Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu và đề xuất các giải pháp nhằm khôi phục và phát triển kinh tế thương mại Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu và đề xuất các giải pháp nhằm khôi phục và phát triển kinh tế thương mại Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng

  Môc lôc
  Trang
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I
  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÁC ĐỘNG CỦA
  KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU TỚI KINH TẾ
  THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI
  6
  1.1. TỔNG QUAN VỀ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 6
  1.1.1. Một số lý thuyết chống khủng hoảng kinh tế 6
  1.1.2. Diễn biến khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động của chúng
  đến nền kinh tế thế giới
  9
  1.1.3. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 17
  1.2. TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 22
  1.2.1 Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với các nước
  phát triển
  22
  1.2.2 Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với các nước
  đang phát triển
  26
  1.3 BIỆN PHÁP CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ BÀI HỌC RÚT RA
  CHO VIỆT NAM TRONG VIỆC XỬ LÝ TÁC ĐỘNG CỦA
  KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  27
  1.3.1. Biện pháp của một số nước 27
  1.3.1.1. Biện pháp của một số nước phát triển 27
  1.3.1.2. Biện pháp của một số nước đang phát triển 32
  1.3.2. Bài học rút ra cho Việt Nam 34
  CHƯƠNG II
  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG
  TÀI CHÍNH TOÀN CẦU TỚI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  37
  2.1 TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM
  37
  2.1.1 Tổng quan tình hình kinh tế thương mại Việt Nam từ năm 2008
  đến nay
  37 2.1.2. Tác động tới tốc độ tăng trưởng kinh tế 39
  2.1.3. Tác động đến đầu tư 42
  2.1.4. Tác động tới các lĩnh vực khác 45
  2.2. TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  TỚI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  54
  2.2.1 Tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu 54
  2.2.2 Tác động đến thị trường nội địa 59
  2.3 NHỮNG BIỆN PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ TRONG GIẢI QUYẾT
  CÁC TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH
  60
  2.3.1 Các chương trình chống suy giảm kinh tế 60
  2.3.2 Chính sách và biện pháp xúc tiến xuất khẩu 66
  2.3.3. Chính sách và biện pháp xúc tiến thị trường và thương mại trong
  nước
  68
  2.4. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ TRONG GIAI ĐOẠN
  PHỤC HỒI NỀN KINH TẾ NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN
  QUA
  70
  2.4.1. Những kết quả đạt được 70
  2.4.2. Những hạn chế 74
  2.4.3. Những vấn đề đặt ra 76
  CHƯƠNG III
  GIẢI PHÁP NHẰM KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015
  80
  3.1 DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THẾ GIỚI 80
  3.2 CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NƯỚC TA TRONG GIAI
  ĐOẠN PHỤC HỒI KINH TẾ
  84
  3.2.1 Cơ hội 84
  3.2.2 Thách thức 86
  3.3 QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI
  CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015
  87
  3.3.1 Quan điểm phát triển thương mại của Việt Nam đến năm 2015 87
  3.3.2 Định hướng phát triển kinh tế, thương mại của Việt Nam đến năm
  2015
  89 3.4 GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 91
  3.4.1 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu 91
  3.4.2 Phối hợp các chính sách nhằm giải quyết các vấn đề thương mại
  sau khủng hoảng
  93
  3.4.3 Giải pháp điều chỉnh cơ cấu đầu tư 98
  3.4.4. Giải pháp cải cách doanh nghiệp 104
  3.4.5. Giải pháp ưu tiên phát triển thị trường nội địa 105
  3.5. GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 109
  3.5.1. Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm 109
  3.5.2. Xây dựng và bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm 112
  3.5.3. Thúc đẩy xuất khẩu thong qua việc tăng cường khả năng tham gia
  vào các chuỗi giá trị toàn cầu
  113
  3.5.4. Kết nối phát huy lực lượng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt
  trong lĩnh vực công nghệ và phát triển thị trường.
  114
  3.5.5. Tăng cường vai trò của các hiệp hội 114
  KẾT LUẬN 117
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 121

  Xem Thêm: Nghiên cứu đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu và đề xuất các giải pháp nhằm khôi phục và phát triển kinh tế thương mại Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu và đề xuất các giải pháp nhằm khôi phục và phát triển kinh tế thương mại Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status