Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thiết kế hồ chứa nước Cẩn Hậu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thiết kế hồ chứa nước Cẩn Hậu

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  PHẦN MỞ ĐẦU- 1
  PHẦN I : TÀI LIỆU CƠ SỞ-- 2
  CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH-- 2
  Vị trí và nhiệm vụ công trình- 2
  1.1.1 Vị trí địa lý- 2
  1.1.2 Nhiệm vụ công trình- 2
  1.1.3 Địa hình địa mạo- 3
  1.1.4 Điều kiện địa chất 4
  1.1.5 Vật liệu xây dựng: 5
  1.1.7 Điều Kiện thủy văn- 8
  1.1.8 Tình hình dân sinh- 10
  1.1.9 Hiện trạng thủy lợi: 10
  1.1.10 Phương hướng phát triển kinh tế: 11
  1.1.11 Nhu cầu dùng nước- 12
  CHƯƠNG 2 CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA CÔNG TRÌNH-- 14
  2.1.1. Xác định cấp bậc công trình: 14
  2.1.2. Xác định các chỉ tiêu thiết kế: 14
  2.1.3. Tuyến đập: 15
  2.1.4. Tuyến tràn- 16
  2.1.5. Tuyến cống: 17
  PHẦN II.THIẾT KẾ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH-- 18
  CHƯƠNG II TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ- 18
  2.1 Mục đích và nhiệm vụ của tính toán điều tiết lũ. 18
  2.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH TOÁN DIỀU TIẾT LŨ- 18
  2.2.1 Nguyên tắc tính toán điều tiết lũ. 19
  2.2.2*Tính toán các hệ số: 19
  2.3.TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ- 20
  2.3.1 Nội dung của phương pháp tính toán. 20
  2.3.2 Kết quả tính toán điều tiết lũ theo phương pháp lặp- 21
  2.3.3 Bảng tổng hợp kết quả tính- 21
  CHƯƠNG III THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT- 28
  3.1 .XÁC ĐỊNH CAO TRÌNH ĐỈNH ĐẬP- 28
  3.1.1*Tài liệu thiết kế. 28
  3.1.2*Các chỉ tiêu thiết kế. 28
  3.1.3*Xác định cao trình đỉnh đập. 28
  3.2. MÁI ĐẬP VÀ CƠ- 35
  3.2.1 Mái đập: 35
  3.2.2. Cơ đập: 35
  3.3.Thiết Bị Thoát Nước Thân Đập- 35
  3.3.1. Cho đoạn lòng sông- 35
  3.3.2.Đoạn sườn đồi 36
  3.4.Tính Toán Thấm Qua Đập Và Nền. 36
  3.4.1.Nhiệm vụ tính toán. 36
  3.4.2.Các trường hợ tính toán. 37
  3.4.3.Tính Thấm cho trường hợp MNDBT- 38
  3.5.TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI ĐẬP- 48
  3.5.1. Mục đích tính toán- 48
  3.5.2. Trường hợp tính toán- 48
  3.5.7. Tính Toán Ổn định Cho Mái Đập Hạ Lưu- 54
  3.6.Chọn Cấu Tạo Chi Tiết. 65
  3.6.1.Đỉnh Đập- 65
  3.6.2.Hệ số mái. 66
  3.6.3.Cơ đập- 66
  3.6.4. Bảo vệ mái 66
  3.7. Thiết Bị Chống Thấm. 68
  3.8. Thiết bị thoát nước- 68
  3.9.Xử lý nền đập. 68
  CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN TRÀN XẢ LŨ- 69
  4.1. Bố trí chung đường tràn- 69
  4.1.1. Vị trí đường tràn. 69
  4.1.2. Hình thức và bố trí đường tràn. 69
  4.2. Tính toán thủy lực đường tràn- 72
  4.2.1 Tính toán thủy lực đoạn thu hẹp đầu dốc. 72
  4.2.2.Tính toán thủy lực dốc nước đoạn không đổi 80
  4.2.3. Tính toán đường mặt nước trong dốc nước khi có kể đến hàm khí 89
  4.3.TÍNH TOÁN THỦY LỰC KÊNH DẪN SAU DỐC NƯỚC- 90
  4.3.1* Các thông số thiết kế : 90
  4.3.2* Tính toán cho các trường hợp: 91
  4.4.TÍNH TOÁN TIÊU NĂNG SAU DỐC NƯỚC- 92
  4.4.1 Xác định lưu lượng tiêu năng. 92
  4.4.2 Tính toán bể tiêu năng. 93
  4.5. CHỌN CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN TRÀN. 97
  4.5.1. Kênh dẫn thượng lưu. 97
  4.5.2. Tường cánh- 97
  4.5.3. Sân trước ngưỡng: 98
  4.5.4 Ngưỡng tràn- 98
  4.5.5. Trụ pin và cầu giao thông. 98
  4.5.6 . Dốc nước. 98
  4.5.7. Kênh hạ lưu. 99
  4.5.8. Bể tiêu năng. 99
  4.5 Tính toán ổn định tràn. 99
  4.5.1 Mục đích tính toán. 99
  4.5.2. Các trường hợp tính toán. 100
  4.5.3. Phương pháp tính toán. 100
  4.5.4. Số liệu tính toán. 101
  4.5.5. Tính toán với trường hợp tường vừa thi công xong, có xe cộ và người đi xe ở trên. 102
  4.6.6 Kiểm tra điều kiện trượt phẳng có xét đến lực chống cắt trên mặt phá hoại 104
  4.6.7. Tính toán trường hợp 2- 105
  4.6.8. Kiểm tra ổn định- 108
  CHƯƠNG 5 : THIẾT KẾ CỐNG NGẦM-- 109
  5.1 BỐ TRÍ CỐNG LẤY NƯỚC. 109
  5.1.1. Nhiệm vụ công trình. 109
  5.1.2. Chọn vị trí và hình thức cống. 109
  5.1.3. Sơ bộ bố trí cống. 109
  5.1.4. Các tài liệu dùng trong tính toán- 110
  5.1.5 Thiết kế kênh hạ lưu- 110
  5.2 Tính khẩu diện cống- 112
  5.2.1 Trường hợp tính toán- 112
  5.2.2. Sơ đồ tính toán- 113
  5.2.3. Phương pháp tính toán- 113
  5.2.4. Tính toán các tổn thất Zi. 114
  5.2.5. Xác định chiều cao cống và cao trình đặt cống- 119
  5.3. Kiểm tra trạng thái chảy và tính toán tiêu năng- 120
  5.3.1. Trường hợp tính toán- 120
  5.3.2. Nội dung tính toán- 121
  5.4. CHỌN CẤU TẠO CỐNG. 128
  5.4.1.Cấu Tạo Cửa Vào Cửa Ra. 128
  5.4.2.Thân Cống. 129
  5.4.3.Tháp Van Và Cầu Công Tác. 130
  5.4.4.Tiêu Năng Sau Cống. 131
  5.5.Tính Toán Kết Cấu Cống. 131
  5.5.1.Tài Liệu Tính Toán. 131
  5.5.2.Các Lực Tác Dụng Lên Mặt Cắt Cống- 131
  TÀI LIỆU THAM KHẢO-- 138

