Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc/mỏ ở cộng đồng người Êđê tại 2 xã tỉnh Đăk Lăk và hiệu quả của biện pháp truyền thông điều trị nhiễm giun

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc/mỏ ở cộng đồng người Êđê tại 2 xã tỉnh Đăk Lăk và hiệu quả của biện pháp truyền thông điều trị nhiễm giun

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Giun truyền qua đất (Soil-transmitted-helminth infections), chủ yếu là
  giun đũa, giun tóc và giun móc/ mỏ hiện vẫn là vấn đề y tế lớn của nhiều
  nước trên thế giới, đặc biệt ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới vì tính phổ
  biến và tác hại của nó. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 2006, ước tính
  hiện có khoảng hơn 2 tỷ người trên thế giới bị nhiễm giun truyền qua đất
  (GTQĐ). Mỗi năm có 135.000 người chết và 800 triệu học sinh bị nhiễm
  Theo Tổ chức Y tế Thế giới (2006) Việt Nam có trên 65 triệu người
  nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc/mỏ; bệnh phổ biến khắp 64 tỉnh thành
  trên toàn quốc.
  Đến nay chưa có một nghiên cứu nào triển khai tăng cường nhận thức
  cho cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung và người Ê đê
  nói riêng về những mối hiểm họa do các hành vi mất vệ sinh gây ra và truyền
  thông giáo dục sức khỏe về những tác hại của các thói quen mất vệ sinh, sự
  cần thiết phải xây dựng các công trình vệ sinh tại chỗ.
  Xuất phát từ thực tế trên, thực hiện truyền thông giáo dục sức khoẻ về
  phòng chống giun ở cộng đồng người dân tộc thiểu số Ê đê là một trong
  những vấn đề cần ưu tiên trong công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng để
  làm giảm tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun, giảm tác hại do giun gây ra,
  nâng cao sức khỏe cho nhân dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm
  bảo quốc phòng an ninh ở Tây Nguyên, đề tài: “Nghiên cứu thực trạng
  nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc/mỏ ở cộng đồng người Ê đê tại hai xã
  tỉnh Đắk Lắk và hiệu quả của biện pháp truyền thông, điều trị nhiễm
  giun” được tiến hành với mục tiêu sau:
  1. Xác định thực trạng và yếu tố nguy cơ nhiễm giun đũa, giun tóc, giun
  móc/mỏ ở cộng đồng người Ê đê tại hai xã thuộc tỉnh Đắk Lắk.
  2. Đánh giá hiệu quả biện pháp truyền thông, điều trị nhiễm giun tại cộng
  đồng nghiên cứu. 2
  NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  - Luận án đã xác định được việc nhiễm giun truyền qua đất có liên quan
  đến một số thói quen xấu: Thường xuyên uống nước lã, không rửa tay trước
  khi ăn và sau đại tiện, không sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không đi giầy dép
  của người dân tại cộng đồng nghiên cứu.
  - Đưa ra mô hình phòng chống nhiễm giun phù hợp với cộng đồng
  người Ê đê và vận dụng triển khai công tác truyền thông-giáo dục sức khỏe
  cho cộng đồng người Ê đê, một dân tộc còn nhiều phong tục lạc hậu, điều
  kiện kinh tế và trình độ dân trí thấp, tỷ lệ nhiễm giun cao.
  - Luận án là công trình nghiên cứu khoa học có tính khoa học, thực tiễn,
  giá trị xã hội và nhân văn cao đối với công tác phòng chống giun truyền qua
  đất ở Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Ngoài ra có những đóng
  góp cho Dịch tễ học, Vệ sinh xã hội và Tổ chức Y tế liên quan tới các bệnh
  lây trong cộng đồng.
  - Công trình luận án khẳng định hiệu quả của thuốc tẩy giun
  mebendazol và cũng khẳng định mô hình nhà tiêu phù hợp tập quán và kinh
  tế cho cộng đồng người Ê đê hiện nay là nhà tiêu đào thông hơi.
  CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN
  Phần chính của luận án gồn 142 trang bao gồm các phần sau:
  Đặt vấn đề: 2 trang; Chương 1: Tổng quan tài liệu: 37 trang; Chương 2: Đối
  tượng và phương pháp nghiên cứu: 27 trang; Chương 3: Kết quả nghiên cứu:
  35 trang; Chương 4: Bàn luận: 37 trang; Kết luận: 3 trang; Kiến nghị: 1 trang.
  Danh mục công trình nghiên cứu. Có 175 tài liệu tham khảo, trong đó 118
  tài liệu tiếng Việt, 57 tài liệu nước ngoài. 38 bảng, 22 biểu đồ, 11 hình,
  3 phụ lục. 3
  Chương 1
  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  1.1. Đối tượng nghiên cứu
  Người dân tộc Ê đê từ 2 tuổi trở lên tại xã Hòa Xuân và xã Ea Tiêu.
  1.2. Thời gian nghiên cứu
  Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 12 năm 2007
  1.3. Địa điểm nghiên cứu
  Xã Hòa Xuân thuộc thành phố Buôn Ma Thuột và xã Ea Tiêu thuộc
  huyện Krông Ana
  1.4. Phương pháp nghiên cứu
  1.4.1. Thiết kê nghiên cứu
  1.4.1.1. Nghiên cứu mô tả cắt ngang
  Mô tả tỷ lệ và cường độ nhiễm giun, Kiến thức-Thái độ-Thực hành của
  người dân và một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến mức độ nhiễm giun.
  1.4.1.2. Nghiên cứu can thiệp cộng đồng
  Điều trị đặc hiệu bằng thuốc mebendazol và TT-GDSK về phòng chống
  nhiễm giun ở cộng đồng can thiệp.
  1.4.2. Phương pháp chọn mẫu
  1.4.2.1. Mô tả cắt ngang về tỷ lệ và cường độ nhiễm giun
  Công thức tính cỡ mẫu
  (2.1)
  Cỡ mẫu nghiên cứu tối thiểu là 995 người, để tăng độ chính xác và trên
  thực tế nghiên cứu đã lấy toàn bộ người Êđê ở hai xã nghiên cứu là 3251:
  trong đó xã Ea Tiêu có 1506 người và xã Hòa Xuân có 1745 người.
  Tiêu chuẩn chọn mẫu: toàn bộ người Ê đê ở 2 xã, từ 2 tuổi trở lên và đồng ý
  tham gia nghiên cứu.
  1.4.2.2. Mô tả cắt ngang về kiến thức, thái độ thực hành (KAP) của
  người dân và các yếu tố nguy cơ nhiễm giun
  - Tiêu chuẩn chọn mẫu: Chủ hộ gia đình hoặc đại diện gia đình (> 18 tuổi),
  sống tại xã Hòa Xuân và xã Ea Tiêu, là người dân tộc Ê đê, đồng ý tham gia
  vào nghiên cứu.
