Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu phát hiện sự gắn chèn gene E6 và E7 của Human papilomavirus type 16 vào bộ gene người bằn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu phát hiện sự gắn chèn gene E6 và E7 của Human papilomavirus type 16 vào bộ gene người bằn

  LỜI CẢM ƠN
  Để hoàn tất khóa luận này, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu
  sắc tới:
  Lãnh đạo trường Đại học Tây Nguyên, các phòng ban và khoa chức năng
  đã tổ chức Đào tạo, quản lý và tạo điều kiện thuận cho tôi hoàn tất khóa học và
  luận văn. Các Thầy, Cô giáo trong và ngoài trường đã nhiệt tình giảng dạy và
  cung cấp những kiến thức quý báu trong suốt khóa học.
  TS. Võ Thị Phương Khanh, người luôn quan tâm, nhiệt tình hướng dẫn và
  tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành khóa luận.
  PGS. TS Nguyễn Anh Dũng đã có những trao đổi quý báu và tạo điều
  kiện thuận lợi để tôi hoàn thành khóa luận.
  Bộ môn SHTN, Bộ môn Sinh học thực vật và Phòng thí nghiệm
  CNSH&MT là các đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện và hoàn tất
  khóa luận.
  Các anh, chị và các bạn học viên lớp Cao học SHTNK3; đã luôn quan
  tâm, chia sẻ và động viên tôi trong suốt khóa học cũng như suốt thời gian thực
  hiện khoa luận. Đặc biệt là bạn Hưng (Công ty CP TBR) đã nhiệt tình và có
  những trao đổi quý báu trong quá trình thực hiện đề tài; phòng Dịch vụ, Công ty
  Việt Á đã cung cấp chủng vi sinh vật tham khảo. Cô Giang (phòng khám đa
  khoa Nguyễn Dũng), anh Nguyện (phòng khám đa khoa Hồng Đức), bạn Việt
  (Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh), Cô Oanh (BS sản khoa, phòng khám số 120
  Hồ Tùng Mậu) và các anh chị tại phòng xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Thiện
  Hạnh, phòng khám đa khoa Nguyễn Dũng, phòng khám số 120 Hồ Tùng Mậu,
  phòng khám số 46 Phan Chu Trinh, phòng khám đa khoa Hồng Đức đã nhiệt tình
  giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập mẫu dịch phết cổ tử cung. iii
  Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những người thân trong
  gia đình đã luôn quan tâm, động viên tôi trong suốt quá trình học tập cũng như
  thực hiện luận văn.
  Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2011
  Tác giả
  Trần Minh Định iv
  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu của đề tài 2
  3. Ý nghĩa khoa học . 2
  4. Ý nghĩa thực tiễn . 2
  Phần I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. Định nghĩa ung thư cổ tử cung 3
  1.2. Tác nhân gây ung thư cổ tử cung 4
  1.21. Tác nhân . 4
  1.2.2. Các type của Human papillomavirus . 4
  1.2.3. Bộ gen của virus HPV type 16 . 5
  1.2.4. Sự xâm nhiễm về mặt phân tử - hiện tượng chèn gen của virus HPV
  nguy cơ cao vào bộ gen người . 6
  1.2.5. Tình hình nghiên cứu gắn chèn gen E6 và E7 của HPV vào bộ gen
  người hiện nay . 9
  1.3. Tình hình bệnh ung thư cổ tử cung trên thế giới và Việt Nam . 11
  1.3.1. Tình hình bệnh ung thư cổ tử cung trên thế giới . 11
  1.3.2. Tình hình bệnh ung thư cổ tử cung tại Việt Nam . 12
  1.4. Các phương pháp phổ biến chuẩn đoán ung thư cổ tử cung hiện nay 13
  1.4.1. Chẩn đoán lâm sàng . 13
  1.4.2. Các phương pháp chẩn đoán dựa trên tế bào cổ tử cung . 14
  1.4.3. Các phương pháp chuẩn đoán tác nhân HPV gây ung thư cổ tử cung . 15
  1.5. Phương pháp RT – PCR trong chuẩn đoán gắn chèn gen gây ung thư cổ
