Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững của ngân sách nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững của ngân sách nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

  MỤC LỤC
  Trang
  Danh mục các chữ viết tắt
  Lời mở đầu 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA
  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 4
  1.1. Ngân sách nhà nước và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 4
  1.1.1. Ngân sách nhà nước 4
  1.1.2. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 6
  1.2. Lý thuyết về đánh giá tính bền vững của ngân sách nhà nước 12
  1.2.1. Khái niệm về tính bền vững 12
  1.2.2. Phương pháp đánh giá bền vững ngân sách nhà nước 15
  1.2.3. Ý nghĩa của việc bảo đảm tính bền vững trong quản lý kinh tế và ngân
  sách nhà nước 17
  1.2.4. Mức độ nhạy cảm với những rủi ro ngân sách ngắn hạn và dài hạn 21
  1.2.5. Tính bền vững của ngân sách nhà nước qua cơ cấu thu, chi 26
  1.2.6. Tính bền vững của ngân sách nhà nước qua thể chế trong quản lý tài
  chính công 27
  1.3. Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trong quản lý
  ngân sách nhà nước và việc đánh giá tính bền vững của ngân sách
  nhà nước 29
  1.3.1. Vai trò của kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trong
  quản lý ngân sách nhà nước 29
  1.3.2. Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước với việc đánh giá
  tính bền vững của ngân sách nhà nước 32
  Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN
  VỮNG CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO
  QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỜI GIAN QUA 42
  2.1. Tổng quan về ngân sách nhà nước Việt Nam giai đoạn 1997 - 2004 42
  2.1.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô giai đoạn 1997 - 2004 42
  2.1.2. Tổng quan về tính bền vững của NSNN giai đoạn 1997 – 2004 43
  2.2. Đánh giá cụ thể một sổ chỉ tiêu thể hiện tính bền vững của ngân
  sách nhà nước 50
  2.2.1. Vị thế hiện tại của Ngân sách nhà nước 50
  2.2.2. Tính bền vững trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước 51
  2.2.3. Tính bền vững trong chi ngân sách nhà nước 52
  2.2.4. Mức độ bền vững về nợ 542.2.5. Đánh giá về quản lý tài chính công 56
  2.3. Thực trạng kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước nói
  chung và phân tích, đánh giá tính bền vững của ngân sách nhà
  nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 57
  2.3.1. Thực trạng kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN thời gian qua 57
  2.3.2. Thực trạng việc phân tích, đánh giá tính bền vững của NSNN trong
  kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN 65
  2.3.3. Đánh giá thực trạng việc phân tích, đánh giá tính bền vững của ngân
  sách nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
  thời gian qua 72
  Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ
  TÍNH BỀN VỮNG CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG KIỂM TOÁN
  BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 79
  3.1 Định hướng hoàn thiện việc phân tích, đánh giá tính bền vững của
  ngân sách nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách
  nhà nước 79
  3.2. Giải pháp hoàn thiện việc phân tích, đánh giá tính bền vững của
  ngân sách nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách
  nhà nước 82
  3.2.1. Hoàn thiện các quy định về lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
  và cung cấp thông tin 82
  3.2.2. Xây dựng và hoàn thiện việc phân tích, đánh giá tính bền vững của
  NSNN trong kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN 85
  3.2.3. Xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN và việc phân
  tích, đánh giá tính bền vững của NSNN trong quy trình kiểm toán 99
  3.2.4. Nâng cao nhận thức và hoàn thiện các quy định pháp lý về phân tích,
  đánh giá tính bền vững của ngân sách nhà nước 102
  3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp 103
  3.3.1. Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin giữa cơ quan Kiểm toán Nhà nước
  với các cơ quan hữu quan 103
  3.3.2. Nâng cao chất lượng công tác kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách
  nhà nước 105
  3.3.3. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên 109
  3.3.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán 111
  Kết luận 112
  Tài liệu tham khảo

  Xem Thêm: Cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững của ngân sách nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững của ngân sách nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status