  2
  2
  2 / 1 ) 1(
  d
  p p
  n
  ư × Ζ
  = ưα4
  Công thức tính cỡ mẫu: (2.2)
  Cỡ mẫu nghiên cứu tối thiểu là 384 người đại diện cho từng hộ gia
  đình, để tăng độ chính xác và trên thực tế lấy toàn bộ số hộ hai xã 984 (chủ
  hộ), trong đó: xã Ea Tiêu có 460 (chủ hộ) và xã Hòa Xuân có 524 (chủ hộ).
  1.4.2.3. Điều trị đặc hiệu bằng thuốc mebendazol viên 500mg, liều duy nhất.
  Chọn tất cả người nhiễm giun trong xét nghiệm phân đợt I ở xã Hòa Xuân,
  không phân biệt giới, độ tuổi, là người dân tộc Ê đê sống ở xã Hòa Xuân,
  đồng ý tham gia nghiên cứu và uống thuốc đủ cả 3 đợt.
  1.4.2.4. Chọn mẫu cho nghiên cứu can thiệp bằng TT- GDSK
  Cỡ mẫu: Truyền thông –GDSK cho toàn bộ người dân và học sinh ở xã
  Hòa Xuân.
  1.4.2.5. Theo dõi điều trị sau 21 ngày, 2 tháng và 4 tháng
  Tiêu chuẩn chọn: Tất cả những người nhiễm giun đũa, giun móc/mỏ được
  điều trị đợt I ở xã Hòa Xuân, đồng ý tham gia nghiên cứu và không phân biệt
  tuổi, nghề nghiệp và giới.
  Cỡ mẫu:
  Áp dụng công thức: (2.3)
  Cỡ mẫu tối thiểu là 211 người, nhưng trên thực tế chúng tôi nghiên cứu
  216 người bị nhiễm giun đũa và 216 người nhiễm giun móc/mỏ, theo dõi liên
  tục sau 3 đợt xét nghiệm phân.
  1.5. Kỹ thuật thu thập thông tin
  1.5.1. Kỹ thuật điều tra xã hội học: Sử dụng các thông tin của sở y tế, trạm y
  tế, ủy ban nhân dân xã, và niên giám thống kê thuộc tỉnh Đắk Lắk năm 2006.
  1.5.2. Kỹ thuật điều tra kiến thức, thái độ thực hành: Phỏng vấn trực tiếp và
  quan sát theo nội dung của mục tiêu.
  1.5.3. Can thiệp thuốc điều trị : Chọn thuốc điều trị là mebendazol liều duy
  nhất 1 viên 500mg.
  1.5.4. Kỹ thuật can thiệp bằng TT-GDSK về phòng chống nhiễm giun
  Thời gian thực hiện từ tháng 12 năm 2005 liên tục đến tháng 11 năm 2007.
  2
  2 1
  ) 2 / 1(
  ) ( P P
  pqF
  n
  ư
  Ζ ư =α
  2
  2
  2 / 1 ) 1(
  d
  p p
  n
  ư × Ζ
  = ưα5
  Các bước tiến hành :
  - Làm việc với UBND xã về kế hoạch hoạt động nghiên cứu.
  - Xây dựng nhóm tuyên truyền viên:
  Hình thức truyền thông (truyền thông trực tiếp)
  - Trao đổi tại các buổi họp giao ban ở trạm y tế hoặc ủy ban xã hoặc các
  buổi sinh hoạt tại trường hoặc sinh hoạt tại nhà cộng đồng
  - Phát tờ rơi đến học sinh và các hộ gia đình hoặc trình chiếu băng video.
  - Tổ chức cho học sinh hoặc chủ hộ gia đình tham quan mô hình nhà
  tiêu hợp vệ sinh trong buôn, phân tích mặt ưu điểm và nhược điểm từng loại
  nhà tiêu. Hướng dẫn qui trình sử dụng của từng loại nhà tiêu, qui trình kiểm
  tra và vệ sinh nhà tiêu hằng tuần.
  1.5.5. Kỹ thuật xét nghiệm phân
  Kỹ thuật Kato-Katz (theo qui trình của WHO khuyến cáo).
  1.6. Vật liệu nghiên cứu
  1.6.1. Vật liệu TT-GDSK phòng chống nhiễm giun
  Tài liệu TT-GDSK song ngữ (tiếng Việt và tiếng Ê đê), bộ tranh lật TT-
  GDSK, tài liệu mô hình nhà tiêu, tài liệu kỹ thuật xây dựng nhà tiêu, tờ rơi và
  poster về phòng chống giun.
  1.6.2. Bộ câu hỏi phỏng vấn
  Bộ câu hỏi điều tra được in sẵn (phụ lục 1) và bảng kiểm quan sát (phụ lục 2)
  1.6.3. Thuốc sử dụng trong điều trị Thuốc tẩy giun: Mebendazol, Bcomplex
  và acid folic sắt.