  LỜI CẢM ƠN

  Sau 10 tuần làm đồ án tốt nghiệp, với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân và được sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo trong bộ môn thủy công cũng như toàn thể các thầy cô giáo trong trường đã dạy dỗ và chỉ bảo em trong suốt những năm học vừa qua, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của Ths.Lương Thị Thanh Hương, em đã hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp của mình.
  Với đề tài: ’’Thiết kế hồ chứa nước Cẩn Hậu’’.
  Thời gian làm đồ án tốt nghiệp là một khoảng thời gian có ích để em có điều kiện hệ thống lại kiến thức đã được học và giúp em biết cách áp dụng lí thuyết vào thực tế, làm quen với công việc của một cử nhân thiết kế công trình thủy lợi.
  Đây là đồ án tốt nghiệp sử dụng tài liệu thực tế công trình thủy lợi và vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học. Dù bản thân đã hết sức cố gắng nhưng vì điều kiện thời gian còn hạn chế nên trong đồ án em chưa giải quyết hết các trường hợp có thể xảy ra. Mặt khác kinh nghiệm bản thân trình độ còn hạn chế nên trong đồ này không tránh khỏi những thiếu sót.
  Em kính mong được sự chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ của các thầy cô giáo giúp cho đồ án của em được hoàn chỉnh hơn, từ đó kiến thức chuyên môn cũng được hoàn thiện và nâng cao.
  Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô đặc biệt là Ths. Lương Thị Thanh Hương đã chỉ bảo, hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đồ án này.Em xin chân thành cảm ơn!


  PHẦN MỞ ĐẦU

  Những năm gần đây, đất nước ta trên đà phát triển để hội nhập kinh tế cùng với các nước trong khu vực, Đời sống nhân dân ngày càng được đổi mới và phát triển, Song do nước ta sống chủ yếu nhờ sản xuất nông nghiệp (90%), Vì vậy, tuy đang trên đà công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nhưng cũng không ngừng chú trọng phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, để nông nghiệp luôn là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng đất nước, Do vậy, hàng loạt các dự án xây dựng hồ chứa phục vụ cho nhu cầu nông nghiệp, sinh hoạt cũng như nhu cầu về điện đang được triển khai thực hiện,
  Miền trung nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng là khu vực có rất nhiều tiềm năng để phát triển đặc biệt là tài nguyên nước (có nhiều sông suối thác ghềnh) nhưng mật độ dân cư còn rất thưa thớt, Do vậy mà nhà nước đang triển khai đẩy mạnh chính sách xây dựng vùng kinh tế mới đưa người dân lên khu vực này để phát triển kinh tế, biến Bình Định thành vùng kinh tế trù phú, là nguồn lực để phát triển đất nước, Muốn vậy, việc xây dựng các công trình thủy lợi để phát triển các tiềm năng có sẵn của khu vực là rất quan trọng, cần có biện pháp khai thác và sử dụng triệt để.
  Hồ chứa Cẩn Hậu là một trong những công trình hồ chứa của tỉnh Bình Định, dự kiến sẽ được xây dựng nhằm đáp ứng được nhu cầu tới tiêu trong sản xuất nông nghiệp, nhu cầu dùng nước sinh hoạt trong toàn bộ các khu vực nơi đây, cải thiện đời sống nhân dân trong khu vực, góp phần hiệu quả đưa các huyện miền năng có sẵn của khu vực là rất quan trọng, cần có biện pháp khai thác và sử dụng triệt để,núi của tỉnh từ một huyện nghèo còn nhiều thiếu thốn, khó khăn trở thành một vùng vững mạnh về mọi mặt của tỉnh Bình Định.

  Xem Thêm: Thiết kế hồ chứa nước Cẩn Hậu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thiết kế hồ chứa nước Cẩn Hậu sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 08-12-2014 lúc 03:09.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status