Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới của Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới của Việt Nam

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  CÁC BẢNG
  Bảng 1.1: Các cấp độ độc lập .27
  Bảng 1.2: Các thành tố tự chủ quốc gia 29
  Bảng 1.3: Các hình thức liên kết kinh tế khu vực 45
  CÁC HÌNH
  Hình 1.1: Kết cấu chủ quyền quốc gia .34
  CÁC HỘP
  Hộp 2.1: Ý nghĩa của Hiệp định về biên giới biển Việt Nam - Thái Lan .144
  LỜI MỞ ĐẦU .1
  i) Tính cấp thiết của đề tài 1
  ii) Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài .4
  iii) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 5
  iv) Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và dữ liệu sử dụng 11
  v) Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu .15
  vi) Lợi ích của nghiên cứu 16
  CHƯƠNG I: QUAN HỆ GIỮA ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ VÀ HỘI NHẬP
  KINH TẾ QUỐC TẾ: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .19
  I.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về chủ quyền quốc gia, độc lập, tự chủ 19
  I.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hội nhập kinh tế quốc tế 40 I.3. Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế nhìn từ các
  góc độ 54
  I.4. Kinh nghiệm xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế
  quốc tế của một số nước trên thế giới .75
  CHƯƠNG II: THỰC TIỄN XỬ LÝ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘC LẬP,
  TỰ CHỦ VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM QUA
  25 NĂM ĐỔI MỚI 99
  II.1. Sự tiến triển trong nhận thức của Đảng ta về xử lý mối quan hệ giữa độc
  lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế .99
  II.2. Xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế của
  Việt Nam từ góc độ kinh tế: Bài học từ việc mở cửa kinh tế .119
  II.3. Xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế của
  Việt Nam từ góc độ chính trị và đối ngoại: Bài học từ việc bình thường hóa
  và phát triển quan hệ với Mỹ .131
  II.4. Xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế của
  Việt Nam từ góc độ an ninh quốc-phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ: Bài học
  từ việc gia nhập ASEAN .141
  II.5. Xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế của
  Việt Nam từ góc độ văn hóa-xã hội: Bài học từ việc giữ gìn và phát huy bản
  sắc văn hóa dân tộc 149
  II.6. Xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế của
  Việt Nam từ góc độ thể chế: Bài học từ việc gia nhập WTO .156
  CHƯƠNG III: HỆ QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ KIẾN NGHỊ
  GIẢI PHÁP XỬ LÝ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ VÀ
  HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH MỚI 167 III.1. Nhận diện bối cảnh quốc tế và khu vực giai đoạn 2011-2020 và tầm
  nhìn đến năm 2030 167
  III.2. Nhận diện bối cảnh trong nước . 178
  III.3. Cơ hội và thách thức đối với mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội
  nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam .196
  III.4. Hệ quan điểm, các định hướng chủ yếu và một số giải pháp về xử lý
  mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
  giai đoạn 2011-2020 206
  KẾT LUẬN 242
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 248

  Xem Thêm: Quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới của Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới của Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status