Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích về tình hình sản xuất kinh doanh của các đại lý thu mua cà phê tại xã Phú Lộc huyện Krông Năng tỉnh Đăk Lăk

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích về tình hình sản xuất kinh doanh của các đại lý thu mua cà phê tại xã Phú Lộc huyện Krông Năng tỉnh Đăk Lăk

  PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU
  1.1.Tính cấp thiết của đề tài
  Ở Việt Nam, vào tháng 12/1986 Đại hội toàn quốc lần thứ VI Đảng cộng sản Việt Nam đã thông qua đường lối đổi mới và mở rộng nền kinh tế. Đất nước ta từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các ngành nghề sản xuất trong nước cũng đã có những bước phát triển tích cực nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Từ một nước phải nhập khẩu lương thực thực phẩm đã trở thành một nước có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu đứng hàng đầu trên thế giới như cà phê, gạo, tiêu, điều
  Để có được những thành quả như trên phải kể đến sự nỗ lực của Chính phủ trong việc cải cách và ban hành những chính sách phát triển môt cách phù hợp. Bên cạnh đó là những chủ thể tham gia vào quá trình sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nông sản như các đại lý thu mua, những doanh nghiệp chế biến, những doanh nghiệp xuất khẩu trong đó đặc biệt là những đại lý thu mua nông sản.
  Các đại lý thu mua nông sản hay còn được gọi là các hộ thu mua hay các doanh nghiệp thu mua đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông các loại hàng hóa nông sản. Bên cạnh chức năng chính là tập trung những đầu mối cung lẻ nông sản để sau đó đóng vai trò là nguồn cung sĩ cho các doanh nghiệp chế biến thì họ còn góp phần vào việc hỗ trợ, cung ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Qua đó tạo điều kiện cho những người nông dân thiếu vốn sản xuất có thể sản xuất một cách liên tục.
  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nền kinh tế Đăk Lăk cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ những thế mạnh của sản xuất nông nghiệp của tỉnh và cây cà phê chính là thế mạnh đó. Với nhu cầu sử dụng ngày càng lớn của cả thị trường trong và ngoài nước thì sản xuất cà phê đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho người sản xuất liên quan đến cà phê mà trong đó các đại lý thu mua cà phê được xem là một mắc xích trung gian quan trọng đem cà phê từ người sản xuất đến người tiêu dùng. Tuy nhiên trong điều kiện nền kinh tế đang ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa thì các đại lý thu mua đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức trong việc thu mua và chế biến cà phê như: vốn kinh doanh, khoa học công nghệ, trình độ quản lý
  Xã Phú Lộc thuộc huyện Krông Năng - tỉnh Đăk Lăk với điều kiện thỗ nhưỡng thích hợp trồng các loại cây công nghiệp dài ngày, và cây cà phê chính là loại cây chủ lực của xã. Vì vậy việc tạo điều kiện thuận lợi cho cà phê có thể lưu thông thuân lợi thông qua các đại lý thu mua là vấn đề luôn được chính quyền xã quan tâm.
  Xuất phát từ những vấn đề đã nêu trên, tôi quyết định chọn đề tài "Phân tích về tình hình sản xuất kinh doanh của các đại lý thu mua cà phê tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk" làm đề tài nghiên cứu.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động sản xuất kinh doanh của các đại lý thu mua cà phê tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk.
  - Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các đại lý, từ thực tiễn đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk.
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: các đại lý thu mua cà phê tại xã Phú Lộc. Các đại lý ở đây thực chất là những hộ kinh doanh mua bán cà phê vừa và nhỏ.
  - Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  v Nội dung
  Ø Những vấn đề về hiệu quả sản xuất kinh doanh của đại lý.
  Ø Những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các đại lý.
  Ø Một số đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đại lý thu mua.
  v Không gian: xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh ĐăkLăk