  tử cung . 19
  1.6. Các phương pháp điều trị tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung . 20
  1.6.1. Điều trị tổn thương tiền ung thư cổ tử cung . 20
  1.6.2. Điều trị ung thư cổ tử cung 21 v
  1.7. Các loại vaccine phòng HPV hiện nay 21
  Phần II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 23
  2.1. Nội dung nghiên cứu 23
  2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 23
  2.2.1. Địa điểm nghiên cứu 23
  2.2.2. Thời gian nghiên cứu . 23
  2.3. Vật liệu, hóa chất, dụng cụ và thiết bị nghiên cứu . 23
  2.3.1. Vật liệu nghiên cứu 24
  2.3.2. Hoá chất nghiên cứu 25
  2.3.3. Dụng cụ, thiết bị nghiên cứu 27
  2.3.3.1. Dụng cụ nghiên cứu 27
  2.3.3.2. Thiết bị nghiên cứu . 27
  2.4. Phương pháp nghiên cứu 28
  2.4.1. Phương pháp thiết kế và kiểm tra mồi 28
  2.4.1.1. Thiết kế và kiểm tra mồi 28
  2.4.1.2. Đánh giá khả năng khuếch đại của hệ mồi thiết kế 30
  2.4.1.3. Giải trình tự kiểm tra sản phẩm khuếch đại . 30
  2.4.2. Phương pháp thu và bảo quản mẫu bệnh phẩm 31
  2.4.3. Phương pháp tách chiết tế bào thu nhận RNA tổng số 31
  2.4.4. Phương pháp kiểm soát nội phản ứng 32
  2.4.5. Phương pháp multiplex RT – PCR 33
  2.4.5.1. Phản ứng RT . 33
  2.4.5.2. Phản ứng multiplex PCR . 33
  2.4.6. Phương pháp điện di kiểm tra sản phẩm multiplex RT – PCR 34
  2.4.7. Phương pháp xây dựng quy trình phát hiện gắn chèn gen E6 và E7 của
  HPV type 16 vào bộ gen người bằng kỹ thuật multiplex RT-PCR . 35
  2.4.7.1. Nghiên cứu nồng độ enzym DNase I xử lý dịch sau tách chiết thu
  nhận hoàn toàn RNA tổng số . 35
  2.4.7.2. Khảo sát nhiệt độ lai của hệ mồi . 36 vi
  2.4.7.3. Khảo sát nồng độ mồi . 36
  2.4.7.4. Khảo sát nồng độ Mg 2+ . 39
  2.4.7.5. Khảo sát nồng độ dNTP 39
  2.4.7.6. Khảo sát độ nhạy của quy trình . 39
  2.4.7.7. Khảo sát độ đặc hiệu của quy trình . 40
  2.4.9. Bước đầu ứng dụng quy trình phát hiện gắn chèn gen E6 và E7 của
  HPV type 16 vào bộ gen người bằng kỹ thuật multiplex RT-PCR trên các
  mẫu bệnh phẩm thu thập tại Tp. Buôn Ma Thuột . 40
  Phần III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41
  3.1. Nghiên cứu thiết kế và kiểm tra mồi khuếch đại đặc hiệu gen E6 và E7
  của HPV type 16 . 41
  3.1.1. Thiết kế và kiểm tra mồi 41
  3.1.2. Đánh giá khả năng khuếch đại của hệ mồi thiết kế . 44
  3.1.3. Giải trình tự kiểm tra sản phẩm khuếch đại 45
  3.2. Xây dựng quy trình phát hiện gắn chèn gen E6 và E7 của HPV type 16
  vào bộ gen người bằng kỹ thuật multiplex RT-PCR 47
  3.2.1. Nghiên cứu nồng độ enzym DNase I xử lý dịch mẫu sau tách chiết 47
  3.2.2. Khảo sát nhiệt độ lai của hệ mồi 49
  3.2.3. Khảo sát nồng độ mồi trong phản ứng PCR . 50
  3.2.4. Khảo sát nồng độ Mg 2+ 54
  3.2.5. Khảo sát nồng độ dNTP . 55
  3.2.6. Khảo sát độ nhạy của quy trình 56
  3.2.7. Khảo sát độ đặc hiệu của quy trình 57
  3.2.8. Quy trình phát hiện gắn chèn gen E6 và E7 của HPV type 16 vào bộ
  gen người bằng kỹ thuột multiplex RT-PCR 58
  3.3. Bước đầu ứng dụng quy trình phát hiện gắn chèn gen E6 và E7 của HPV
  type 16 vào bộ gen người bằng kỹ thuật multiplex RT-PCR trên các mẫu dịch
  phết cổ tử cung thu thập tại Tp. Buôn Ma Thuột 60 vii
  Phần IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65
  4.1. Kết luận 65
  4.2. Kiến nghị 66
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .
