Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón kẽm (zn) cho cây cà phê vối trong thời kỳ kinh doanh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón kẽm (zn) cho cây cà phê vối trong thời kỳ kinh doanh

  MỤC LỤC
  Mở đầu .1
  Chương 1: Tổng quan tài liệu .4
  1.1. Tình hình sản xuất cà phê ở Việt Nam và ở Đăk Lăk 4
  1.2. Giới thiệu chung về cây cà phê 5
  1.2.1. Đặc điểm thực vật học của cây cà phê vối 5
  1.2.2. Yêu cầu sinh thái đối với cây cà phê vối .6
  1.2.3. Phân bón cho cây cà phê vối .11
  1.3. Vai trò của phân vi lượng đối với cà phê vối 14
  1.4. Vai trò của nguyên tố kẽm và các loại phân có chứa kẽm 15
  1.5. Hàm lượng kẽm trong đất trồng cà phê .19
  1.6. Tác hại tiêu cực khi lượng kẽm trong đất quá lớn .20
  1.7. Khắc phục tình trạng ngộ độc kẽm 21
  1.8. Cách sử dụng phân Zn .21
  1.9. Điều kiện tự nhiên của vùng nghiên cứu .22
  1.9.1. Khí hậu .22
  1.9.2. Tính chất đất nghiên cứu .26
  Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 27
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 27
  2.2. Vật liệu nghiên cứu 27
  2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu .28
  2.4. Chế độ phân bón khoáng của thí nghiệm .28
  2.5. Nội dung nghiên cứu 29 iv
  2.6. Phương pháp nghiên cứu .29
  2.6.1. Cách bố trí thí nghiệm .29
  2.6.2. Phương pháp và chỉ tiêu theo dõi 30
  2.7. Xử lý số liệu 34
  Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 35
  3.1. Nghiên cứu biến động hàm lượng Zn trong đất và trong lá trước và
  sau khi thí nghiệm 35
  3.2. Ảnh hưởng của phân bón kẽm đến hàm lượng diệp lục của lá 38
  3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của Zn đến khả năng sinh trưởng, năng suất
  và hiệu quả kinh tế của cà phê 41
  3.3.1. Ảnh hưởng của phân bón Zn đến khả năng sinh trưởng của cành cà
  phê 42
  3.3.1.1. Ảnh hưởng của phân bón kẽm đến khả năng phát triển chiều dài
  cành và số cặp lá/cành 42
  3.3.1.2. Ảnh hưởng của phân bón kẽm đến khả năng phát triển số lượng
  cành và đường kính cành. .44
  3.3.2. Ảnh hưởng của phân bón kẽm đến tỷ lệ cây có lá bị biến dạng 46
  3.3.3. Ảnh hưởng của phân bón kẽm đến tỷ lệ quả rụng .49
  3.3.4. Ảnh hưởng của phân bón kẽm đến năng suất 51
  3.3.5. Ảnh hưởng của phân bón kẽm đến phẩm cấp hạt cà phê 54
  3.3.6. Sơ bộ hiệu quả kinh tế của việc sử dụng phân bón kẽm .56
  Kết luận và đề nghị 59
  1 Kết luận 59
  2 Đề nghị .60
  Tài liệu tham khảo .61 v
  DANH SÁCH BẢNG
  Bảng Tên bảng Trang
  1.1 Diễn biến về diện tích, sản lượng cà phê ở nước ta, khu vực
  Tây Nguyên và tỉnh Đăk Lăk, từ 2001 – 2009
  5
  1.2 Các loại hợp chất có chứa kẽm 18
  1.3 Một số yếu tố khí hậu của thành phố Buôn Ma Thuột năm
  2009
  25
  1.4 Thành phần dinh dưỡng trong đất trước khi thí nghiệm 26
  2.5 Lượng phân bón phù hợp cho 1 ha cà phê thí nghiệm
  với năng suất trung bình 3500kg nhân/ ha và số lần bón
  phân trong năm 2009
  28
  3.6 Hàm lượng Zn trong đất và trong lá giữa các công thức
  trước và sau thí nghiệm
  36
  3.7 Ảnh hưởng của phân bón Zn đến hàm lượng diệp lục giữa
