Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu cải biến chitosan nhằm tăng cường hoạt tính kháng khuẩn để ứng dụng trong bảo quản thực phẩm

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu cải biến chitosan nhằm tăng cường hoạt tính kháng khuẩn để ứng dụng trong bảo quản thực phẩm

  Nghiên cứu cải biến chitosan nhằm tăng cường hoạt tính kháng khuẩn để ứng dụng trong bảo quản thực phẩm


  M:C L:C
  Trang
  Các ch< viêt tat i
  Danh m-c "nh .ii
  Danh m-c b"ng iv
  Danh m-c hình v
  M@ DÂU . 1
  Phân 1: TONG QUAN TÀI LIEU . .3
  1.1. Tong quan vê chitosan và chitosan oligomer .3
  1.1.1. Công thc câu tSo .3
  1.1.2. Tính chât ca chitosan 4
  1.1.3. Các dac tính ca chitosan .6
  1.1.4. Yng d-ng ca Chitosan và các dan suât . 7
  1.1.5. Tình hình nghiên cu c"i biên chitosan 15
  1.1.6. Các dan suât c"i biên ca Chitosan 20
  1.1.6.1. Chitooligosaccharide . .20
  1.1.6.2. Các dan suât ca Chitosan . .21
  1.1.7. Kh" nang kháng khuan ca Chitosan và dan suât 25
  1.2. Tình hình b"o qu"n th%c pham hien nay .26
  1.3. Mot sô dac diem ca dôi t&'ng nghiên cu 27
  1.3.1. Vi khuan Escherichia coli 27
  1.3.1.1. Dac diem chung .27
  1.3.1.2. Dac diem sinh vat 28
  1.3.1.3. Phòng và tre .28
  1.3.2. Vi khuan Staphylococcus aureus 28
  iv
  1.3.2.1. Dac diem chung .28
  1.3.2.2. Phòng benh và ch<a benh 29
  Phân 2: NOI DUNG VÀ PHijNG PHÁP .30
  2.1. Noi dung nghiên cu .30
  2.2. Ph&8ng pháp nghiên cu .30
  2.2.1. Dea diem nghiên cu 30
  2.2.2. Vat lieu hoá chât .30
  2.2.3. Thiêt kê thí nghiem .30
  2.2.3.1. Ph&8ng pháp nuôi cây vi khuan 30
  2.2.4. Các b&lc tiên hành .31
  2.2.5. Ph&8ng pháp nghiên cu c"i biên chitosan 32
  2.2.5.1. Ph&8ng pháp c"i biên chitosan-glucose 32
  2.2.5.2. Ph&8ng pháp c"i biên chitosan-glucosamine 33
  2.2.6. Ph&8ng pháp nghiên cu kh" nang kháng khuan ca các dan suât
  chitosan c"i biên .33
  2.2.6.1. Xác denh kh" nang kháng khuan bang ph&8ng pháp do do d-c 33
  2.2.6.2. Xác denh kh" nang kháng khuan bang ph&8ng pháp khuyêch tán trên
  dia .34
  2.2.7. Ph&8ng pháp th+ nghiem các dan suât chitosan c"i biên trong b"o
  qu"n th%c pham 34
  2.2.8. Ph&8ng pháp x+ lý sô lieu 37
  PHÂN 3: KÊT QUs VÀ THsO LUAN .38
  3.1. Nghiên cu chê tSo dan suât Chitosan c"i biên 38
  3.1.1. snh h&vng khôi l&'ng phân t+ ca chitosan và tw le nông do
  chitosan/glucose dên ph"n ng Maillard .38
  3.1.2. snh h&vng khôi l&'ng phân t+ ca chitosan và nông do d&yng
  glucose dên ph"n ng Maillard gan glucosamine vào mSch chitosan 40
  v
  3.2. Nghiên cu kh" nang kháng khuan ca các dan suât chitosan c"i biên
  trong invitro .41
  3.2.1. Nghiên cu kh" nang kháng khuan ca chitosan – glucose .41
  3.2.2. Kêt qu" nghiên cu kh" nang kháng khuan chitosan – glucosamine
  c"i biên .52
  3.3. Kêt qu" xác denh kh" nang kháng khuan ca chitosan c"i biên bang
  ph&8ng pháp khuyêch tán trên dia .62
  3.3.1. Dôi vli chitosan – glucose .62
  3.3.2. Dôi vli chitosan – glucosamine 65
  3.4. Nghiên cu th+ nghiem các dan suât chitosan c"i biên trong b"o qu"n
  th%c pham .67
  3.4.1. Dôi vli chitosan – glucose .67
  3.4.1.1. snh h&vng ca nông do chitosan – glucose dên trSng thái c"m quan
  ca thet trong quá trình b"o qu"n 67
  3.4.1.2. snh h&vng ca nông do chitosan – glucosamine dên trSng thái c"m
  quan ca thet trong quá trình b"o qu"n .71
  PHÂN 4: KÊT LUAN VÀ DÊ NGH| 76
  4.1. Kêt luan . 76
  4.2. Dê nghe 76
  TÀI LIEU THAM KHsO 77
  Tiêng Viet .77
  Tiêng Anh . 79
  PH: L:C

  Xem Thêm: Nghiên cứu cải biến chitosan nhằm tăng cường hoạt tính kháng khuẩn để ứng dụng trong bảo quản thực phẩm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu cải biến chitosan nhằm tăng cường hoạt tính kháng khuẩn để ứng dụng trong bảo quản thực phẩm sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 09-12-2014 lúc 14:40.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status