  PHỤ LỤC . viii
  CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome: Hội chứng suy
  giảm miễn dịch mắc phải ở người.
  BLAST Basic Local Alignment Search Tool: Công cụ tìm kiếm
  các trình tự tương đồng.
  Bp base pairs: Cặp base
  CIN Cervical Intraepithelial Neoplasia: Tổn thương trong tế
  bào biểu mô cổ tử cung.
  Cs Cộng sự
  CD Chứng dương
  cDNA complementary DNA: DNA bổ sung
  dATP Deoxyadenosine triphosphate
  dCTP Deoxycytidine triphosphate
  DEPC Diethylpyrocarbonate
  dGTP Deoxyguanosine triphosphate
  DNA Deoxyribonucleic acid
  dNTP Deoxyribonucleotide triphotphate
  dTTP Deoxythymidine triphosphate
  EDTA ethylenediaminetetraacetic acid
  EMBL European Molecular Biology Labolatories: Hội các
  phòng thí nghiệm Sinh học phân tử Châu Âu.
  HPV Human Papilomavirus
  IARC International Agenecy For Research on Cancer
  IDT Intergrated DNA Technology
  Kb Kilo base
  mRNA Messenger Ribonucleotide acid
  NCBI National Center for Biotechnology Information: Trung
  tâm Quốc gia về thông tin Công nghệ Sinh học. ix
  PCR Polymerase chain reaction: Phản ứng kéo dài chuỗi.
  PK Phòng khám
  PKĐK Phòng khám đa khoa
  RNA Ribonucleotide acid
  RT Reverse Transcriptase
  RT-PCR Reverse Transcriptase - Polymerase chain reaction
  TAE Tris acetate EDTA
  Taq Thermus aquaticus
  TE Tris acid – EDTA
  Tm melting Temperature: Nhiệt độ biến tính. x
  DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
  Trang
  Hình 1.1: Sự phát triển của các tế bào bất thường trong bệnh ung thư cổ tử
  cung 3
  Hình 1.2: Human papillomavirus type 16 4
  Hình 1.3: Cấu trúc bộ gene của Human papillomavirus type 16 5
  Hình 1.4: Quá trình xâm nhiễm và gây bệnh của HPV type nguy cơ cao trong
  tế bào chủ 7
  Hình 1.5: Sơ đồ biểu diễn phân bố tỉ lệ ung thư cổ tử cung trên thế giới 10
  Hình 1.6: Tế bào cổ tử cung bình thường và nghịch sản 13
  Hình 2.1: Thang DNA 100bp 26
  Hình 2.2: Sơ đồ biểu thị vị trí gắn mồi E6f-E6r trên gene E6 và trên amplicon 31
  Hình 3.1: Kết quả đánh giá khả năng khuếch đại của hệ mồi thiết kế . 44
  Hình 3.2: Kết quả thực hiện phản ứng multiplex PCR trên 3 mẫu chứng
  dương chưa xử lý enzym DNase I . 45
  Hình 3.3: Kết quả khảo sát nồng độ enzym DNase I xử lý dịch sau tách chiết 47
  Hình 3.4: Kết quả khảo sát nhiệt độ lai của hệ mồi 47
  Hình 3.5: Kết quả khảo sát nồng độ hệ mồi trong phản ứng . 48
  Hình 3.6: Kết quả khảo sát nồng độ Mg 2+ 52
  Hình 3.7: Kết quả khảo sát nồng độ dNTP . 53
  Hình 3.8: Kết quả khảo sát độ nhạy của quy trình 54
  Hình 3.9: Kết quả khảo sát độ đặc hiệu của quy trình 55
  Hình 3.10: Kết quả kiểm chứng quy trình phát hiện gắn chèn gene E6 và E7 của
  HPV type 16 vào bộ gene người trên các mẫu dịch phết cổ tử cung thu thập tại Tp.
