Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam của Đoàn thanh niên thông qua hệ thống bảo tàng và di tích lịch sử cách mạng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam của Đoàn thanh niên thông qua hệ thống bảo tàng và di tích lịch sử cách mạng

  M?C L?C

  N?i dung Trang
  M? é?U: . 1
  1. Lý do ch?n d? tài: 1
  2. L?ch s? nghiờn c?u v?n d?: 4
  3. M?c dớch nghiờn c?u c?a d? tài: 4
  4. Nhi?m v? nghiờn c?u: . 4
  5. é?i tu?ng và khỏch th? nghiờn c?u: . 5
  6. Ph?m vi nghiờn c?u: . 5
  7. Phuong phỏp nghiờn c?u c?a d? tài: 5
  8. K?t c?u c?a d? tài: 7
  ch-ơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về Vị TRí, VAI TRò CủA hệ thống bảo
  tàng Và DI TíCH LịCH Sử CáCH MạNG TRONG công tác giáo dục truyền
  thống cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam


  8
  1. Một số khái niệm công cụ liên quan đến công tác giáo dục truyền
  thống cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam thông qua hệ thống bảo tàng Và DI TíCH
  LịCH Sử CáCH MạNG .


  8
  1.1. Một số khái niệm liên quan về giáo dục, truyền thống và
  giáo dục truyền thống cách mạng

  8
  1.2. Một số khái niệm liên quan đến bảo tàng và di s?n van hoá. 11
  2. Những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt
  Nam về công tác giáo dục lý t-ởng, truyền thống và đạo đức cách mạng cho
  thế hệ trẻ Việt Nam .

  15
  2.1. Những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
  giáo dục lý t-ởng, truyền thống và đạo đức cách mạng cho thế hệ
  trẻ Việt Nam


  15
  2.2. Những quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
  đào tạo, bồi đ-ỡng thế hệ trẻ Việt Nam .

  19
  3. Vai trò của hệ thống bảo tàng và di tích lịch sử cách mạng trong công tác
  giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam .

  22

  3.1. Vị trí, vai trò của hệ thống bảo tàng và di tích lịch sử cách
  mạng trong đời sống xã hội và trong công tác giáo dục truyền
  thống cách mạng

  22
  3.2. T? ch?c éoàn Thanh niờn v?i cụng tỏc giỏo d?c truy?n
  th?ng và lý tu?ng cỏch m?ng cho thanh niờn trong tỡnh hỡnh m?i

  25
  Ch-ơng II: Thực trạng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho
  thế hệ trẻ thông qua các bảo tàng và di tích lịch sử cách mạng

  28
  1. Đánh giá thực trạng công tác giáo dục truyền thống cách mạng của Đoàn
  thông qua bảo tang và di tích lịch sử cách mạng .

  28
  1.1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán
  bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về công tác giáo dục truyền thống
  cách mạng thông qua bảo tàng và khu di tích lịch sử .


  28
  1.2. Công tác bồi d-ỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ
  của Đoàn, Hội và Đội

  31
  1.3. Đánh giá việc tổ chức cho tuổi trẻ đến thăm quan các bảo
  tàng và địa danh lịch sử cách mạng

  34
  1.4. Đánh giá ph-ơng thức hoạt động của các tổ chức Đoàn,
  Hội, Đội tại các bảo tàng và khu di tích lịch sử cách mạng .

  38
  1.5. Đánh giá hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống
  cách mạng thông qua bảo tàng và khu di tích lịch sử cách mạng

  46
  1.6. Đề xuất của các đối t-ợng đối với các cấp bộ Đoàn, Hội,
  Đội cần tổ chức cho tuổi trẻ đến thăm quan, học tập tại các bảo
  tàng và địa danh lịch sử cách mạng . 47
  1.7. Đánh giá một số hoạt động của Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam 50
  2. Đánh giá thực trạng công tác giáo dục truyền thống của tổ chức
  Đoàn thông qua các bảo tàng và di tích lịch sử cách mạng

  51
  2.1. Đánh giá chung 51
  2.2. Nguyên nhân tồn tại . 52
  2.3. Kinh nghiệm rút ra 53
  Ch-ơng 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền
  thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua hệ thống bảo tàng và di tích
  lịch sử cách mạng .


  55 1. Dự báo về tuổi trẻ với giáo dục truyền thống cách mạng . 55
  1.1. Tuổi trẻ với truyền thống và di tích lịch sử cách mạng 55
  1.2. Công tác giáo dục truyền thống của Đoàn, Hội và Đội 56
  2. Hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền
  thống cho thế hệ trẻ thông qua bảo tàng và di tích lịch sử cách mạng

  57
  2.1. Tăng c-ờng công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho
  cán bộ Đoàn, Hội, Đội và tuổi trẻ về tầm quan trọng của bảo tàng
  và di tích lịch sử cách mạng


  58
  2.2. Bồi d-ỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp
  của Đoàn, Hội và Đội

  59
  2.3. Đổi mới các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng
  tại bảo tàng và khu di tích lịch sử cách mạng

  61
  2.4. Phối hợp giữa Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam với các cấp bộ
  Đoàn, Hội và Đội

  70
  2.5. Các hoạt động chỉ đạo và phối hợp của các cấp bộ Đoàn, Hội,
  Đội với các cơ quan đơn vị

  73
  2.6. Kiến nghị với các Bộ, ngành và các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội . 76
  Kết luận 78
  Danh mục tài liệu tham khảo 79

  Xem Thêm: Một số giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam của Đoàn thanh niên thông qua hệ thống bảo tàng và di tích lịch sử cách mạng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam của Đoàn thanh niên thông qua hệ thống bảo tàng và di tích lịch sử cách mạng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status