  1.6.4. Vật liệu xét nghiệm phân Bộ Kato-Katz (có lỗ đong 41,7 mg phân.
  1.7. Các biến số, chỉ số trong nghiên cứu
  1.7.1. Các biến số nghiên cứu
  1.7.1.1. Các biến số của nghiên cứu mô tả cắt ngang6
  Bảng 1.1. Nhóm biến số phụ thuộc
  Nhóm
  biến số
  Tên
  biến số
  Định
  nghĩa
  phân loại
  Loại
  biến số
  Kỹ thuật
  thu thập
  Nhóm
  biến
  số
  phụ
  thuộc
  Nhiễm giun đũa Có/không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm giun tóc Có/không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm giun móc/mỏ Có/không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm 2 loại giun Có/không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm 3 loại giun Có/không Danh định Xét nghiệm phân
  Bảng 1.2. Nhóm biến số độc lập
  Nhóm
  biến số
  Tên biến số
  Định nghĩa phân
  loại
  Loại
  biến số
  Kỹ thuật thu
  thập
  Nhóm
  biến
  số
  độc
  lập
  Tuổi
  Được tính theo năm
  dương lịch
  Liên tục
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Giới Nam hoặc nữ Nhị phân
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Nghề nghiệp
  Hiện tại của đối
  tượng
  Danh
  định
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Trình độ học
  vấn
  Trình độ học vấn
  cao nhất của đối
  tượng
  Danh
  định
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Ăn rau sống
  Thực hành của đối
  tượng
  Phân loại
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Uống nước lã
  Thực hành của đối
  tượng
  Phân loại
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Rửa tay trước
  khi ăn
  Thực hành của đối
  tượng
  Phân loại
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Rửa tay sau
  đại tiện
  Thực hành của đối
  tượng
  Phân loại
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Đi chân đất
  Thực hành của đối
  tượng
  Danh
  định
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Sử dụng nhà
  tiêu
  Thực hành của đối
  tượng
  Danh
  định
  Theo bảng kiểm
  nhà tiêu
  Dùng phân
  tươi bón cây
  trồng
  Thực hành của đối
  tượng
  Danh
  định
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi 7
  1.7.1.2. Biến số cho nghiên cứu can thiệp
  Bảng 1.3. Nhiễm giun trước can thiệp và sau can thiệp gồm
  Tên biến Định nghĩa Phân loại
  Phương pháp thu
  thập số liệu
  Nhiễm giun đũa Có hoặc không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm giun tóc Có hoặc không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm giun móc/mỏ Có hoặc không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm 2 loại giun Có hoặc không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm 3 loại giun Có hoặc không Danh định Xét nghiệm phân
  Bảng 1.4. Kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh cá nhân và tác hại của giun
  trước, sau can thiệp gồm
  Tên biến Định nghĩa Phân loại
  Phương pháp
  thu thập số liệu
  Biết đường lây truyền
  của giun
  Kiến thức của đối
  tượng nghiên cứu
  Phân loại
  Phỏng vấn theo
  bộ câu hỏi
  Biết tác hại của giun
  Kiến thức của đối
  tượng nghiên cứu
  Phân loại
  Phỏng vấn theo
  bộ câu hỏi
  Rửa tay trước khi ăn
  Thực hành của đối
  tượng nghiên cứu
  Phân loại
  Phỏng vấn theo
  bộ câu hỏi
  Rửa tay sau khi đại tiện
  Thực hành của đối
  tượng nghiên cứu
  Phân loại
  Phỏng vấn theo
  bộ câu hỏi
  Đi chân đất
  Thực hành của
  đối tượng
  Phân loại
  Phỏng vấn theo
  bộ câu hỏi
  Uống nước lã
  Thực hành của
  đối tượng
  Phân loại
  Phỏng vấn theo
  bộ câu hỏi
  Sử dụng BHLĐ
  Thực hành của đối
  tượng nghiên cứu
  Phân loại
  Phỏng vấn theo
  bộ câu hỏi 8
  1.7.2. Các chỉ số nghiên cứu
  1.7.2.1. Các chỉ số thông qua xét nghiệm phân
  1.7.2.2. Các chỉ số đánh giá truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng
  đồng dân cư xã Hòa Xuân
  1.7.2.3. Nhóm chỉ số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến nhiễm giun
  1.7.2.4. Chỉ số về kết quả điều trị bằng thuốc mebendazol
  1.8. Phân tích và xử lý số liệu
  Các số liệu thu thập trong nghiên cứu, được xử lý theo phương pháp
  thống kê sinh học và sử dụng phần mềm EpiData v 3.1, thực hiện tại bộ môn
  Dịch tễ Y Hà Nội.
  1.9. Các sai số có thể gặp và cách hạn chế
  1.9.1. Sai số do xét nghiệm và cách hạn chế
  Sử dụng những người có kinh nghiệm trong xét nghiệm phân để định
  tính và định lượng.
  1.9.2. Sai số do ngôn ngữ trong quá trình phỏng vấn và tuyên truyền
  Hạn chế sai số bằng cách chọn người địa phương là cán bộ y tế thôn,
  buôn hoặc cán bộ buôn hoặc xã cùng đi phỏng vấn làm phiên dịch khi cần và
  tập huấn thành thạo các kỹ năng phỏng vấn, truyền thông, và dùng từ ngữ
  đơn giản, dễ hiểu.
  1.9.3. Hạn chế của nghiên cứu mô tả cắt ngang và biện pháp khắc phục
  Giải thích rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của nghiên cứu để đối tượng nghiên
  cứu hợp tác và sử dụng cán bộ chuyên sâu và tập huấn chuyên môn, tập huấn
  kỹ năng cho điều tra viên và người tuyên truyền viên trước khi tiến hành điều
  tra để họ có thể khai thác đúng thông tin theo mục tiêu của đề tài.
  1.10. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
  Các số liệu nghiên cứu chỉ nhằm mục đích phục vụ sức khỏe cho người
  tham gia nghiên cứu, chỉ thực hiện với người tình nguyện và thuốc tẩy giun,
  miễn phí, theo phác đồ của Bộ Y tế ban hành. 9
  Chương 2
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  2.1. Thực trạng tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm giun ở hai xã
  2.1.1. Thông tin chung về cá nhân của đối tượng xét nghiệm phân
  >18 tuổi,
  51%
  2-5 tuổi,
  5,4%
  6-11 tuổi,
  12,1%
  16-18 tuổi,
  16,7%
  12-15 tuổi,
  15%
  Hình 2.1. Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu phân theo nhóm tuổi hai xã
  nghiên cứu
  Qua 3.251 đối tượng nghiên cứu xét nghiệm phân, tỷ lệ nhóm >18 tuổi
  có số lượng người tham gia cao nhất 51%, tiếp theo là nhóm 16-18 tuổi có
  16,7%, nhóm 12-15 tuổi có 15%, nhóm 6-11 tuổi có tỷ lệ 12,1% và nhóm 2-5
  tuổi có tỷ lệ thấp nhất là 5,4%. Về giới tính, nữ giới có tỷ lệ cao hơn nam giới
  (50,6% so với 49,4%). Kết quả này tương đồng với Ngô Thị Tâm (2005).
  2.1.2. Tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun ở 2 xã nghiên cứu
  Bảng 2.1. Tỉ lệ nhiễm giun đũa, giun tóc và giun móc/mỏ ở 2 xã nghiên cứu
  (n=3.251)

  Số
  mẫu
  XN
  Nhiễm
  chung
  G.đũa
  (a)
  G.tóc
  (b)
  G.móc/mỏ
  (c)
  Số
  (+)
  %
  Số
  (+)
  %
  Số
  (+)
  %
  Số
  (+)
  %
  Ea Tiêu (1) 1.506 1.116 74,1 809 53,7 20 1,3 579 38,4
  Hòa Xuân (2) 1.745 1.324 75,9 1.043 59,8 36 2,1 630 36,1
  Tổng (3) 3.251 2.440 75,1 1.852 57,0 56 1,7 1.209 37,2
  p(1a,2a)>0,05, p(1b,2b)>0,05, p(1c,2c)>0,05, p(3a,3b,3c)<0,001
  Tỷ lệ nhiễm giun chung khá cao 75,1%, giữa 2 xã nghiên cứu không có sự
  khác biệt, với p >0,05. Trong số 3 loại giun thì tỷ lệ nhiễm giun đũa cao nhất
  là 57,0%, tiếp đến là giun móc/mỏ là 37,2%, tỷ lệ thấp nhất là giun tóc 1,7%. 10
  Tỷ lệ nhiễm về 3 loại giun có sự khác biệt, với (p<0,001). Kết quả này phù
  hợp nghiên cứu của Nguyễn Xuân Thao (2006).