  Buôn Ma Thuột 61 xi
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 1.1: Tỷ lệ tiến triển của các giai đoạn CIN sang ung thư cổ tử cung . 9
  Bảng 1.2: Các phương pháp điều trị tổn thương tiền ưng thư cổ tử cung . 19
  Bảng 2.1: Các chủng vi sinh vật và mẫu bệnh phẩm tham khảo sử sụng trong
  đề tài . 23
  Bảng 2.2: Địa điểm và số lượng mẫu thu thập sử dụng trong đề tài . 24
  Bảng 2.3: Trình tự amplicon tổng hợp làm chứng nội 24
  Bảng 2.4: Nồng độ của 2 cặp mồi khảo sát trong đề tài . 36
  Bảng 3.1: Kết quả thiết kế mồi 41
  Bảng 3.2: Đặc tính của hệ mồi thiết kế 42
  Bảng 3.3: Cấu trúc thứ cấp của hệ mồi thiết kế 42
  Bảng 3.4: Cấu trúc hetero-dimer (kcal/mole) của hệ mồi thiết kế 42
  Bảng 3.5: Kết quả khảo sát nhiệt độ lai của hệ mồi 48
  Bảng 3.6: Kết quả khảo sát nồng độ hệ mồi trong phản ứng 49
  Bảng 3.7: Kết quả khảo sát độ nhạy của quy trình . 54
  Bảng 3.8: Sơ đồ quy trình phát hiện gắn chèn gene E6 và E7 của HPV type 16
  vào bộ gene người bằng kỹ thuột multiplex RT-PCR 56
  Bảng 3.9: Kết quả giải trình tự gene E6 và E7 của HPV type 16 gắn chèn vào bộ gene
  người 58
  Bảng 3.10: Kết quả kiểm chứng quy trình phát hiện gắn chèn gene E6 và E7 của
  HPV type 16 vào bộ gene người trên các mẫu dịch phết cổ tử cung thu thập tại Tp.
  Buôn Ma Thuột 62 23
  Phần II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1. Nội dung nghiên cứu
  1. Nghiên cứu thiết kế và kiểm tra mồi khuếch đại đặc hiệu gen E6 và E7 của
  HPV type 16.
  2. Xây dựng quy trình phát hiện sự gắn chèn gen E6 và E7 của HPV type 16
  vào bộ gen người bằng kỹ thuật multiplex RT-PCR
  - Nghiên cứu nồng độ enzym DNase I xử lý dịch sau tách chiết
  - Khảo sát nhiệt độ lai của hệ mồi
  - Khảo sát nồng độ mồi
  - Khảo sát nồng độ Mg 2+
  - Khảo sát nồng độ dNTP
  - Khảo sát độ nhạy của quy trình
  - Khảo sát độ đặc hiệu của quy trình
  3. Bước đầu ứng dụng quy trình phát hiện gắn chèn gen E6 và E7 của HPV
  type 16 vào bộ gen người bằng kỹ thuật multiplex RT-PCR trên các mẫu mẫu dịch
  phết cổ tử cung thu thập tại Tp. Buôn Ma Thuột.
  2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
  2.2.1. Địa điểm nghiên cứu
  - Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử - Bộ môn Sinh học thực nghiệm, Khoa
  KHTN&CN, trường Đại học Tây Nguyên.
  - Phòng thí nghiệm CNSH&MT, trường Đại học Tây Nguyên.
  2.2.2. Thời gian nghiên cứu
  Đề tài thực hiện từ tháng 09/2010 tới tháng 08/2011.
