Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN Tính toán - thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho khách sạn novotel tại nha trang

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Tính toán - thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho khách sạn novotel tại nha trang

  MC LC
  L I M! DÂU
  MC LC
  CH#ƠNG 1: TONG QUAN 1
  1.1. He thông diêu hoà c&c bo .2
  a. Máy diêu hoà ca so 2
  b. Máy diêu hoà tách .3
  1.2. He thông diêu hoà to hp g
  n 3
  a. Máy diêu hoà nguyên c&m .3
  b. Máy diêu hoà VRV .4
  1.3. He thông diêu hoà trung tâm nc .5
  CH#ƠNG 2 : KH'O SÁT DAC DIEM CÔNG TRÌNH
  VÀ CH*N PH#ƠNG ÁN THIÊT KÊ 7
  2.1. GI,I THIEU CÔNG TRÌNH .7
  2.2. L.A CH*N HE THÔNG THÍCH H0P CHO CÔNG TRÌNH 10
  2.3. CÁC THÔNG SÔ KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ VÀ NGOÀI NHÀ 11
  2.3.1 Ch
  n câp diêu hoà không khí .11
  2.3.2. Ch
  n các thông sô thiêt kê trong nhà 12
  2.3.3. Ch
  n các thông sô tính toán ngoài nhà .12
  CH#ƠNG 3 : TÍNH NHIET T'I CHO CÔNG TRÌNH
  KHÁCH SN NOVOTEL . 13
  3.1. NHIET HIEN TH1A VÀ NHIET AN TH1A 14
  3.1.1. Nhiet hien xâm nhap qua kính do b3c x mat tr i Q11 .14
  3.1.2. Nhiet truyên qua mái bang b3c x và do chênh lech nhiet do Q21 16
  -5-
  3.1.3. Nhiet hien truyên qua vách Q22 .17
  3.1.4. Nhiet hien truyên qua nên Q23 .19
  3.1.5. Nhiet hien to ra do dèn chiêu sáng Q31 20
  3.1.6. Nhiet hien to ra do máy móc Q32 .21
  3.1.7. Nhiet hien và an do ng i to Q4 22
  3.1.8. Nhiet hien và an do gió tơi mang vào QhN và QâN 23
  3.1.9. Nhiet hien và an do gió l
  t Q5 .24
  3.1.10. Các nguôn nhiet khác 26
  3.2. THÀNH LAP VÀ TÍNH TOÁN SƠ DÔ DIÊU HOÀ KHÔNG KHÍ .27
  3.2.1. Thành lap sơ dô diêu hoà không khí .27
  3.2.2. Sơ dô diêu hoà không khí 1 câp 27
  3.2.3. Tính toán sơ dô diêu hoà không khí 28
  CH#ƠNG 4: SƠ DÔ TONG THE – CH*N MOT SÔ THIÊT B;
  CHO HE THÔNG DIÊU HÒA KHÔNG KHÍ 32
  4.1. CH*N MÁY LÀM LNH N#,C WATER CHILLER 32
  4.1.1. Công suât l nh .32
  4.1.2. Ch
  n máy 32
  4.2. TÍNH CH*N FCU VÀ AHU .33
  4.2.1. Dàn l nh FCU và AHU .33
  4.2.2. Ch
  n FCU và AHU .34
  CH#ƠNG 5: TÍNH TOÁN THIÊT KÊ HE THÔNG D# NG ÔNG
  DAN N#,C LNH 38
  5.1. HE THÔNG D# NG ÔNG DAN N#,C 38
  5.1.1. Vat lieu d ng ông 38
  -6-
  5.1.2 . Tôc do nc .38
  5.1.3. Sơ dô nguyên lý he thông diêu hoà không khí 39
  5.1.4. Ton thât áp suât .39
  5.2.TÍNH CH*N BƠM N#,C LNH 45
  5.3. CH*N THÁP GI'I NHIET .46
  5.4. CH*N BÌNH GIÃN N! CHO HE THÔNG DIÊU HÒA KHÔNG KHÍ .46
  CH#ƠNG 6: TÍNH TOÁN HE THÔNG PHÂN PHÔI VÀ
  VAN CHUYEN KHÔNG KHÍ . 47
  6.1. TO CH=C TRAO DOI KHÔNG KHÍ TRONG PHÒNG .47
  6.2. CH*N, BÔ TRÍ MIENG THOI VÀ MIENG HÚT .48
  6.3. TÍNH TOÁN THÔNG GIÓ CHO KHU V.C NHÀ VE SINH VÀ BÊP .48
  6.4. THIÊT KÊ HE THÔNG ÔNG GIÓ .49
  6.4.1. He thông gió tơi 50
  6.4.2. Tính toán ông gió câp 52
  6.4.3. Tính toán ông gió th i .53
  KÊT LUAN VÊ HE THÔNG DIÊU HOÀ KHÔNG KHÍ 56
  TÀI LIEU THAM KH'O . 57
  PH LC

  Xem Thêm: Tính toán - thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho khách sạn novotel tại nha trang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tính toán - thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho khách sạn novotel tại nha trang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status