  Hình 2.2. Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nhiễm giun theo nhóm tuổi
  Quả xét nghiệm phân 3.251 đối tượng nghiên cứu, tỷ lệ nhiễm giun đũa
  ở nhóm tuổi 2-5 là 73%, kết quả này cao hơn nghiên cứu của Ngô Thị Tâm, Vũ
  Đức Vọng, phù hợp với Phan Thị Hà,(1992). Tỷ lệ nhiễm giun móc/mỏ tăng dần
  theo nhóm tuổi và cao nhất ở nhóm > 18 tuổi là 46,7%, kết quả này phù hợp với
  Phan Văn Trọng
  53,9 51,9
  42,4
  49,8
  1,5 1,9
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  G.Đũa G.Móc/mỏ G.Tóc
  Chủ hộ
  Không chủ hộ
  Tỷ lệ %
  Hình 2.3. Tỷ lệ nhiễm giun ở nhóm > 18 tuổi là chủ hộ gia đình (n=984)
  và nhóm không phải là chủ hộ gia đình > 18 tuổi (n=655)
  Trong 1.639 đối tượng nghiên cứu ở nhóm >18 tuổi, trong đó 984 người
  đại diện cho chủ hộ gia đình có tỷ lệ nhiễm giun đũa 53,9%, giun móc/mỏ
  42,4%. Nhóm >18 tuổi, không đại diện nghiên cứu chủ hộ gia đình (n=655)
  có tỷ lệ nhiễm giun là 51,9%, giun móc/mỏ 49,8%, giun tóc 1,9%. Tỷ lệ
  nhiễm giun ở 2 nhóm tuổi trên không có sự khác biệt, với p>0,05.
  53.1
  54.9 56.7
  69.3
  73
  1.6 2.4 1.8 1.3
  1.1
  46.7
  45.9
  22
  17
  10.3
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  2-5 tuổi 6-11 tuổi 12-15 tuổi 16-18 tuổi >18 tuổi
  G.đũa G.tóc G.móc/mỏ11
  Bảng 2.2. Tỉ lệ đơn nhiễm và đa nhiễm giun tại hai xã nghiên cứu (n=2.440)

  Nghiên cứu
  Số mẫu XN
  (+) chung
  Đơn nhiễm
  (a)
  Nhiễm 2 loại
  (b)
  Nhiễm 3 loại
  (c)
  Số (+) % Số (+) % Số (+) %
  Ea Tiêu (1) 1.116 831 74,5 279 25,0 6 0,5
  Hòa Xuân (2) 1.324 952 71,9 358 27,0 14 1,1
  Tổng 2.440 1783 73,1 637 26,1 20 0,8
  P(1a,2a)>0,05, p(1b,2b)>0,05, p(1c,2c)>0,05
  Qua 2.440 mẫu xét nghiệm phân, tỷ lệ đơn nhiễm cao nhất là 73,1%, hai
  loại giun chiếm 26,2% và thấp nhất ba loại giun 0,8%, sự khác biệt với
  p<0,001; tỷ lệ này không có sự khác biệt giữa 2 xã, với p >0,05.
  91,5
  87,7
  67,7 67,9 69,9
  7,8
  11,8
  31,3 30,8 29,4
  1,3
  0,7 0,5 1 0,6
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  2-5 tuổi 6-11 tuổi 12-15 tuổi 16-18 tuổi >18 tuổi
  Nhiễm 1 loại Nhiễm 2 loại Nhiễm 3 loại
  Tỷ lệ
  Hình 2.4. Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ đơn, đa nhiễm giun ở 2 xã theo nhóm tuổi
  Đa số các đối tượng nghiên cứu đều nhiễm một loại giun 73,1%. Nhóm
  2-5 tuổi có tỷ lệ nhiễm đơn cao nhất 91,5%, nhiễm 2 loại giun cao nhất nhóm
  12-15 tuổi là 31,3%, 3 loại giun khá thấp 0,8%. Kết quả này phù hợp ở Đắk
  Lắk, những tỷ lệ này ngược lại với tác giả Nguyễn Duy Toàn (nhiễm 2 loại
  cao nhất 70,3%, một loại 24,4% và 3 loại 5,1%). 12
  Bảng 2.3. Cường độ nhiễm giun đũa, giun tóc và giun móc/mỏ ở hai xã nghiên
  cứu (n=3.251)
  Cường độ Chỉ số
  Xã Ea
  Tiêu
  Hòa Xuân Cả hai xã
  p
  Số trứng
  trung
  bình/gram
  phân
  Số mẫu
  XN
  1506 1745 3251
  G.đũa 363,85 332,68 348,27 >0,05
  G.móc/mỏ 30,29 29,38 29,84 >0,05
  G.tóc 0,66 0,87 0,77 >0,05
  Cường độ nhiễm 3 loại giun tại địa bàn nghiên cứu, theo bảng phân loại của
  Tổ chức Y tế Thế giới thuộc vào cường độ nhiễm nhẹ. Kết quả này thấp hơn
  so với Vũ Thị Bình Phương (2002) giun đũa cao nhất 14.801, giun móc/mỏ
  810, giun tóc 173 trứng trung bình/gram phân.
  2 2. Thực trạng yếu tố nguy cơ nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc/mỏ ở
  cộng đồng dân tộc Ê đê tại xã Hòa Xuân và xã Ea Tiêu
  2.2.1. Một số thông tin chung về hộ gia đình và cá nhân ở 2 xã nghiên cứu
  Bảng 2.4. Thực trạng sử dụng nhà tiêu tại hộ gia đình ở hai xã (n=984)
  Nhà tiêu hợp vệ sinh và
  không hợp vệ sinh
  (NTHVS &NTKHVS)
  Xã Ea Tiêu
  N = 460
  Xã Hòa Xuân
  n = 524
  Chung 2 xã
  n = 984
  p
  Số hộ
  Tỷ lệ
  (%)
  Số hộ
  Tỷ lệ
  (%)
  Số hộ
  Tỷ lệ
  (%)
  NTHVS
  Dội nước 10 2,2 12 2,3 22 2,2 >0,05
  Đào thông hơi 79 17,2 78 14,9 157 16,0 >0,05
  Tổng 89 19,3 90 17,2 179 18,2 >0,05
  NTKHVS
  Đào nông 324 70,4 389 74,2 713 72,5 >0,0513
  Tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh 18,2%, hầu hết các hộ gia đình đang sử dụng
  nhà tiêu không đảm bảo vệ sinh là nhà tiêu đào nông 72,5%. Giữa hai xã tỷ
  lệ các loại nhà tiêu không có sự khác biệt, với p>0,05. Kết quả này phù hợp
  với Bùi Vĩnh Diện (2000), có 13,69% nhà tiêu hợp vệ sinh và 86,31 % không
  hợp vệ sinh.
