Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh

  v

  MỤC LỤC


  DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA . i
  TÓM TẮT BÁO CÁO .iii
  MỤC LỤC v
  DANH MỤC BẢNG vii
  DANH MỤC HÌNH viii
  CÁC CHỮ VIẾT TẮT .ix
  DANH MỤC CÁC BÁO CÁO CỦA NHIỆM VỤ . x
  MỞ ĐẦU 1
  1. Sự cần thiết 1
  2. Phạm vi nghiên cứu . 3
  3. Mục đích, ý nghĩa 3
  4. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ 3
  Phần I: TÀI LIỆU, PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 5
  1. Tài liệu . 5
  1.1. Tài liệu và số liệu thứ cấp 5
  1.2. Thông tin và số liệu thu thập từ khảo sát . 6
  2. Phương pháp nghiên cứu . 6
  3. Nội dung nghiên cứu . 7
  Phần II: CÁC KẾT QUẢ CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 9
  Chương 1. Các đặc trưng cơ bản về tài nguyên, môi trường và hiện trạng sử dụng vùng bờ vịnh Hạ Long
  . 10
  1. Đặc điểm tự nhiên 10
  2. Nguồn ô nhiễm và áp lực . 15
  3. Hiện trạng môi trường . 25
  4. Tác động đến tài nguyên và môi trường biển . 36
  5. Đề xuất giải pháp quản lý môi trường vùng bờ vịnh Hạ Long . 43
  Chương 2. Các đặc trưng kinh tế - xã hội vùng bờ . 45
  1. Đặc điểm kinh tế - xã hội . 45
  2. Các đối tượng/ngành sử dụng tài nguyên . 46
  3. Vai trò của cộng đồng địa phương 49
  Chương 3. Phân tích thể chế quản lý vùng bờ và các đáp ứng quản lý . 60
  1. Thực trạng quản lý vùng bờ 60
  2. Đề xuất hình thức quản lý . 67
  Chương 4. Phân vùng chức năng - giải pháp điều chỉnh 79
  1. Nguyên tắc phân vùng . 79
  2. Phân vùng vùng bờ vịnh Hạ Long . 82
  3. Một số nguyên tắc chỉ đạo trong việc lập kế hoạch và điều chỉnh phát triển vùng . 83
  Chương 5. Xây dựng chiến lược QLTHVB vịnh Hạ Long 85
  1. Tầm nhìn chiến lược của các ngành trong vùng bờ . 87
  2. Viễn cảnh chiến lược QLTHVB vịnh Hạ Long . 88
  3. Mục tiêu chiến lược . 88
  4. Mục tiêu cụ thể . 88
  5. Các hợp phần chiến lược, nguyên tắc và các chương trình hành động . 89
  6. Tổ chức thực hiện Chiến lược . 94
  Chương 6. Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược QLTHVB 97 Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ Quy hoạch và lập kế hoạch QLTHVB vịnh Hạ Long
  vi
  1. Các nguyên tắc xây dựng Kế hoạch 97
  2. Quá trình xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược 97
  3. Kết quả xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược QLTHVB vịnh Hạ Long . 103
  4. Tổ chức thực hiện 120
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 125
  TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH . 127

  Xem Thêm: Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status