  2.3. Vật liệu, hóa chất, dụng cụ và thiết bị nghiên cứu 24
  2.3.1. Vật liệu nghiên cứu
  + Mẫu chứng dương: 3 mẫu chứng dương (CD1, CD2, CD3) là mẫu bệnh
  phẩm thu nhận từ bệnh nhân ung thư cổ tử cung đã được xác định do HPV type 16
  gây ra, được cung cấp từ Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ.
  + 8 chủng vi sinh vật và 1 mẫu bệnh phẩm sử sụng trong đề tài
  Bảng 2.1: Các chủng vi sinh vật và mẫu bệnh phẩm sử sụng trong đề tài
  STT Tên vi sinh vật Nguồn gốc Số lượng
  1
  DNA của người không bị
  ung thư cổ tử cung
  Khoa Ung bướu, Bệnh viện
  đa khoa Cần Thơ
  1
  2 HPV type 18
  Công ty cổ phần công nghệ
  Việt Á, Tp. Hồ Chí Minh
  1
  3 HPV type 11 1
  4 HPV type 6 1
  5 HPV type 33 1
  6 HPV type 45 1
  7 E.coli 1
  8 Chlamydia trachomatis 1
  9 Neisseria gonorrhoeae 1
  + Mẫu chứng âm: nước cất.
  + 86 mẫu bệnh phẩm dịch phết cổ tử cung thu thập tại Tp. Buôn Ma Thuột –
  Đăk Lăk.
  Bảng 2.2: Địa điểm và số lượng mẫu thu thập sử dụng trong đề tài
  STT Địa điểm thu mẫu Số mẫu thu thập
  1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh 64
  2 Phòng khám đa khoa Hồng Đức 2 25
  3 Phòng khám số 46 Phan Chu Trinh 2
  4 Phòng khám đa khoa Nguyễn Dũng 7
  5 Phòng khám số 120 Hồ Tùng Mậu 11
  Tổng cộng 86
  + Chứng nội: là yếu tố kiểm soát nội phản ứng nhằm kiểm chứng phản ứng
  có diễn ra bình thường hay không. Một đoạn amplicon có kích thước 400bp được
  tổng hợp tại Công ty IDT (Hoa Kỳ) dùng làm chứng nội, trình tự amplicon được
  thiết kế với 2 vị trí lỗi (mismatch) thể hiện qua bảng 2.3
  Bảng 2.3: Trình tự amplicon tổng hợp làm chứng nội
  Trình tự amplicon (5’ – 3’)
  Kích
  thước (bp)
  CACAGAGCTGCAAACAACTATCCAATTATCAACAATTACTACAT
  GCAGCAGTACCAGAACTCCATGGACACGCAGCTTGGTGACAACG
  CTATTAGCGGAGGCTCCAACGAGGGGTCCACGGACACCACCTCC
  ACTCACACAACCAACACTCAGAACAATGACTGGTTTTCAAAGCT
  GACCAGTTCCGCTTTTAGCGGTCTTTTCGGCGCTCTTCTTGCTGAC
  AAGAAAACCGAGGAGACCACTCTTCTCGAGGACCGCATCCTCAC
  TACCCGCAACGGACACACGACCTCGACAACCCAGTCGAGCGTTG
  GAGTCACTTACGGGTACGCAACAGCTGAGGACTTTGTGAGCGGA
  CCAAACACATCTGGGCTTGAGACCAACCGTCAAAAGCCACTGTG
  TC
  400
  Ghi chú: C vị trí mismatch trên amplicon
  2.3.2. Hoá chất nghiên cứu
  + Hóa chất dùng cho tách chiết tế bào thu nhận RNA tổng số
  - Dung dịch 1 (Trizol X100): phenol 38%, guanidium thyocianate 0.8M,
  glycerol 5%, chỉnh về pH 4.0.
  - Dung dịch 2: Chloroform.

  Xem Thêm: Nghiên cứu phát hiện sự gắn chèn gene E6 và E7 của Human papilomavirus type 16 vào bộ gene người bằn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu phát hiện sự gắn chèn gene E6 và E7 của Human papilomavirus type 16 vào bộ gene người bằn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status