  Bảng 2.5. Thực trạng quản lý phân và sử dụng phân tại hộ gia đình của hai xã
  (n=984)
  Thực trạng
  quản lý phân
  Xã Ea Tiêu
  n = 460
  Xã Hòa Xuân
  n = 524
  Chung 2 xã
  n = 984
  P
  Số hộ
  Tỷ lệ
  (%)
  Số hộ
  Tỷ lệ
  (%)
  Số hộ
  Tỷ lệ
  (%)
  Không có nhà tiêu 47 10,2 45 8,6 92 9,3 >0,05
  Đi cầu ngoài nhà tiêu 324 70,4 389 74,2 713 72,5 >0,05
  Không dùng phân tươi 460 100,0 524 100,0 984 100,0 >0,05
  Số hộ không có nhà tiêu là 9,3% và nhà tiêu không hợp vệ sinh (nhà tiêu
  đào nông) 72,5%. Người dân có thói quen tốt là không dùng phân người bón cây
  trồng là 100%.
  Mù chữ.
  18,5%
  Tiểu học.
  44,6%
  THCS.
  27,3%
  THPT.
  8,1%
  THPT.
  1,4%
  Hình 2.5. Biểu đồ biểu diễn trình độ học vấn của người dân ở hai xã
  nghiên cứu
  Trong số 984 chủ hộ gia đình người dân tộc Ê đê tại hai xã nghiên cứu
  được phỏng vấn, có 18,5% người không biết đọc và biết viết tiếng Việt, trình
  độ học vấn chủ yếu ở mức tiểu học 44,6%, trình độ THCS 27,3%, THPT
  8,1%, trên THPT có tỷ lệ rất thấp 1,4%. Kết quả này cao hơn tác giả Đào 14
  Ngọc Phong (2004), nghiên cứu các bà mẹ có con dưới 5 tuổi thuộc 3 tỉnh
  đồng bằng sông Hồng.
  3.2.2. Kết quả điều tra kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) của chủ hộ
  Bảng 2.6. Sự hiểu biết của người dân tại hai xã nghiên cứu về đường lây truyền
  và tác hại của giun (n=984)
  Chỉ số
  Xã Ea Tiêu Xã Hòa Xuân Chung 2 xã
  P Số
  người
  Tỷ lệ
  (%)
  Số
  người
  Tỷ lệ
  (%)
  Số
  người
  Tỷ lệ
  (%)
  Đường
  lây
  truyền
  Qua da 30 6,5 45 8.6 75 7,6 >0,05
  Thức ăn 125 27,2 132 25,2 257 26,1 >0,05
  Uống nước lã 103 22,4 100 19,1 203 20,6 >0,05
  Tay bẩn 87 18,9 109 20,8 196 19,9 >0,05
  Không biết 115 24,9 138 26,3 253 25,7 >0,05
  Tác
  hại của
  giun
  Thiếu máu 94 20,4 87 16,6 181 18,4 >0,05
  Gầy yếu 75 16,3 132 25,2 207 21,0 >0,05
  Gây tắc ruột 32 7,0 46 8,8 78 7,9 >0,05
  Đau bụng 112 24,3 340 64,9 452 45,9 >0,05
  Không biết 147 32,0 176 33,6 323 32,8 >0,05
  Qua 984 chủ hộ gia đình của người dân tộc Ê đê tại hai xã nghiên cứu
  biết đúng về đường lây truyền do thức ăn có 26,1%, qua uống nước lã, tay
  bẩn và qua da có tỷ lệ rất thấp; bên cạnh đó tỷ lệ người không biết đúng ít
  nhất một đường lây truyền chiếm khá cao 25,7%. Tỷ lệ người biết đúng tác
  hại chủ yếu là đau bụng chiếm 45,9%, tác hại gây gầy yếu (21,0%), thiếu
  máu (18,4%) và gây tắc ruột (7,9%) có tỷ lệ rất thấp; đặc biệt tỷ lệ không biết
  đúng ít nhất một tác hại của giun chiếm tỷ lệ khá cao 32,8%. Kết quả này phù
  hợp với nghiên cứu của Ngô Thị Tâm (2005) và Nguyễn Xuân Thao (2006). 15
  81,8
  57,1
  79,4
  43
  68,1
  71,5
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  Không TX
  dùng BHLĐ
  Không TX đi
  giày
  Thường xuyên
  UNL
  Không TXRT
  trước khi ăn &
  sau đại tiện
  Không tẩy giun
  định kỳ
  Không sử
  dụng NTHVS
  Tỷ lệ (%)
  Hình 2.6. Biểu đồ biểu diễn hành vi không đúng trong phòng chống nhiễm giun
  của 984 chủ hộ gia đình ở 2 xã nghiên cứu
  Khi phân tích từ 984 chủ hộ, biết được số người dân không thường
  xuyên dùng bảo hộ lao động chiếm 71,5%, không đi giày hoặc dép trong lao
  động chiếm 68,1%, uống nước lã thường xuyên khá cao chiếm 43,0%, không
  thường xuyên rửa tay trước khi ăn và sau đại tiện 79,4%, tỷ lệ hộ gia đình
  không dùng nhà tiêu hợp vệ sinh khá phổ biến chiếm 81,8%.
  2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiễm giun
  2.2.3.1. Yếu tố ảnh hưởng đến nhiễm giun đũa
  Bảng 2.7. Phân tích đa biến mối liên quan giữa nhiễm giun đũa và các yếu tố
  nguy cơ (đặc trưng hành vi vệ sinh cá nhân các chủ hộ gia đình, n=984)
  STT Các yếu tố nguy cơ p
  1 Dùng găng tay tiếp xúc phân, rác (có/không) >0,05
  2 Đi giày hoặc dép trong lao động (có/không) >0,05
  3 Uống nước lã (có/không) <0,05
  4 Rửa tay trước khi ăn, sau đại tiện (có/không) <0,05
  5 Tẩy giun định kỳ (có/không) <0,05
  6 Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh (có/không) >0,05
  Khi phân tích đa biến về mối liên quan nhiễm giun đũa có 3 yếu tố liên
  quan có ý nghĩa thống kê với (với p<0,05). Uống nước lã, không rửa tay
  trước khi ăn - không rửa tay sau đại tiện và không tẩy giun định kỳ có nguy
  cơ nhiễm giun đũa cao hơn những người khác. 16
  2.2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiễm giun tóc
  Bảng 2.8. Phân tích đa biến mối liên quan giữa nhiễm giun tóc và các yếu tố
  nguy cơ (hành vi vệ sinh cá nhân các chủ hộ gia đình, n=984)
  STT Các yếu tố nguy cơ P
  1 Dùng gang tay tiếp xúc phân, rác (có/không) >0,05
  2 Đi giày hoặc dép trong lao động (có/không) >0,05
  3 Uống nước lã (có/không) <0,05
  4 Rửa tay trước khi ăn, sau đại tiện (có/không) <0,05
  5 Tẩy giun định kỳ (có/không) >0,05
  6 Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh (có/không) >0,05
  Nhiễm giun tóc liên quan 2 yếu tố đó là uống nước lã và không rửa tay
  trước khi ăn; sau đại tiện có nguy cơ nhiễm giun tóc cao hơn những người
  khác.
