Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu quy trình tạo hạt và các điều kiện tối ưu nhằm tăng cường khả năng kháng khuẩn của nano c

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu quy trình tạo hạt và các điều kiện tối ưu nhằm tăng cường khả năng kháng khuẩn của nano c

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT . v
  DANH MỤC CÁC BẢNG vi
  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ . viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH x
  PHẦN 1: MỞ ĐẦU . 1
  1.1.Tính cấp thiết . 1
  1.2. Mục tiêu đề tài . 2
  1.3.Ý nghĩa khoa học 3
  1.4.Ý nghĩa thực tiễn 3
  1.5.Giới hạn đề tài 3
  PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 4
  2.1. Tổng quan về chitosan . 4
  2.2. Tổng quan về nano chitosan 6
  2.2.1. Các phương pháp tạo vật liệu nano chitosan . 6
  2.3. Ứng dụng của chitin, chitosan và các dẫn suất trong y học 14
  2.3.1.Hoạt tính kháng ung thư .16
  2.3.2.Giảm cholesterol trong máu (hypocholesterolemic activity) 17
  2.3.3.Đặc tính chống oxi hóa . 17
  2.3.4.Màng phủ làm lành vết thương (would healing) . 18
  2.3.5.Sử dụng trong cấy ghép răng . 19
  2.3.6. Ứng dụng trong ly giải chậm thuốc 19
  2.3.7. Hoạt tính kháng khuẩn 21 iv
  2.3.8. Hoạt tính chống đông máu của dẫn xuất sulfated chitosan . 27
  2.3.9.Ứng dụng làm tá chất cho vaccin . 28
  2.4. Tổng quan về Escherichia coli và Staphylococcus aureus 31
  2.4.1 Vi khuẩn Escherichia coli 31
  2.4.2. Vi khuẩn Staphylococcus aureus 36
  PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
  3.1. Nội dung nghiên cứu . 40
  3.1.1. Nghiên cứu qui trình tạo hạt nano chitosan . 40
  3.1.2. Nghiên cứu thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của hạt
  nano chitosan 40
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 40
  3.2.1. Hóa chất 40
  3.2.2. Địa điểm nghiên cứu . 41
  3.2.3. Thời gian thực hiện . 41
  3.2.4. Phương pháp nghiên cứu qui trình tạo hạt nano chitosan . 41
  3.2.5. Nghiên cứu thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của hạt nano
  Chitosan 43
  PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 50
  4.1. Nghiên cứu qui trình tạo hạt nano chitosan . 50
  4.1.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của khối lượng phân tử đến kích thước
  hạt, điện tích và tính ổn định hạt nano chitosan 50
  4.1.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ CS:TPP (w/w) đến kích thước và
  điện thế hạt nano chitosan 56
  4.2. Nghiên cứu thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của hạt nano chitosan .62
  4 2.1.Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến khả
  năng kháng khuẩn 62
  4.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ nano chitosan đến khả v
  năng kháng khuẩn 64
  4.2.3.Nghiên cứu ảnh hưởng của khối lượng phân tử chitosan đến khả
  năng kháng khuẩn của hạt nano chitosan 69
  4.2.4.Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ CS: TPP ( 4:1; 5:1; 6:1) đến khả
  năng kháng khuẩn của hạt nano chitosan . 73
  4.2.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của pH môi trường đến khả năng kháng
  khuẩn của hạt nano chitosan 76
  PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79
  5.1. Kết luận 79
  5.2 Kiến nghị 79 vi
  DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU , CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Số thứ tự Chữ ciết tắt Nghĩa của các chữ viết tắt
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  HPLC
  MIC
  DNA
  pDNA
  DEMC
  TPP
  PMAA
  CS
  CMC
  CNP
  TEM
  SEM
  kDa
  E.coli
  S.aureus
  LMWC
  Sắc kí lỏng cao áp
  Nồng độ ức chế tối thiểu
  Deoxyribo nucleic acid
  Plasmide deoxyribo nucleic acid
  Diethylmethylchitosan
  Tri polyphosphate
  Polymethacrylic axit
  Chitosan
  Cacboxymethyl cellulose
  Chitosan nanoparticles
  Kính hiển vi điện tử truyền quang
  Kính hiển vi điện tử quyét
  Kilo Dalton
  Escherichia coli
  Staphylococcus aureus
  Khối lượng phân tử thấp vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  2.1. Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến kích thước, điện thế
  và khả năng hấp phụ BSA 8
  2.2. Tính chất vật lý của chitosan oligomer/CMC nanoparticles
  hấp phụ với pDNA 11
  2.3. Các tính chất cơ bản của chitosan liên quan đến ứng
  dụng trong sinh y học 15
  2.4. Chỉ số MIC (µg/ml) và MBC (µg/ml) của chitosan và DEMC 24
  2.5. Chỉ số MIC của một số dẫn suất chitosan trên một số vi khuẩn 25
  2.6. Chỉ số MIC (µg/ml) và MBC (µg/ml) của kháng sinh
  Doxycycline và Chitosan nanoparticles 27
  4.1. Ảnh hưởng của khối lượng phân tử của chitosan đến tính
  chất hạt nano chitosan 50
  4.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ Chitosan: TPP đến tính chất hạt nano
  chitosan (Chitosan 30kDa) 56
  4.3. Ảnh hưởng của nồng độ đến khả năng kháng khuẩn
  của chitosan trên vi khuẩn Escherichia coli và
  Staphylococcus aureus 62
  4.4. Khả năng kháng khuẩn của nano chitosan (CS:TPP = 6:1) và
  chitosan trên vi khuẩn Escherichia coli 65
  4.5. Khả năng kháng khuẩn của nano chitosan (CS:TPP = 6:1) và
  chitosan trên vi khuẩn Staphylococcus aureus 67
  4.6. Ảnh hưởng của khối lượng phân tử đến khả năng viii
  kháng khuẩn của nano chitosan trên vi khuẩn Escherichia coli 70
  4.7. Ảnh hưởng của khối lượng phân tử đến khả năng kháng
  khuẩn của nano chitosan trên vi khuẩn Staphylococcus aureus 72
  4.8. Ảnh hưởng của tỉ lệ CS:TPP đến khả năng kháng khuẩn của
  nano chitosan trên vi khuẩn Escherichia coli 74
  4.9. Ảnh hưởng của tỉ lệ CS:TPP đến khả năng kháng khuẩn của
  nano chitosan trên vi khuẩn Staphylococcus aureus 75
  4.10. Ảnh hưởng của pH môi trường đến khả năng kháng khuẩn
  của hạt nano chitosan trên vi khuẩn Escherichia coli 76
  4.11. Ảnh hưởng của pH môi trường đến khả năng kháng khuẩn
  của hạt nano chitosan trên vi khuẩn Staphylococcus aureus 77

  Xem Thêm: Nghiên cứu quy trình tạo hạt và các điều kiện tối ưu nhằm tăng cường khả năng kháng khuẩn của nano c
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu quy trình tạo hạt và các điều kiện tối ưu nhằm tăng cường khả năng kháng khuẩn của nano c sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status