Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình và phương thức tiền kiểm trong hoạt động của kiểm toán nhà nước.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình và phương thức tiền kiểm trong hoạt động của kiểm toán nhà nước.

  2

  Lời nói đầu

  1. ý nghĩa của Đề tài
  Trong những năm qua, Kiểm toán Nhà n-ớc thực hiện hai hình thức
  kiểm toán chủ yếu là kiểm toán tuân thủ và kiểm toán báo cáo tài chính. Các
  hình thức kiểm toán này đ-ợc thực hiện chủ yếu sau khi các nghiệp vụ kinh tế
  phát sinh và thực sự hoàn thành đ-ợc phản ánh trên sổ, báo cáo kế toán và các
  tài liệu có liên quan (hay còn gọi là kiểm toán sau). Nh- vậy, việc phát hiện
  gian lận, sai sót sau khi các hành vi này đã đ-ợc thực hiện, đồng nghĩa với
  việc đã làm mất đi một số l-ợng tiền, tài sản của Nhà n-ớc, khó có khả năng
  thu hồi đầy đủ; các hình thức kiểm toán này hạn chế một phần hiệu quả trong
  công tác ngăn ngừa lãng phí, gian lận trong quản lý, điều hành và sử dụng
  kinh phí ngân sách nhà n-ớc và tài sản công. Để nâng cao hiệu quả hoạt động
  của kiểm toán nói chung và hoạt động của Kiểm toán Nhà n-ớc nói riêng,
  ngoài việc kiểm toán sau chúng ta phải tiến hành kiểm toán tr-ớc (hay còn gọi
  là tiền kiểm) để phát hiện, ngăn chặn kịp thời không để phát sinh sai sót, gian
  lận sẩy trong quá trình sử dụng kinh phí, công quỹ quốc gia, vừa nâng cao
  hiệu quả trong công tác quản lý kinh tế, tài chính bảo đảm an toàn tài sản,
  công quỹ quốc gia, vừa bảo vệ đ-ợc cán bộ.
  Tiền kiểm là một biện pháp khắc phục những hạn chế của hậu kiểm
  nhằm nâng cao chất l-ợng, hiệu quả của kiểm toán trong đấu tranh chống lãng
  phí, thất thoát ngân sách nhà n-ớc, do đó cần sớm nghiên cứu đ-a vào áp dụng
  trong hoạt động của Kiểm toán Nhà n-ớc. Vì vậy, việc nghiên cứu những vấn
  đề lý luận và thực tiễn để xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình và ph-ơng
  thức tiền kiểm trong hoạt động của Kiểm toán Nhà n-ớc là yêu cầu bức thiết
  nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn làm cơ sỏ cho xây dựng
  quy trình và tổ chức thực hiện quy trình thống nhất trong hoạt động của toàn
  ngành. Do đó việc nghiên cứu đề tài này không những có ý nghĩa về thực tiễn
  tr-ớc mắt mà còn có ý nghĩa cả về mặt lý luận lâu dài. 3

  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Nghiên cứu đề tài "Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội
  dung, quy trình và ph-ơng thức tiền kiểm trong hoạt động của Kiểm toán
  Nhà n-ớc” với các mục tiêu cơ bản sau:
  - Hệ thống hoá và phân tích những vấn đề lý luận liên quan đến công
  tác tổ chức thực hiện tiền kiểm toán trong hoạt động của Kiểm toán Nhà n-ớc,
  làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình tiền kiểm toán và tổ chức thực hiện quy
  trình tiền kiểm.
  - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về công tác tiền kiểm toán của Kiểm
  toán Nhà n-ớc và một số kinh nghiện của n-ớc ngoài, từ đó đ-a ra những bài
  học kinh nghiệm trong việc xây dựng và hoàn thiện quy trình tiền kiểm toán.
  - Đề xuất các giải pháp chủ yếu xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình
  và ph-ơng thức tổ chức thực hiện tiền kiểm trong hoạt động Kiểm toán Nhà
  n-ớc.
  3. Đối t-ợng, phạm vị nghiên cứu
  3.1. Đối t-ợng nghiên cứu: Để giải quyết nội dung của đề tài, chúng tôi
  đi sâu nghiên cứu các vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và các giải pháp xây
  dựng quy trình tiền kiểm toám, nh-: mục tiêu, nội dung, quy trình và ph-ơng
  thức tổ chức thực hiện tiền kiểm trong hoạt động Kiểm toán Nhà n-ớc.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề lý
  luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động tiền kiểm trong lĩnh vực lập dự toán
  ngân sách nhà n-ớc.
  4. Ph-ơng pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng ph-ơng pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử,
  những nguyên lý cơ bản trong quản lý kinh tế nói chung và kiểm tra kiểm soát
  nói riêng. Đồng thời đề tài cũng sử dụng các ph-ơng pháp nghiên cứu cụ thể
  nh- : Ph-ơng pháp tổng hợp, ph-ơng pháp phân tích, kiểm chứng, thống kê,
  hệ thống hoá . Từ đó đ-a ra các giải pháp kiến nghị về : Mục tiêu, nội dung,
  quy trình và ph-ơng thức tiền kiểm trong hoạt động của Kiểm toán Nhà n-ớc
  phù hợp với điều kiện cụ thể và môi tr-ờng pháp lý hiện nay ở Việt Nam.
  5. Những đóng góp của đề tài
  Trên cơ sở nghiên cứu, hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn
  đề tài có những đóng góp sau :
  - Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc xây dựng quy
  trình tiền kiểm
  - Đánh giá thực trạng về hoạt động kiểm toán trong những năm qua, từ
  đó rút ra những kết quả đã đạt đ-ợc và những tồn tại cần khắc phục.
  - Đề xuất giải pháp xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình và ph-ơng
  thức tiền kiểm trong hoạt động Kiểm toán Nhà n-ớc
  6. Nội dung của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài bao gồm 3 ch-ơng :
  Ch-ơng 1. Cơ sở lý luận về quy trình tiền kiểm trong hoạt động kiểm
  toán nhà n-ớc đối với lĩnh vực ngân sách nhà n-ớc
  Ch-ơng 2. Thực trạng về tiền kiểm và yêu cầu tiền kiểm trong quản lý
  kinh tế , tài chính hiện nay
  Ch-ơng 3. Những giải pháp xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình và
  ph-ơng thức tiền kiểm trong hoạt động của Kiểm toán Nhà n-ớc.

  Xem Thêm: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình và phương thức tiền kiểm trong hoạt động của kiểm toán nhà nước.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình và phương thức tiền kiểm trong hoạt động của kiểm toán nhà nước. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status