  2.2.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiễm giun móc/mỏ
  Bảng 2.9. Phân tích đa biến mối liên quan giữa nhiễm giun móc/mỏ và các yếu
  tố nguy cơ (hành vi cá nhân các chủ hộ gia đình, n=984)
  STT Các yếu tố nguy cơ p
  1 Dùng găng tay tiếp xúc phân, rác (có/không) <0,05
  2 Đi giày hoặc dép trong lao động (có/không) <0,05
  3 Uống nước lã (có/không) >0,05
  4 Rửa tay trước khi ăn, sau đại tiện (có/không) >0,05
  5 Tẩy giun định kỳ (có/không) >0,05
  6 Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh (có/không) <0,05
  Phân tích đa biến đã chỉ ra 3 yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với tỷ
  lệ nhiễm giun móc/mỏ với (p<0,05), không dùng găng tay tiếp xúc phân hoặc
  rác, không đi giày dép trong lao động, không sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh có
  nguy cơ nhiễm giun móc/mỏ cao hơn những người khác.17
  2.3. Đánh giá hiệu quả biện pháp truyền thông và điều trị nhiễm giun tại
  cộng đồng nghiên cứu
  2.3.1. Hiệu quả dùng thuốc mebendazol điều trị các loại giun
  Bảng 2.10. Tỷ lệ sạch trứng, giảm trứng giun đũa, giun móc/mỏ sau điều trị 21
  ngày bằng thuốc mebendazol 500 mg liều duy nhất (n=216) ở xã Hòa Xuân
  Loài giun
  Số
  người
  theo dõi
  Số
  người
  sạch
  trứng
  (%)
  sạch
  trứng
  (a)
  Cường độ
  nhiễm
  trước
  ĐT
  Cường
  độ
  nhiễm
  sau ĐT
  (%)
  giảm
  trứng
  (b)
  G.đũa (1) 216 193 89,4 332,68 15,60 95,3
  G.móc/mỏ (2) 216 164 75,9 29,38 6,12 79,2
  p(1a,2a) <0,05 p(1b,2b) <0,05
  Sau khi chọn ngẫu nhiên ra được 216 người nhiễm giun đũa và 216
  người nhiễm giun móc/mỏ (không phân biệt nam giới hay nữ giới; không
  phân biệt trẻ em hay người lớn) trong xét nghiệm phân đợt I tại xã Hòa Xuân
  và đã uống thuốc mebendazol 500mg, theo dõi sau 21 ngày điều trị cho thấy:
  giun đũa có tỷ lệ sạch trứng 89,4%, giảm trứng là 95,3%. Đối với giun móc/mỏ,
  tỷ lệ sạch trứng 75,9% và giảm trứng là 79,2%.
  Bảng 2.11. Tỷ lệ tái nhiễm giun đũa, giun móc/mỏ sau 2 tháng và 4 tháng điều trị
  ở xã Hòa Xuân
  Loài giun
  Số mẫu
  theo dõi
  (n)
  2 tháng
  sau điều trị (1)
  4 tháng
  Sau điều trị (2)
  Số mẫu
  (+)
  % tái
  nhiễm
  Số mẫu
  (+)
  % tái
  nhiễm
  G. đũa (a) 193 23 11,9 82 42,5
  G.móc/mỏ (b) 164 34 20,7 53 32,3
  P (1a,2a) < 0,001 (gấp 3,6 lần) p (1b,2b) > 0,05 (gấp 1,6 lần)
  Tỷ lệ tái nhiễm giun đũa ở thời điểm sau 2 tháng điều trị 11,9% và sau
  4 tháng điều trị 42,5%. Tỷ lệ tái nhiễm giun móc/mỏ sau 2 tháng là 20,7% và
  4 tháng là 32,3%. 18
  Bảng 2.12. Hiệu quả giảm tỷ lệ nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc/mỏ sau can
  thiệp 3 đợt điều trị bằng mebendazol liều duy nhất (n=3251)
  Địa điểm
  Thời gian
  NC
  Số
  mẫu
  XN
  Giun đũa Giun tóc
  Giun
  móc/mỏ
  %
  nhiễm
  Hiệu
  can
  thiệp
  %
  nhiễm
  Hiệu
  can
  thiệp
  %
  nhiễm
  Hiệu
  can
  thiệp
  Hòa Xuân Trước CT 1745 59,8 2,1 36,1
  (CT) Sau CT 1700 26,6 55,5 0,9 57,1 21,5 40,4
  Ea Tiêu Lần 1 1506 53,7 1,3 38,4
  (chứng) Lần 2 1486 51,9 3,4 1,2 7,7 39,1 -1.8
  Hiệu quả thực tế 52,1 49,4 42,2
  Tỷ lệ nhiễm giun đũa, giun tóc và giun móc/mỏ giảm sau can thiệp bằng
  điều trị mebendazol 500mg. Đối với giun đũa tỷ lệ từ 59,8% giảm xuống
  26,6%; hiệu quả 52,1%. Đối với giun tóc tỷ lệ từ 2,1% giảm xuống 0,9%,
  hiệu quả 49,4%. Đối với giun móc/mỏ tỷ lệ từ 36,1% giảm xuống 21,5%;
  hiệu quả đạt 42,2%.
  Bảng 2.13. Hiệu quả giảm cường độ nhiễm giun đũa, giun tóc và giun móc/mỏ
  sau điều trị 3 đợt bằng mebendazol
  Địa
  điểm
  NC
  Thời
  gian
  nghiên
  cứu
  N
  Giun đũa Giun tóc
  Giun móc/mỏ
  (c)
  Cường
  độ
  nhiễm
  Hiệu
  quả
  CT
  Cường
  độ
  nhiễm
  Hiệu
  quả
  CT
  Cường
  độ
  nhiễm
  Hiệu
  quả
  CT
  Hòa
  Xuân
  (CT)
  Trước
  CT
  1745 332,68 0,87 29,38
  Sau
  CT
  1700 25,81 92,24 0,45 48,28 23,34 20,56
  Ea
  Tiêu
  (chứng)
  Lần 1 1506 363,85 0,66 30,29
  Lần 2 1486 359,12 1,30 0,68 (-3,03) 31,68 (-4,59)
  Hiệu quả thực tế 90,94% 51,31% 25,15%19
  Sau 3 đợt điều trị bằng mebendazol 500mg/viên, cường độ nhiễm trứng giun
  đũa giảm, đạt hiệu quả 90,94%, cường độ nhiễm trứng giun tóc giảm, đạt
  hiệu quả 51,31% và giun móc/mỏ giảm, đạt hiệu quả 25,15%.
