Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu về phát triển làng nghề và đề xuất định hướng giải pháp phát triển thương mại làng nghề Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu về phát triển làng nghề và đề xuất định hướng giải pháp phát triển thương mại làng nghề Việt Nam

  MỤC LỤC
  Trang
  Mở đầu 1
  Chương I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về làng nghề và
  thương mại của các làng nghề
  6
  1.1. Khái quát về làng nghề và vai trò của làng nghề trong phát
  triển kinh tế xã hội
  6
  1.1.1. Khái niệm và phân loại làng nghề 6
  1.1.2. Vai trò của làng nghề trong phát triển kinh tế - xã hội 8
  1.2. Đặc điểm trong hoạt động thương mại của các làng nghề Việt
  Nam
  10
  1.2.1 Đặc điểm hoạt động thương mại của các làng nghề quy mô nhỏ 10
  1.2.2 Đặc điểm hoạt động thương mại của các làng nghề quy mô lớn 11
  1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của các
  làng nghề
  13
  1.4 Phát triển bền vững các làng nghề 16
  1.5 Kinh nghiệm của một số nước và bài học cho Việt Nam về
  phát triển làng nghề và thương mại của các làng nghề
  17
  1.5.1 Kinh nghiệm của một số nước 17
  1.5.2 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 29
  Chương II: Thực trạng phát triển làng nghề và thương mại của
  các làng nghề Việt Nam
  32
  2.1 Tình hình phát triển làng nghề và hoạt động thương mại của
  các làng nghề Việt Nam
  32
  2.1.1 Thực trạng phát triển các làng nghề Việt Nam 32
  2.1.2 Thực trạng phát triển thương mại của các làng nghề 36
  2.2 Các Chính sách và biện pháp ảnh hưởng đến phát triển làng
  nghề hoạt động thương mại của các làng nghề Việt Nam
  43
  2.2.1 Các chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển ngành nghề
  nông thôn Việt Nam
  43
  2.2.2 Các chính sách, biện pháp liên quan đến phát triển thương mại
  của các làng nghề Việt Nam
  47
  2.3 Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong phát triển làng
  nghề và thương mại của các làng nghề
  51
  2.3.1 Những thuận lợi 51
  2.3.2 Những khó khăn, hạn chế 52 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại 55
  Chương III: Giải pháp phát triển làng nghề và thương mại tại
  các làng nghề Việt Nam đến năm 2020
  56
  3.1 Quan điểm, định hướng phát triển làng nghề và thương mại
  của các làng nghề Việt Nam trong thời gian tới
  56
  3.1.1 Xu hướng phát triển làng nghề và thương mại của các làng nghề
  Việt Nam trong thời gian tới
  56
  3.1.2 Quan điểm phát triển làng nghề và thương mại của các làng nghề
  trong thời gian tới
  58
  3.1.3 Định hướng phát triển làng nghề và thương mại của các làng nghề 61
  3.2 Các giải pháp từ phía Nhà nước 66
  3.2.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý có liên quan đến phát triển làng
  nghề và thương mại của các làng nghề
  66
  3.2.2 Tập trung xây dựng quy hoạch phát triển làng nghề và vùng
  nguyên liệu cho làng nghề
  71
  3.2.3 Tập trung giải quyết yêu cầu về mặt bằng cho các doanh nghiệp
  làng nghề
  72
  3.2.4 Tăng cường giải quyết nhu cầu về vốn cho các làng nghề 72
  3.2.5 Giải pháp nhằm phát triển cụm công nghiệp làng nghề trong quá
  trình hội nhập
  73
  3.3 Giải pháp từ phía Doanh nghiệp 75
  3.3.1 Giải pháp về thị trường và sản phẩm của các làng nghề 75
  3.3.2 Phát triển nhiều doanh nghiệp làng nghề 77
  3.3.3 Đa dạng hoá các sản phẩm của các làng nghề Việt Nam 78
  3.3.4 Tăng cường xuất khẩu tại chỗ các sản phẩm làng nghề thông qua
  việc gắn kết làng với du lịch
  79
  3.3.5 Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm làng nghề 80
  3.3.6 Giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề 81
  3.4 Giải pháp từ các Hiệp hội làng nghề 82
  3.4.1 Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Hiệp hội 82
  3.4.2 Đẩy mạnh công tác thu nhập, khai thác và hỗ trợ thông tin cho các
  hội viên một cách nhanh chóng kịp thời
  83
  3.4.3 Trợ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng liực cạnh tranh hàng
  hoá làng nghề thông qua việc thực hiện các biện pháp
  83
  Kết luận và kiến nghị 84
  Danh mục tài liệu tham khảo 86 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  XK Xuất khẩu
  XNK Xuất nhập khẩu
  TCTT Thủ công truyền thống
  LNTT Làng nghề truyền thống
  Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  CNH-HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  UBND Ủy ban nhân dân
  FSC Uỷ ban an ninh rừng của Mỹ và Châu Phi
  JICA Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản
  DNTN Doanh nghiệp tư nhân
  Công ty TNHH Công ty Trách nhiệm hữu hạn
  DNV&N Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  DNNN Doanh nghiệp nhà nước
  FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  Thuế VAT Thuế Giá trị gia tăng
  SHCN Sở hữu công nghiệp
  TCCP Tiêu chuẩn cho phép
  TCXD Tiêu chuẩn xây dựng
  HTX Hợp tác xã
  HĐH - CNH Hiện đại hóa – công nghiệp hóa
  TCMN Thủ công mỹ nghệ
  CCNLN Cụm công nghiệp làng nghề

  Xem Thêm: Nghiên cứu về phát triển làng nghề và đề xuất định hướng giải pháp phát triển thương mại làng nghề Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu về phát triển làng nghề và đề xuất định hướng giải pháp phát triển thương mại làng nghề Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status