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU iii
  PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1.1.Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
  PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3
  2.1. Cơ sở lý luận. 3
  2.1.1. Lý luận về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. 3
  2.1.2 Các lý luận liên quan đến hộ kinh doanh cá thể. 9
  2.1.3 Lý luận liên quan đến đại lý thu mua cà phê. 12
  2.1.3.1 Các tác nhân trong hệ thống Marketing nông sản 12
  2.1.3.2 Sự hình thành các đại lý mua bán cà phê. 12
  2.1.3.3 Sự cần thiết hình thành đại lý cà phê. 13
  2.2. Cơ sở thực tiễn. 15
  2.2.1 Vấn đề phát triển các đại lý trong những năm gần đây. 15
  2.2.1.1 Thực trạng phát triển của đại lý. 15
  2.2.1.2 Những khó khăn của các đại lý. 15
  2.2.2 Các chính sách của Nhà nước liên quan đến các đại lý. 16
  PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18
  3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 18
  3.1.1 Đặc điểm tự nhiên. 18
  3.1.1.1 Vị trí địa lý. 18
  3.1.1.2 Đặc điểm địa hình. 18
  3.1.1.3 Thời tiết, khí hậu. 18
  3.1.1.4. Các nguồn tài nguyên. 19
  3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 19
  3.1.2.1 Lĩnh vực kinh tế. 19
  3.1.2.2 Lĩnh vực văn hóa - xã hội 21
  3.2 Phương pháp nghiên cứu. 23
  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu và thông tin. 23
  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu và thông tin. 24
  3.2.3 Phương pháp phân tích. 24
  3.2.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu. 25
  3.2.4.1 Chỉ tiêu giá trị sản xuất 25
  3.2.4.2 Chỉ tiêu giá trị sản lượng hàng hóa tiêu thụ - doanh thu bán hàng. 25
  3.2.4.3 Chỉ tiêu giá trị gia tăng. 25
  3.2.4.4 Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp. 26
  3.2.4.5 Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu. 26
  3.2.4.6. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng nhân lực. 26
  3.2.4.7. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn. 27
  3.2.4.8. Chỉ tiêu sử dụng hiệu quả chi phí 27
  PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28
  4.1 Đặc điểm của các đại lý trên địa bàn xã. 28
  4.1.1 Thông tin về chủ các đại lý. 28
  4.1.1.1. Loại hình kinh doanh của các đại lý. 28
  4.1.1.2 Chủ đại lý. 28
  4.1.2 Lao động của các đại lý. 30
  4.1.3 Tài sản của các đại lý. 32
  4.1.4 Tình hình về trang thiết bị, công nghệ của đại lý. 32
  4.1.5 Tình hình tài chính của các đại lý. 34
  4.1.6 Khả năng tiếp cận thông tin thị trường của các đại lý. 35
  4.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đại lý. 36
  4.2.1 Tình hình chung. 36
  4.2.1.1 Doanh thu chung. 36
  4.2.1.2 Chi phí chung. 37
  4.2.2 Tình hình cụ thể. 38
  4.2.2.1 Các đại lý vừa thu mua vừa sản xuất cà phê. 39
  4.2.2.2 Các đại thu mua và cho vay vật tư sản xuất 41
  4.3 Thông tin về thị trường của các đại lý thu mua cà phê. 43
  4.4 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đại lý trên địa bàn xã 43
  4.4.1 Phân tích ma trận SWOT đối với các đại lý trên địa bàn xã. 43
  4.4.2 Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đại lý trên địa bàn xã 45
  PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46
  5.1 Kết luận. 46
  5.2 Kiến nghị 47
  5.2.1 Đối với nhà nước. 47
  5.2.2. Đối với các đại lý. 47
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

  Xem Thêm: Phân tích về tình hình sản xuất kinh doanh của các đại lý thu mua cà phê tại xã Phú Lộc huyện Krông Năng tỉnh Đăk Lăk
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích về tình hình sản xuất kinh doanh của các đại lý thu mua cà phê tại xã Phú Lộc huyện Krông Năng tỉnh Đăk Lăk sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

tinh hinh kinh doanh cua dai ly thu mua ca phe

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status