Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Giải pháp thu hút khách du lich quốc tế đến Quảng Nam

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp thu hút khách du lich quốc tế đến Quảng Nam

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người ngày càng được nâng cao, họ không những có nhu cầu về vật chất mà còn có nhu cầu được thỏa mãn về tinh thần như vui chơi, giải trí và du lịch. Do đó, du lịch là một trong những ngành có triển vọng.
  Ngành du lịch Việt Nam ra đời muộn hơn so với các nước khác trên thế giới nhưng vai trò của nó thì không thể phủ nhận. Du lịch là một ngành “ công nghiệp không khói ”, mang lại thu nhập lớn cho nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần truyền bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới. Nhận thức được điều này, Đảng và Nhà nước đã đưa ra mục tiêu xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Quán triệt tinh thần đó thì ngành du lịch Việt Nam nói chung và ngành du lịch Quảng Nam, một trong những tỉnh của đất nước, nói riêng đã có những bước phát triển khá nhanh trong những năm trở lại đây.
  Sự phát triển của du lịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, các điều kiện về kinh tế, văn hóa, xã hôi, chính trị Trong đó, phát triển của thị trường khách cũng là một trong những yếu tố quan trọng, đặc biệt là thị trường khách quốc tế. Tuy nhiên, sự phát triển của thị trường khách du lịch quốc tế vào Việt Nam nói chung cũng như Quảng Nam trong thời gần đây còn những hạn chế nhất định so với các nước trong khu vực. Trước tình hình đó, là một sinh viên khoa Văn hóa – Du lịch, nguồn nhân lực tương lai của đất nước và hơn hết là một người con của quê hương Quảng Nam, tôi mong muốn có những đóng góp bé nhỏ của mình để góp một phần nào vào sự phát triển du lịch của tỉnh nhà. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Giải pháp thu hút khách du lich quốc tế đến Quảng Nam” để tìm hiểu và nghiên cứu. Tôi cho rằng, đây là đề tài cấp thiết và có giá trị cả về mặt lí luận cũng như thực tiễn.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Thông qua việc hệ thống hóa các yếu tố ảnh hưởng và phân tích thực trạng việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam, bài viết hướng đến việc đề xuất một số giải pháp cũng như kiến nghị nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam
  - Phạm vi nghiên cứu:
  Theo không gian : Xem xét thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
  Theo thời gian :
  + Phân tích và đánh giá thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam trong giai đoạn 2010 – 2013
  + Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam trong giai đoạn 2013 đến 2020
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Để thực hiện đề tài, phương pháp nghiên cứu được sử dụng gồm: Phương pháp tổng hợp (dựa vào các dữ liệu thu thập được từ các sách, báo, tổng hợp và xây dựng bức tranh toàn cảnh của du lịch quốc tế đến Quảng Nam), phương pháp phân tích (sử dụng các nguồn tư liệu thu thập được để phân tích thực trạng của việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam), vận dụng các phương pháp mô tả, so sánh, thống kê, phân tích với các nguồn số liệu thu thập từ niên giám thống kê, các báo, nghị quyết của ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban ngành trong tỉnh và từ các nguồn khác.
  5. Cấu trúc đề tài
  Ngoài các phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương :
  Chương 1: Cơ sở lí luận về du lịch và thu hút khách du lịch quốc tế
  Chương 2: Thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam giai đoạn 2010 – 2013
  Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020

  MỤC LỤC
  A. PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Cấu trúc đề tài 2
  B. NỘI DUNG 3
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ 3
  1.1. Một số khái niệm liên quan đến du lịch 3
  1.2. Khách du lịch quốc tế 3
  1.2.1. Khái niệm 3
  1.2.2. Ý nghĩa của việc thu hút khách quốc tế 4
  1.2.2.1. Ý nghĩa về mặt kinh tế 4
  1.2.2.2. Ý nghĩa của việc thu hút khách du lịch quốc tế đối với xã hội 6
  1.2.2.3. Ý nghĩa về mặt văn hóa – chính trị 7
  1.3. Các yếu tố tác động đến thu hút khách quốc tế 8
  1.3.1. Tài nguyên du lịch 8
  1.3.2. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật 9
  1.3.3. Đội ngũ lao động 10
  1.3.4. Chính sách phát triển 10
  1.3.4.1. Xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch của quốc gia đến với khách du lịch quốc tế 11
  1.3.4.2. Xây dựng và thực hiện các chiến lược khai thác, bảo tồn, gìn giữ và tôn tạo tài nguyên du lịch 11
  1.3.4.3. Đầu tư xây dựng và cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 12
  1.3.4.4. Cải thiện môi trường du lịch 12
  1.3.4.5. Phối kết hợp hoạt động của ngành du lịch với các ngành liên quan phục vụ cho hoạt động du lịch 12
  1.3.4.6. Phát triển nguồn nhân lực 12
  1.3.4.7. Tuyền truyền và nâng cao ý thức cộng đồng về du lịch 13
  1.4. Môi trường du lịch 13
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KHAI THÁC KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ TẠI QUẢNG NAM 14
  2.1. Giới thiệu khái quát về tỉnh Quảng Nam 14
  2.2. Thực trạng khai thác khách tại tỉnh Quảng Nam 16
  2.2.1. Tình hình khách đến tỉnh Quảng Nam 16
  2.2.2. Tình hình khách du lịch quốc tế đến tỉnh Quảng Nam 17
  2.2.3. Tình hình doanh thu từ khách du lịch quốc tế tại tỉnh Quảng Nam 20
  2.3. Đánh giá chung về thực trạng khai thác khách du lịch quốc tế của tỉnh Quảng Nam 21
  2.3.1. Tài nguyên du lịch 21
  2.3.2. Cơ sở hạ tầng 22
  2.3.3. Nguồn nhân lưc du lịch Quảng Nam 22
  2.3.4. Hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn viên du lịch quốc tế 23
  2.3.5. Các chính sách phát triển du lịch của tỉnh Quảng Nam 23
  2.3.6. Môi trường du lịch của tỉnh Quảng Nam 24
  2.3.7. Đánh giá chung thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế của Quảng Nam giai đoạn 2010 – 2013 25
  CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN TỈNH QUẢNG NAM 27
  3.1. Các giải pháp ngắn hạn 27
  3.1.1. Giải pháp liên quan đến Maketting, quảng bá hình ảnh của Quảng Nam ra thế giới 27
  3.1.2. Giải pháp giảm giá và tổ chức các hoạt động thu hút khách 28
  3.1.3. Đa dạng hóa và phát triển các sản phẩm du lịch 29
  3.1.4. Giải pháp liên quan đến văn hóa du lịch 29
  3.2. Các giải pháp dài hạn 30
  3.2.1. Giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam 30
  3.2.2. Giải pháp trợ giúp khách trong quá trình du lịch 31
  3.3. Một số kiến nghị đối với nhà nước và các bộ nghành liên quan nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến với Quảng Nam 32
  C. KẾT LUẬN 34
  D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 35
  E. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 36

  Xem Thêm: Giải pháp thu hút khách du lich quốc tế đến Quảng Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thu hút khách du lich quốc tế đến Quảng Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

tieu luangiai phap thu hut khach du lich o quang nam

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status