đất trồng mía 124
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 127
  Kết luận 127
  Đề nghị . 128
  Các công trình đã công bố liên quan đến luận án . 129
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 130
  PHỤ LỤC . 142

  Xem Thêm: Nghiên cứu cân bằng dinh dưỡng Kali cho mía đồi vùng Lam Sơn Thanh Hóa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu cân bằng dinh dưỡng Kali cho mía đồi vùng Lam Sơn Thanh Hóa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status