Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chính sách của Nhà nước đối với nông dân trong điều kiện thực hiện các cam kết của WTO

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách của Nhà nước đối với nông dân trong điều kiện thực hiện các cam kết của WTO

  3
  MỤC LỤC

  MỤC LỤC 3
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU VÀ SƠ ĐỒ .6
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 8
  MỞ ĐẦU .10
  CHƯƠNG 1: NHỮNG LUẬN CỨ KHOA HỌC VỀ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ
  NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
  CAM KẾT CỦA WTO 22
  1.1. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI
  VỚI NÔNG DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT
  CỦA WTO .22
  1.1.1. Khó khăn và thách thức đối với nông dân, khi Việt Nam gia nhập WTO 22
  1.1.2. Những khó khăn, thách thức do chính sự yếu kém của nông nghiệp và nông
  dân Việt Nam 27
  1.1.3. Hỗ trợ và giúp đỡ nông dân là mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng và
  Nhà nước ta .34
  1.2. CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG DÂN TRONG ĐIỀU
  KIỆN THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT CỦA WTO 36
  1.2.1. Khái niệm, vai trò chính sách của Nhà nước đối với nông dân 36
  1.2.2. Khái quát nội dung chính sách Nhà nước đối với nông dân trong điều kiện
  thực hiện các cam kết của WTO .43
  1.2.3. Quy trình hoạch định, thực hiện, đánh giá chính sách của Nhà nước đối với
  nông dân 57
  1.2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách của Nhà nước đối với nông dân 60
  1.3. KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VỀ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI
  VỚI NÔNG DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT
  WTO .64
  1.3.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 64
  1.3.2. Kinh nghiệm của Đài Loan .66
  1.3.3. Kinh nghiệm của Thái Lan .68
  1.3.4. Kinh nghiệm của Malaysia .70
  1.3.5. Kinh nghiệm của Ấn Độ .74
  1.3.6. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ .76
  1.3.7. Một số bài học cho Việt Nam .79
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG
  DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 84
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ NÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 84
  2.1.1. Vai trò của nông dân Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  đất nước 84
  2.1.2. Hiện trạng đời sống, thu nhập và những vấn đề đặt ra đối với nông dân nước
  ta hiện nay .92
  2.1.3. Sản xuất kinh doanh của nông dân dân Việt Nam sau khi thực hiện cam kết
  WTO .106
  2.2. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG DÂN TỪ
  KHI ĐỔI MỚI ĐẾN NAY 120
  2.2.1. Chính sách ruộng đất 120
  2.2.2. Chính sách đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn 130

  4
  2.2.3. Chính sách hỗ trợ tín dụng 133
  2.2.4. Chính sách hỗ trợ về khoa học - công nghệ và khuyến nông .137
  2.2.5. Chính sách hỗ trợ nông dân tổ chức kinh doanh nông nghiệp 142
  2.2.6. Chính sách hỗ trợ tiếp cận thị trường quốc tế và giá đầu vào, đầu ra cho nông
  dân .145
  2.2.7. Chính sách lao động, việc làm cho nông dân .149
  2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC
  ĐỐI VỚI NÔNG DÂN Ở NƯỚC TA NHỮNG NĂM QUA 153
  2.3.1. Những ưu điểm của hệ chính sách hiện tại và bài học kinh nghiệm 153
  2.3.2. Những hạn chế của thống hệ chính sách hiện tại và nguyên nhân .161
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG
  DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM THỰC HIỆN CÁC CAM
  KẾT WTO 169
  3.1. NHẬN DIỆN CÁC XU HƯỚNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT VÀ ĐỜI
  SỐNG NÔNG DÂN .169
  3.1.1. Dân số gia tăng .169
  3.1.2. Quỹ đất hao hụt .170
  3.1.3. Hỗ trợ thành tựu khoa học kĩ thuật trên thế giới .171
  3.1.4. Năng lượng sinh học .171
  3.1.5. Biến đổi khí hậu 172
  3.2. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH CỦA
  NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
  CÁC CAM KẾT WTO .174
  3.2.1. Quan điểm .174
  3.2.2. Phương hướng .178
  3.3. HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG DÂN
  TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT CỦA WTO .183
  3.3.1. Xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống
  nông dân 183
  3.3.2. Đổi mới và hoàn thiện luật pháp và chính sách về đất đai nhằm tạo cơ sở kinh
  tế đảm bảo vị thế làm chủ của nông dân .187
  3.3.3. Nâng cao tỷ lệ đầu tư từ ngân sách cho nông nghiệp, nông thôn và có chính
  sách hữu hiệu hơn để thu hút các nguồn lực khác nhằm nâng cao trình độ,
  năng lực cho nông dân 197
  3.3.4. Mở rộng đầu tư tín dụng đối với nông dân .199
  3.3.5. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình khuyến nông nhằm thúc đẩy phát triển
  và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng
  cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 200
  3.3.6. Hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng lao
  động hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp trong phát triển sản xuất205
  3.3.7. Hỗ trợ nông dân hình thành các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu
  quả .206
  3.3.8. Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản thuận lợi .208
  3.3.9. Hỗ trợ thu nhập và hệ thống an sinh xã hội cho nông dân .216
  3.3.10. Xây dựng các tổ chức nông dân nhằm tăng vị thế và vai trò của nông dân 220
  3.4. ĐỔI MỚI QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH
  ĐỐI VỚI NÔNG DÂN 221
  3.4.1. Đổi mới phương thức hoạch định chính sách đối với nông dân .221
  3.4.2. Đổi mới công tác triển khai thực hiện chính sách 223 3.4.3. Tăng cường hệ thống thông tin về nông nghiệp, nông thôn, thị trường phục vụ
  điều hành .224
  3.4.4. Khuyến khích các hiệp hội ngành nghề và Hội Nông dân hỗ trợ kinh doanh
  nông nghiệp .225
  3.4.5. Tăng cường năng lực và đạo đức công chức thực thi chính sách đối với nông
  dân .226
  3.4.6. Coi trọng công tác tổng kết, đánh giá các chính sách đã được ban hành và
  triển khai thực hiện .227
  KẾT LUẬN .228
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 230

  Xem Thêm: Chính sách của Nhà nước đối với nông dân trong điều kiện thực hiện các cam kết của WTO
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách của Nhà nước đối với nông dân trong điều kiện thực hiện các cam kết của WTO sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status