Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu phát triển các nguồn nấm côn trùng Beauveria, Metarhizium để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồng, cây rừng và phát triển nguồn nầm Cordyceps sp làm thực phẩm chức năng cho người

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu phát triển các nguồn nấm côn trùng Beauveria, Metarhizium để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồng, cây rừng và phát triển nguồn nầm Cordyceps sp làm thực phẩm chức năng cho người

  MỤC LỤC
  Trang

  LỜI CẢM ƠN i
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt . ii
  Danh mục các bảng iii
  Danh mục các hình .iv

  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề .1
  2. Mục tiêu của nhiệm vụ 2
  2.1. Mục tiêu dài hạn .2
  2.2. Mục tiêu chung trực tiếp .2
  3. Các nội dung hợp tác thực hiện .3
  4. Kết quả cần đạt 4
  5. Tính mới, tính sáng tạo của đề tài .5

  Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NẤM CÔN
  TRÙNG BEAUVERIA VÀ METARHIZIUM TRONG PHÒNG TRỪ
  DỊCH SÂU HẠI CÂY TRỒNG, CÂY RỪNG VÀ NẤM CORDYCEPS
  LÀM NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI
  1.1. Trên thế giới 7
  1.1.1. Về nấm Beauveria và Metarhizium 7
  1.1.2. Về nấm Cordyceps sp. 16
  1.2. Ở Việt Nam 18
  1.1.3. Về nấm Beauveria và Metarhizium . 18
  1.1.4. Về nấm Cordyceps sp. 25

  Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG&PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1. Đối tượng và nguyên vật liệu dùng trong nghiên cứu .31
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu .31
  2.1.2. Nguyên vật liệu 31
  2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 31
  2.2.1. Thu thập và tuyển chọn chủng nấm Bb, Ma có độc tố cao 32
  2.2.2. Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nấm Bb, Ma .34
  2.2.3. Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm nấm Beauveria
  trừ sâu róm thông và sâu khoang hại đậu tương .35
  2.2.4. Điều tra thu thập nguồn nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps sp. tại
  Các vườn quốc gia 37 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC
  3.1. Điều tra thu thập và tuyển chọn chủng nấm Bb và Ma 40
  3.2. Nghiên cưú phát triển hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm nấm
  Beauveria bassiana và Metarhizium anisopliae . 43
  3.3. Nghiên cứu mô hình ứng dụng chế phẩm nấm Beauveria để trừ sâu róm
  thông ở BQLRPH Hồng Lĩnh và chế phẩm nấm Beauveria, Metarhizium
  trừ sâu hại đậu tương ở Hà Tĩnh và Hà Nội 53
  3.4. Điều tra thu thập nguồn nấm Cordyceps sp. tại các vườn quốc gia 59
  3.4.1. Thí nghiệm chuyên đề xác định thành phần môi trường nuôi nhân
  nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris . 62
  3.4.2. Phân tích giá trị dược liệu và thành phần hóa học của nấm Cor. m 68

  Chương 4. KẾT QUẢ CỦA ĐỐI TÁC- ĐẠI HỌC ANHUY, TRUNG QUỐC
  4.1. Nội dung hợp tác 69
  4.2. Kết quả đạt được 69

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  1. Kết luận 71
  2. Kiến nghị 73

  TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH .74

  PHỤ LỤC 1. Bảng kê danh mục báo cáo đã thực hiện theo HĐ 78
  PHỤ LỤC 2. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất nấm Bb và Ma 81
  PHỤ LỤC 3. Các minh chứng về ứng dụng nấm Bb, Ma trừ sâu và phân tích
  giá trị của nấm Cordyceps militaris 83
  PHỤ LỤC 4. Hình ảnh thực hiện đề tài ở Trung Quốc và Việt Nam .86
  PHỤ LỤC 5. Danh sách các bài báo và sách đã công bố 90

  Xem Thêm: Nghiên cứu phát triển các nguồn nấm côn trùng Beauveria, Metarhizium để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồng, cây rừng và phát triển nguồn nầm Cordyceps sp làm thực phẩm chức năng cho người
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu phát triển các nguồn nấm côn trùng Beauveria, Metarhizium để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồng, cây rừng và phát triển nguồn nầm Cordyceps sp làm thực phẩm chức năng cho người sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status