  2.3.2. Hiệu quả can thiệp về truyền thông giáo dục sức khỏe
  Bảng 2.14. Hiệu quả can thiệp nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về tác
  dụng của nhà tiêu tại xã Hòa Xuân so với xã Ea tiêu (n=984)
  Chỉ số
  Xã can thiệp
  (Hòa Xuân)
  Xã chứng
  (Ea Tiêu)
  Hiệu
  quả
  CT
  P
  Trước
  CT
  Sau CT Lần 1 Lần 2
  Số hộ điều tra
  524 524 460 460
  Có NT- HVS)
  17,2% 28,1% 19,3% 20,7%
  56,6 <0,05 -90 -147 -89 -95
  NT đào nông
  74,2% 68,3% 70,4% 70,2%
  7,7 >0,05 -389 -358 -324 -323
  NT dội nước
  2,3% 4,2% 2,2% 2,6%
  63,3 >0,05 -12 -22 -10 -12
  NT đào thông hơi
  14,9% 23,9% 17,2% 18%
  55,2 <0,05 -78 -125 -79 -83
  Không có NT
  8,6% 3,6% 10,2% 9,1%
  47,1 <0,05 -45 -19 -47 -42
  Trước khi nghiên cứu: Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tại hai xã có tỷ lệ rất thấp
  và không có sự khác biệt với p>0,05. Sau 2 năm nghiên cứu: Số nhà tiêu hợp vệ
  sinh ở xã Hòa Xuân sau can thiệp tăng khá rõ rệt là tăng 57 cái; nhà tiêu dội
  nước tăng 10 cái; nhà tiêu đào thông hơi tăng 47 cái, nhà tiêu đào nông giảm 31
  cái; số hộ không có nhà tiêu giảm 26 hộ 20
  4,8
  48,1
  78,3
  89,8
  76,2
  21,7
  9,7
  32,6
  26,2 25,4
  18,3
  36,3
  47,7
  66,9
  48,9
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  Qua da Thức ăn nhiễm
  bẩn
  Uống nước lã Tay bẩn Không biết
  Tỷ lệ (%) Hòa Xuân Ea Tiêu % Khác biệt
  Hình 2.7. Biểu đồ biểu diễn hiệu quả TT - GDSK về nâng cao kiến thức của
  người dân xã Hòa Xuân biết đúng về đường lây bệnh giun sau can thiệp
  Trước khi nghiên cứu: kiến thức của người dân biết đúng đường lây
  truyền bệnh giun tại 2 xã nghiên cứu không có sự khác biệt, với p>0,05. Hiệu
  quả sau 2 năm TT - GDSK thực hiện ở xã Hòa Xuân đã có chuyển biến
  đáng kể so với xã Ea Tiêu, Hiệu quả thực tế về tỷ lệ khác biệt qua đường lây qua
  da 36,3%; tỷ lệ khác biệt qua thức ăn bẩn 47,7%, tỷ lệ khác biệt qua uống nước lã
  là 66,9%; qua tay bẩn tỷ lệ khác biệt 48,9% và không biết đã giảm 18,3%.
  63,5
  78,2
  39,1
  89,5
  6,7
  23,7
  20,9
  6,5
  28,7
  25,8
  43,6
  48,5
  30,8
  20,2 20,7
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  Thiếu máu Gầy yếu Gây tác ruột Đau bụng Không biết
  Tỷ lệ (%)
  Hòa Xuân Ea Tiêu % khác biệt
  Hình 2.8. Biểu đồ biểu diễn hiệu quả TT-GDSK nâng cao kiến thức của
  người dân biết đúng tác hại của bệnh giun sau can thiệp ở xã Hòa Xuân. 21
  Sau 2 năm TT-GDSK đã nâng cao kiến thức của người dân xã Hòa Xuân so
  với xã Ea Tiêu như: Biết đúng tác hại của giun có thể gây thiếu máu (63,5%
  so với 23,7%); biết đúng khi nhiễm giun cơ thể sẽ bị gầy yếu (78,2% so với
  20,9%); biết nguyên nhân đau bụng do giun (89,5% so với 28,7%) và tỷ lệ
  không biết đúng bất kỳ một tác hại đã giảm đáng kể (6,7% so với 25,8%).
  85,8
  98,1
  39,1
  85,5
  49,8
  64,1
  29,7
  62,6
  39,3
  26,3
  6,8
  19,7
  0
  20
  40
  60
  80
  100
  120
  Dùng BHLĐ Bắt trẻ đi giày hoặc
  dép
  Tẩy giun định kỳ Rửa tay trước khi ăn,
  sau đi đại tiện
  Tỷ lệ (%) Hòa Xuân Ea Tiêu % khác biệt
  Hình 2.9. Biểu đồ biểu diễn hiệu quả nâng cao thực hành đúng về phòng
  chống bệnh giun của người dân xã Hòa Xuân sau can thiệp
  Sau 2 năm thực hiện triển khai TT-GDSK cho thấy thực hành của người
  dân xã Hòa Xuân về phòng chống bệnh giun đã từng bước chuyển biến đáng
  kể so với xã chứng (Ea Tiêu), sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê thể hiện
  qua các chỉ số sau: Dùng bảo hộ lao động ở xã Hòa Xuân cao hơn xã Ea Tiêu
  (85,8% so với 49,8%) với p<0,001. Cha mẹ đã yêu cầu trẻ con phải đi giày
  dép (98,1% so với 64,1%) với p<0,001. Rửa tay trước khi ăn, sau khi đại tiện
  tại xã Hòa Xuân có cao hơn xã Ea Tiêu (85,5% so với 62,6%) với p<0,001.
  Mua thuốc tẩy giun cho bản thân và thành viên gia đình (39,1% so với
  29,7%), có khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai xã, với p<0,05. 22
  KẾT LUẬN
  1. Thực trạng và yếu tố nguy cơ nhiễm giun ở cộng đồng người Ê đê xã
  Hòa Xuân và xã Ea Tiêu
  1.1. Tỷ lệ nhiễm giun đũa, giun tóc và giun móc/mỏ
  Sau khi xét nghiệm 3.251 mẫu phân người dân Ê đê tại xã Ea Tiêu và
  Hòa Xuân bằng phương pháp Kato-Katz cho biết:
  Tỷ lệ nhiễm giun chung khá cao 75,1%, trong đó tỷ lệ nhiễm giun đũa
  cao nhất là 57%, kế tiếp là giun móc/mỏ 37,2%, thấp nhất là giun tóc 1,7%,
  không có sự khác biệt giữa hai xã cũng như tỷ lệ nhiễm giun giữa nam và nữ.
  Nhóm 2-5 tuổi có tỷ lệ nhiễm giun đũa cao nhất 73,0% và nhóm >18 tuổi
  có tỷ lệ nhiễm giun móc/mỏ cao nhất 46,7%.
