Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tổ chức kiểm toán dự toán ngân sâch nhà nước.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kiểm toán dự toán ngân sâch nhà nước.

  MỤC LỤC
  Trang
  Danh mục các chữ viết tắt
  Lời mở đầu 1
  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DỰ TOÁN NGÂN
  SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
  NHÀ NƯỚC 3
  1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về dự toán ngân sách nhà nước 3
  1.1.1. Khái niệm dự toán ngân sách nhà nước 3
  1.1.2 Nội dung dự toán ngân sách nhà nước 4
  1.1.3. Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước 5
  1.1.4. Một số phương pháp lập dự toán ngân sách nhà nước 6
  1.1.5. Quy trình lập dự toán ngân sách nhà nước 8
  1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến lập dự toán ngân sách nhà nước 12
  1.2. Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kiểm toán dự toán ngân
  sách nhà nước 16
  1.2.1. Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong quá trình xây dựng và thẩm
  định dự toán ngân sách nhà nước 16
  1.2.2. Những đặc trưng cơ bản của dự toán ngân sách nhà nước chi phối đến
  tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước 18
  1.2.3. Nội dung tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước 21
  Chương 2: THỰC TRẠNG LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN
  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 26
  2.1. Thực trạng lập, thẩm định và quyết định dự toán ngân sách nhà
  nước ở Việt Nam 26
  2.1.1. Lập dự toán ngân sách nhà nước 26
  2.1.2. Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước 32
  2.1.3. Phê duyệt (quyết định) dự toán ngân sách nhà nước 42
  2.2. Kiểm toán Nhà nước trong quá trình lập, thẩm định và quyết định
  dự toán ngân sách nhà nước 42
  2.2.1. Kiểm toán Nhà nước trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự toán
  ngân sách nhà nước 42
  2.2.2. Thực trạng thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước của Kiểm toán Nhà nước 44
  2.2.3. Đánh giá công tác thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước của Kiểm toán
  Nhà nước 45
  2.2.4. Nguyên nhân hạn chế trong thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước 47
  2.3. Kinh nghiệm kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước của một số
  nước trên thế giới 48
  2.3.1. Kiểm toán Nhà nước Hung-ga-ry trong kiểm toán dự toán 48
  2.3.2. Kiểm toán Cộng hòa Liên bang Đức trong kiểm toán dự toán 502.3.3. Những bài học kinh nghiệm đối với KTNN Việt Nam 53
  Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KIỂM TOÁN DỰ
  TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 56
  3.1 Định hướng tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước 56
  3.2. Phương thức tổ chức kiểm toán dự toán NSNN 59
  3.2.1. Tổ chức kiểm toán dự toán NSNN độc lập với kiểm toán dự toán ngân
  sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan
  trung ương 59
  3.2.2. Tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước trên cơ sở kết quả kiểm
  toán dự toán ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,
  các bộ, cơ quan trung ương 61
  3.2.3. Tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách kết hợp và kế thừa kết quả kiểm
  toán quyết toán ngân sách 62
  3.3. Xây dựng quy trình kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước 63
  3.3.1. Nguyên tắc, căn cứ kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước 63
  3.3.2. Nội dung kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước 68
  3.3.3. Quy trình kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước 70
  3.3.4. Trình tự kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước của KTNN 79
  3.4. Những điều kiện nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán dự toán
  ngân sách nhà nước 83
  3.4.1. Hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN và định hướng phân bổ ngân sách
  và hệ thống thông tin về dự toán ngân sách nhà nước 83
  3.4.2. Hoàn thiện quy trình xây dựng dự toán ngân sách 84
  3.4.3. Tăng cường số lượng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo
  đức nghề nghiệp cho KTV, chú trọng nâng cao nghiệp vụ kiểm toán
  NSNN, trong đó có việc thẩm định dự toán ngân sách 85
  3.4.4. Nghiên cứu ban hành Sổ tay kiểm toán dự toán ngân sách 87
  3.4.5. Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo
  quyết toán NSĐP và tiếp nhận đầy đủ thông tin tài liệu phục vụ cho
  công tác thẩm định dự toán ngân sách 87
  3.4.6. Các điều kiện cần thiết khác để nâng cao vai trò của KTNN trong việc
  kiểm toán dự toán ngân sách 90
  Kết luận 92
  Tài liệu tham khảo

  Xem Thêm: Tổ chức kiểm toán dự toán ngân sâch nhà nước.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kiểm toán dự toán ngân sâch nhà nước. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status