  các công thức
  39
  3.8 Ảnh hưởng của phân bón kẽm đến khả năng phát triển chiều
  dài cành và số cặp lá/cành
  43
  3.9 Ảnh hưởng của phân bón kẽm đến khả năng phát triển số
  lượng cành và đường kính cành
  45
  3.10 Ảnh hưởng của phân bón kẽm đến tỷ lệ cây có lá bị biến
  dạng
  47
  3.11 Ảnh hưởng của phân bón kẽm đến tỷ lệ quả rụng 50
  3.12 Ảnh hưởng của phân bón kẽm đến năng suất 52
  3.13 Ảnh hưởng của phân bón kẽm đến phẩm cấp hạt cà phê 55
  3.14 Sơ bộ hiệu quả kinh tế khi sử dụng phân bón kẽm 57 vi
  DANH SÁCH HÌNH
  Hình Tên hình Trang
  1.1 Cà phê vối thiếu Zn 17
  3.2 Biểu đồ về hàm lượng kẽm trong đất và trong lá giữa các
  công thức
  37
  3.3 Biểu đồ hàm lượng diệp lục trong lá giữa các công thức 41
  3.4 Biểu đồ chiều dài cành và số đốt/cành giữa các công thức 44
  3.5 Biểu đồ số lượng cành/cây và đường kính cành giữa các
  công thức
  46
  3.6 Biểu đồ ảnh hưởng của phân bón kẽm đến tỉ lệ cây có lá biến
  dạng
  48
  3.7 Biểu đồ về ảnh hưởng của kẽm đến tỷ lệ rụng quả 51
  3.8 Biểu đồ ảnh hưởng của kẽm đến năng suất cà phê vối 53
  3.9 Biểu đồ tỷ lệ nhân/quả tươi giữa các công thức 54
  3.10 Biểu đồ ảnh hưởng của kẽm đến phẩm cấp nhân cà phê 56
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vii
  VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ
  CT, CT1,CT2, Công thức, công thức 1, công thức 2,
  TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
  EDTA Etylene Diamine Tetraacetic acid
  LSD 0,01 Mức độ sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa (Least
  Significant Difference at 1% level)
  ABS Absorbance
  VCR Value cots ratio
  R1, R2, Cà phê vối hạng 1, cà phê vối hạng 2,
  ĐC Đối chứng
  lđl/100g Li đương lượng trên 100 gam
  mg/100g Miligam trên 100 gam
  HC Hữu cơ
  IAA
  β
  Indole acetic acid. 1
  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề
  Cà phê cung cấp loại thức uống nóng được nhân loại ưa thích. Nhu cầu tiêu
  thụ cà phê trên Thế Giới ngày một tăng nên cây cà phê được xác định là cây mũi
  nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ở Đăk Lăk, sau
  ngày giải phóng chỉ có vài ngàn ha, nhưng đến năm (2009) diện tích cà phê ổn
  định 181.960 ha với sản lượng hàng năm đạt khoảng 380.000 tấn nhân, kim
  ngạch xuất khẩu cà phê trên 300 triệu USD, chiếm 80% kim ngạch xuất khẩu của
  tỉnh. Có được thành quả này là nhờ chúng ta đã áp dụng khá tốt các tiến bộ kỹ
  thuật vào sản suất. Trong đó phải kể đến vấn đề thâm canh bằng phân bón. Tuy
  vậy, những nhà sản xuất cà phê ở Đăk Lăk mới chỉ chú trọng nhiều đến phân bón
  đa lượng còn các yếu tố trung và vi lượng chưa được đề cập đúng mức. Trong
  khi đó, cây cà phê được cấu tạo không phải từ một vài mà là hàng loạt các
  nguyên tố hóa học khác nhau. Một số nguyên tố cây cần với lượng khá nhiều (N,
  P, K, C, H, O), số khác chiếm tỉ lệ vừa hoặc ít (Ca, Mg, S, Zn, B, Cu ). Nói
  chung mỗi nguyên tố đều có vai trò nhất định trong hoạt động sống của cây,
  không thể thay thế cho nhau được.