  1.2. Cường độ nhiễm giun tại hại xã (số trứng trung bình/ 1 gram phân)
  Cường độ nhiễm trứng giun trung bình/gram phân của ba loại giun ở
  hai xã thuộc mức độ nhiễm nhẹ.
  1.3. Một số yếu tố nguy cơ nhiễm giun và cường độ nhiễm giun.
  1.3.1. Một số thói quen của người dân tộc Ê đê liên quan đến tỷ lệ nhiễm
  và cường độ nhiễm giun: Người dân có thói quen uống nước lã thường xuyên
  có nguy cơ nhiễm giun đũa hoặc giun tóc cao hơn những người khác
  (p<0,05). Người dân không rửa tay trước khi ăn và sau đại tiện có nguy cơ
  nhiễm giun đũa hoặc giun tóc cao hơn những người khác với (p<0,05).
  Người dân không tẩy giun định kỳ có nguy cơ nhiễm giun đũa cao hơn những
  người khác với một cách có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Người dân không
  dùng bảo hộ lao động có nguy cơ nhiễm giun móc/mỏ cao hơn những người
  khác với (p<0,05). Người dân không đi giầy hoặc dép trong lao động có nguy
  cơ nhiễm giun móc/mỏ cao hơn những người khác với (p<0,05). Người dân
  không dùng nhà tiêu hợp vệ sinh có nguy cơ nhiễm giun móc/mỏ cao hơn
  những người khác với (p<0,05).
  1.3.2. Không tẩy giun định kỳ
  Nhóm người không uống thuốc tẩy giun định kỳ có nguy cơ nhiễm giun
  đũa gấp 3,33 lần so với nhóm người có uống thuốc tẩy định kỳ.23
  2. Hiệu quả của truyền thông giáo dục sức khỏe, điều trị giun bằng
  mebendazol liều duy nhất 500mg tại địa điểm nghiên cứu
  2.1. Hiệu quả điều trị giun bằng mebendazol
  Sau 21 ngày điều trị cho thấy: giun đũa tỷ lệ sạch trứng 89,4% và tỷ lệ
  giảm trứng là 95,3%. Đối với giun móc/mỏ, tỷ lệ sạch trứng 75,9% và tỷ lệ
  giảm trứng là 79,2%.
  Thực trạng tái nhiễm sau 2 tháng điều trị đối với giun đũa tỷ lệ tái
  nhiễm là 11,9% và 4 tháng tăng lên 42,5%. Đối với giun móc/mỏ tái nhiễm
  sau 2 tháng là 20,7% và 4 tháng tăng lên 32,3%.
  Sau điều trị 3 đợt bằng mebendazol 500mg liều duy nhất đối với giun
  đũa đạt hiệu quả tỷ lệ sạch trứng 52,1% và giảm trứng 90,94%. Đối với giun
  móc/mỏ hiệu quả tỷ lệ sạch trứng là 42,2% và giảm trứng 25,15%.
  2.2. Hiệu quả của truyền thông giáo dục sức khỏe
  2.2.1. Tỷ lệ hộ sử dụng các loại nhà tiêu hợp vệ sinh tăng và giảm các
  nhà tiêu không hợp vệ sinh sau 2 năm truyền thông giáo dục sức khỏe
  Số nhà tiêu hợp vệ sinh tăng lên tăng 57 cái; nhà tiêu dội nước tăng tăng
  10 cái; nhà tiêu đào thông hơi tăng 47 cái; nhà tiêu đào nông giảm 31 cái và
  số hộ không có nhà tiêu giảm 26 hộ.
  2.2.2. Thay đổi về nhận thức của người dân Ê đê tại xã Hòa Xuân sau 2
  năm truyền thông giáo dục sức khỏe
  Tỷ lệ người dân Ê đê đã nhận thức đúng về đường lây qua da từ 8,6%
  tăng lên 48,1%; qua đường ăn từ 25,2% tăng lên 78,3% và tỷ lệ không biết
  từ 26,3% giảm xuống còn 4,8%. Tỷ lệ nhận thức đúng của người dân Ê đê về
  tác hại do giun gây thiếu máu từ 16,6% tăng lên 63,5%; gây gầy yếu từ
  25,2% tăng lên 78,2%; gây đau bụng từ 64,9% tăng lên 89,5%; tỷ lệ không
  biết đúng từ 33,6% giảm xuống còn 6,7%.
  2.2.3. Sự thay đổi hành vi của người dân Ê đê tại xã Hòa Xuân sau 2
  năm truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống nhiễm giun 24
  Dùng bảo hộ lao động khi làm vườn, rẫy từ 26,9% tăng lên 85,8%, có sự
  khác biệt thực tế 39,3%. Trẻ em đi giày hoặc dép có tỷ lệ từ 64,9% tăng lên
  98,1%, có sự khác biệt thực tế 26,3%. Tẩy giun định kỳ cho các thành viên
  trong gia đình từ 23,7% tăng lên 39,1%, có sự khác biệt thực tế 6,8%. Rửa tay
  trước khi ăn và sau đại tiện từ 22,1% tăng lên đến 85,5%, có sự khác biệt thực
  tế 19,7%.
  KIẾN NGHỊ
  Qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi xin đưa ra các kiến nghị sau:
  1. Duy trì triển khai thực hiện tốt uống thuốc tẩy giun 6 tháng/ lần, ưu
  tiên cho đối tượng trẻ em tuổi từ 2 đến 11 tuổi và miễn phí.
  2. Hướng dẫn và vận động xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh (nhà tiêu đào
  có ống thông hơi), thuyết phục người dân buôn làng sử dụng nhà tiêu
  hợp vệ sinh và xử lý phân đúng qui cách; thông qua truyền thông giáo
  dục sức khỏe trực tiếp vì dân trí còn thấp.
  3. Để TT-GDSK cho đồng bào dân tộc thiểu số có hiệu quả cần dựa vào
  phong tục, tập quán để xây dựng nội dung phù hợp như tài liệu truyền
  thông giáo dục sức khỏe phải là song ngữ tiếng dân tộc Ê đê và tiếng
  Kinh, nội dung ngắn, có hình ảnh sinh động, cụ thể và dễ hiểu và củng
  cố và duy trì đào tạo cán bộ y tế thôn buôn. 25
  24,1,2,23,22,3,4,21,20,5,6,19,18,7,8,17,16,9,10,15 ,14,11,12,13

  Xem Thêm: Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc/mỏ ở cộng đồng người Êđê tại 2 xã tỉnh Đăk Lăk và hiệu quả của biện pháp truyền thông điều trị nhiễm giun
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc/mỏ ở cộng đồng người Êđê tại 2 xã tỉnh Đăk Lăk và hiệu quả của biện pháp truyền thông điều trị nhiễm giun sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status