Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Sự biến đổi về thành phần loài và số lượng thực vật nổi ở hồ EaNhái và EaSup tỉnh Đăk Lăk

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Sự biến đổi về thành phần loài và số lượng thực vật nổi ở hồ EaNhái và EaSup tỉnh Đăk Lăk

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC BẢNG ix
  DANH MỤC HÌNH xi
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1 KHÁI NIỆM VỀ CÁC LOẠI HỒ 4
  1.1.1. Hồ tự nhiên 4
  1.1.2. Hồ chứa 5
  1.1.3. So sánh hồ chứa với hồ tự nhiên 7
  1.2
  VỊ TRÍ TẢO TRONG SINH GIỚI VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỂ
  PHÂN LOẠI
  8
  1.2.1. Tảo trong sinh giới. 8
  1.2.2. Các đặc điểm hình thái của tảo trong phân loại 9
  1.2.2.1. Khái quát 10
  1.2.2.2. Hình thái Vi khuẩn lam 10
  1.2.2.3. Hình thái tảo Mắt 12
  1.2.2.4. Hình thái tảo Vàng ánh 12
  1.2.2.5. Hình thái tảo Vàng 12
  1.2.2.6. Hình thái tảo Ẩn 12
  1.2.2.7. Hình thái tảo Hai roi 13
  1.2.2.8. Hình thái tảo Silic 13
  1.2.2.9. Hình thái tảo Lục 16
  1.2.2.10. Số lượng và hình thái của roi 18 iv
  1.3 LƯỢC SỬ NGHIÊN CỨU TẢO 18
  1.3.1. Những nghiên cứu trên thế giới 18
  1.3.1.1. Nghiên cứu về phân loại thực vật 18
  1.3.1.2. Các hệ thống phân loại tảo 19
  1.3.1.3. Nghiên cứu về sinh thái 23
  1.3.2. Nghiên cứu tảo nước ngọt ở Việt Nam 27
  1.3.2.1. Nghiên cứu về phân loại 27
  1.3.2.2. Nghiên cứu về sinh thái 32
  1.3.2.3. Thành phần loài 38
  1.4. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU 39
  1.4.1. Địa lý, khí hậu của tỉnh Đắc Lắc 39
  1.4.2. Hồ Easoup 41
  1.4.3. Hồ Eanhai 42
  1.4.4 Hồ Đăk Minh 42
  CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44
  2.1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN 44
  2.1.1. Đối tượng 44
  2.1.2. Địa điểm 44
  2.1.3. Thời gian 46
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46
  2.2.1. Ngoài thực địa 46
  2.2.1.1. Phương tiện và tần suất thu mẫu khảo sát 46
  2.2.1.2. Các dụng cụ và cách thu mẫu 48
  2.2.2. Trong phòng thí nghiệm 49
  2.2.2.1. Phương pháp phân tích một số yếu tố thủy hóa 49
  2.2.2.2. Phương pháp định lượng 49
  2.2.3. Phương pháp định danh 50
  2.2.4. Phương pháp đánh giá 51
  2.2.4.1. Đánh giá độ phì, độ bẩn, trạng thái dinh dưỡng 51 v
  2.2.4.2. Hệ số giống nhau 53
  2.2.5. Ghi chú ký hiệu mẫu ở 3 hồ 53
  2.2.6. Phương pháp xử lý số liệu và hình ảnh 54
  CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55
  3.1. THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT NỔI Ở ĐẮC LẮC 55
  3.1.1. Đa dạng về thành phần loài 55
  3.1.1.1. Đa dạng các taxon của bậc phân loại ngành 55
  3.1.1.2. Đa dạng các taxon của bậc phân loại lớp 56
  3.1.1.3. Đa dạng các taxon của bậc phân loại bộ 57
  3.1.1.4. Đa dạng các taxon của bậc phân loại họ 58
  3.1.1.5. Đa dạng các taxon của bậc phân loại chi 59
  3.1.1.6. Đánh giá sự đa dạng taxon loài của các ngành 60
  3.1.2. Các đặc trưng của quần xã thực vật nổi 61
  3.1.2.1. Thực vật nổi hồ Eanhái 62
  3.1.2.2. Thực vật nổi hồ Easoup 63
  3.1.2.3. Thực vật nổi hồ Đăk Minh 66
  3.1.2.4. Hệ số giống nhau Sorensen giữa các hồ 67
  3.1.3. Biến động thành phần loài của 3 hồ 69
  3.1.3.1 Biến động theo thời gian 69
  3.1.3.2. Biến động theo không gian 71
  3.1.4. Mô tả loài và dưới loài mới cho khu hệ tảo Việt Nam 72
  3.2. Biến động mật độ thực vật nổi 145
  3.2.1. Hồ Eanhái 146
  3.2.2. Hồ Easoup 146
  3.2.3. Hồ Đăk Minh 147
  3.3. Quan hệ của thực vật nổi với yếu tố thủy lý, thủy hóa 149
  3.3.1. Một số yếu tố thủy lý 149
  3.3.1.1. Nhiệt độ 149
  3.3.1.2. Độ trong 150vi
  3.3.1.3. pH 151
  3.3.1.4. Oxy hòa tan 152
  3.3.2. Một số yếu tố thủy hóa 153
  3.3.3. Tương quan giữa một số yếu tố môi trường với quần xã thực
  vật nổi
  155
  3.4. So sánh với các thủy vực khác 162
  3.4.1. Một số yếu tố thủy lý, thủy hóa 162
  3.4.2. Biến động thành phần loài 165
  3.4.3. Biến động mật độ tế bào 169
  3.4.4. Tương quan giữa cấu trúc tảo, chất dinh dưỡng và độ phì 171
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 172
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 173
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 174
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Sự biến đổi về thành phần loài và số lượng thực vật nổi ở hồ EaNhái và EaSup tỉnh Đăk Lăk
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sự biến đổi về thành phần loài và số lượng thực vật nổi ở hồ EaNhái và EaSup tỉnh Đăk Lăk sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status