  Một trong những nguyên tố cây cần ít nhưng không thể thiếu được trong quá
  trình sinh trưởng và phát triển là kẽm, vì kẽm là thành phần cấu tạo nên nhiều
  loại enzyme (hơn 70 enzym), Đặc biệt Zn tham gia vào hoạt hóa enzym tổng hợp
  tryptophan- chất tiền thân của auxin (indol-axetic axit), làm tăng cường độ trao
  đổi chất của cây, tăng khả năng hút một số chất dinh dưỡng khác, từ đó sẽ làm
  tăng năng suất và chất lượng nông sản.
  Hàng năm cây trồng đã lấy đi của đất một lượng kẽm nhất định. Trong khi
  đó đất ở Cao Nguyên là đất đỏ bazan, có địa hình không bằng phẳng, dễ bị rửa
  trôi và xói mòn mạnh nên đều thiếu kẽm, đặc biệt là kẽm hữu hiệu Vì vậy hiện
  tượng thiếu kẽm ở cây là không thể tránh khỏi. 2
  Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ảnh
  hưởng của việc sử dụng phân bón kẽm (Zn) cho cây cà phê vối trong thời kỳ
  kinh doanh tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk” là việc làm rất cần
  thiết đáp ứng yêu cầu bức xúc của thực tiễn sản suất cà phê ở Đăk Lăk nói chung
  và tại thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng. Đề tài sẽ xác định liều lượng và thời
  điểm bón phân kẽm hợp lý nhằm tăng cường sinh trưởng, nâng cao năng suất,
  chất lượng sản phẩm cho cà phê vối trong thời kì kinh doanh.
  2. Mục tiêu đề tài
  - Mục tiêu tổng quát
  Sử dụng hợp lý phân Zn nhằm nâng cao năng suất và tốc độ sinh trưởng
  của cà phê vối.
  - Mục tiêu cụ thể
  * Xác định được liều lượng và cách bón phân Zn phù hợp cho cây cà phê
  vối giai đoạn kinh doanh tại Buôn Ma Thuột.
  * Xác định khả năng sinh trưởng, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế khi
  bón phân phù hợp, trong đó có phân Zn.
  3. Ý nghĩa của đề tài
  3.1. Ý nghĩa khoa học
  Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ thêm về vai trò của
  các dạng phân Zn và cách bón phân Zn để làm tăng khả năng sinh trưởng và phát
  triển, cũng như khả năng làm tăng năng suất và chất lượng của cây cà phê vối
  trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk.
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Kết quả của đề tài góp phần hoàn thiện quy trình bón phân cho cà phê nói
  chung và bón phân Zn cho cà phê vối trong thời kỳ kinh doanh tại Buôn Ma
  Thuột nói riêng, từ đó giúp cho người nông dân có thể biết cách sử dụng các loại
  phân vi lượng, đặc biệt là phân Zn một cách hợp lý nhất.
  4. Giới hạn của đề tài3
  - Đề tài chỉ tiến hành trên cà phê vối (Coffea canephora Pierre
  var.robusta) trong thời kỳ kinh doanh (10-12 năm tuổi), sinh trưởng vườn cây,
  năng suất đã vào giai đoạn ổn định.
  - Địa điểm: Khu đồi Khí Tượng Thủy Văn thuộc phường Tự An- thành
  phố Buôn Ma Thuột- Đăk Lăk (cà phê trồng trên đất bazan nâu đỏ).
  - Thời gian tiến hành thí nghiệm: Từ tháng 06/ 2009 đến tháng 02/2010.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón kẽm (zn) cho cây cà phê vối trong thời kỳ kinh doanh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón kẽm (zn) cho cây cà phê vối trong thời kỳ kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status