Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân thủ trong hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân thủ trong hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội

  1

  Mục lục

  Trang số
  Mục lục
  Mở đầu

  Ch-ơng I: Cơ sở lý luận về kiểm toán Tuân thủ
  trong hoạt động của nhcsxh

  1.1 Khái quát về Ngân hàng Chính sách xã hội

  1.1.1 Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của NHCSXH
  1.1.2 Đặc điểm tổ chức và hoạt động của NHCSXH

  1.2. Tổng quan về Kiểm toán Tuân thủ trong một cuộc kiểm toán
  BCTC của NHCSXH

  1.2.1 Khái niệm kiểm toán tuân thủ của Ngân hàng nói chung và trong
  lĩnh vực kiểm toán NHCSXH nói riêng
  1.2.2 Mục tiêu kiểm toán tuân thủ trong một cuộc kiểm toán BCTC của
  NHCSXH
  1.2.3 Đối t-ợng và phạm vi kiểm toán tuân thủ trong hoạt động của
  NHCSXH

  1.3. Nội dung, trình tự và ph-ơng pháp kiểm toán tuân thủ trong hoạt
  động của NHCSXH

  1.3.1 Nội dung kiểm toán tuân thủ
  1.3.2 Trình tự kiểm toán tuân thủ
  1.3.3 Các ph-ơng pháp, kỹ thuật kiểm toán tuân thủ
  1.3.4 Những yêu cầu đối với kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán tuân
  thủ hoạt động của NHCSXH và sự hiểu biết về những hành vi không
  tuân thủ

  1.4. Những nhân tố ảnh h-ởng đến nội dung, quy trình và ph-ơng
  pháp kiểm toán tuân thủ

  Ch-ơng II: Thực trạng về kiểm toán tuân thủ trong
  hoạt động của các Ngân hàng n-ớc ta hiện nay

  1
  3

  6


  6
  6
  7


  13

  13

  13

  15


  16

  16
  16
  16
  16  19

  20

  2.1 Kinh nghiệm kiểm toán tuân thủ tại các NHTM và NHNN

  2.1.1 Kinh nghiệm kiểm toán tuân thủ tại các NHNN
  2.1.2 Kinh nghiệm kiểm toán tuân thủ tại các NHTM

  2.2 Tình hình kiểm toán báo cáo tài chính của NHCSXH

  2.3 Thực trạng kiểm toán tuân thủ trong hoạt động của NHCSXH

  Ch-ơng III: Xây dựng nội dung, trình tự và ph-ơng
  pháp kiểm toán Tuân thủ trong hoạt động của Ngân
  hàng Chính sách xã hội

  3.1 Định h-ớng và nguyên tắc việc xây dựng ph-ơng pháp kiểm toán
  tuân thủ trong hoạt động của NHCSXH

  3.1.1 Định h-ớng việc xây dựng ph-ơng pháp kiểm toán tuân thủ trong
  hoạt động của NHCSXH
  3.1.2 Nguyên tắc việc xây dựng ph-ơng pháp kiểm toán tuân thủ trong
  hoạt động của NHCSXH

  3.2 Nội dung, trình tự và ph-ơng pháp kiểm toán tuân thủ trong Quy
  trình kiểm toán BCTC của NHCSXH

  3.2.1 B-ớc 1 – Chuẩn bị kiểm toán
  3.2.2 B-ớc 2 – Thực hiện kiểm toán
  3.2.3 B-ớc 3 – Lập, công bố Báo cáo kiểm toán
  3.2.4 B-ớc 4 – Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị
  kiểm toán

  3.3 Những giải pháp, điều kiện để tổ chức thực hiện

  3.3.1 Những giải pháp
  3.3.2 Điều kiện để tổ chức thực hiện

  Kết luận
  Các phụ lục
  Tài liệu tham khảo
  20

  20
  25
  30

  36


  39  39

  39

  41


  50

  47
  55
  63
  65

  67

  67
  68

  70
  82

  Xem Thêm: Nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân thủ trong hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân thủ trong hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status