Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số đặc điểm rừng thứ sinh nghèo tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số đặc điểm rừng thứ sinh nghèo tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
  CHƯƠNG I TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
  1.1.Trên thế giới 3
  1.1.1. Nghiên cứu về cấu trúc rừng. 3
  1.1.2. Nghiên cứu về tái sinh rừng. 4
  1.1.3. Nghiên cứu về phục hồi rừng. 6
  1.2.Ở Việt Nam 7
  1.2.1. Nghiên cứu về cấu trúc rừng. 7
  1.2.2. Nghiên cứu về tái sinh rừng. 8
  1.2.3. Nghiên cứu về phục hồi rừng. 9
  CHƯƠNG II MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13
  2.1. Mục tiêu nghiên cứu. 13
  2.2. Giới hạn vấn đề nghiên cứu. 13
  2.2.1. Đối tượng nghiên cứu 13
  2.2.2. Địa điểm nghiên cứu 13
  2.3. Nội dung nghiên cứu. 13
  2.3.1. Điều tra phân loại một số trạng thái rừng tại khu vực nghiên cứu 13
  2.3.2. Đặc điểm cấu trúc tầng cây cao của các trạng thái rừng thứ sinh nghèo 13
  2.3.3. Đặc điểm lớp cây tái sinh của các trạng thái rừng thứ sinh nghèo 13
  2.3.4. Đặc điểm đất rừng ở các trạng thái rừng. 14
  2.3.5. Tổng kết, đánh giá các giải pháp kỹ thuật lâm sinh đã và đang áp dụng 14
  2.3.6. Đề xuất một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh 14
  2.4. Phương pháp nghiên cứu. 16
  2.4.1. Kế thừa các tài liệu thứ cấp 16

  2.4.2. Thu thập số liệu sơ cấp 16
  2.4.3. Phương pháp xử lý số liệu 18
  CHƯƠNG III ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU- ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA XÃ ĐẠI ĐÌNH- TAM ĐẢO 23
  3.1. Điều kiện tự nhiên. 23
  3.1.1. Địa hình địa thế. 23
  3.1.2. Đất đai thổ nhưỡng. 23
  3.1.3. Khí hậu thuỷ văn 24
  3.1.4. Tài nguyên thiên nhiên 26
  3.2. Điều tra điều kiện kinh tế - xã hội 27
  3.2.1. Vị trí địa lý 27
  3.2.2. Tình hình dân số- dân tộc và lao động. 27
  3.2.3. Trình độ văn hoá, phong tục tập quán 27
  3.2.4. Cơ sở hạ tầng, y tế - giáo dục. 28
  PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30
  4.1. Điều tra phân loại một số trạng thái rừng tại khu vực nghiên cứu. 30
  4.2. Đặc điểm cấu trúc tầng cây cao của các trạng thái rừng thứ sinh nghèo. 30
  4.2.1. Đặc điểm cấu trúc tổ thành 31
  4.2.2. Cấu trúc mật độ 35
  4.2.3. Cấu trúc tầng thứ và độ tàn che tầng cây cao của các trạng thái rừng. 37
  4.2.4. Phân bố số cây theo chiều cao 38
  4.2.4. Một số đại lượng sinh trưởng (D, H, ∑G, M). 41
  4.2.5. Nghiên cứu các đặc điểm của các lỗ trống trong rừng (hình dạng, kích thước và vách rừng tại lỗ trống). 42
  4.3. Đặc điểm lớp cây tái sinh của các trạng thái rừng thứ sinh nghèo. 44
  4.3.1. Đặc điểm cấu trúc tổ thành cây tái sinh 44
  4.3.1. Cấu trúc mật độ 47
  4.3.3. Chất lượng và nguồn gốc cây tái sinh 48
  4.3.4. Phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao 51

  4.3.5. Phân bố cây tái sinh trên mặt phẳng nằm ngang. 53
  4.3.6. Đặc điểm tái sinh trong lỗ trống. 55
  4.3.6. Một số nhân tố ảnh hưởng đến tái sinh 57
  4.4. Đặc điểm đất rừng ở các trạng thái rừng. 61
  4.5. Tổng kết, đánh giá các giải pháp kỹ thuật lâm sinh đã và đang áp dụng. 63
  4.6. Đề xuất một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho các trạng thái rừng thứ sinh nghèo tại khu vực nghiên cứu. 64
  PHẦN IV KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ 66
  5.1. Kết luận. 66
  5.1.1. Phân loại trạng thái rừng. 66
  5.1.2. Đặc điểm cấu trúc tầng cây cao 66
  5.1.3. Đặc điểm lớp cây tái sinh 68
  5.1.4. Đặc điểm đất rừng ở các trạng thái rừng. 70
  5.1.5. Tổng kết các giải pháp kỹ thuật lâm sinh đã và đang áp dụng tại khu vực nghiên cứu 70
  5.1.5. Đề xuất một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh 70
  5.2. Tồn tại 70
  5.3. Khuyến nghị 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 3.1. Số liệu khí tượng khu vực Tam Đảo. 25
  Bảng 4.1: Biểu kết quả phân chia trạng thái rừng. 30
  Bảng 4.2: Tổ thành tầng cây cao tính theo số cây. 32
  Bảng 4.3: Tổ thành tầng cây cao tính theo trị số IV% 33
  Bảng 4.4: Mật độ tầng cây cao. 36
  Bảng 4.5. Bảng tổng hợp kết quả tính phân bố N/Hvn theo hàm Weibull 38
  Bảng 4.6. So sánh độ thuần nhất giữa các OTC của các trạng thái rừng. 41
  Bảng 4.7. Một số đại lượng sinh trưởng của tầng cây cao. 41
  Bảng 4.8. Đặc điểm lỗ trống tại các trạng thái 43
  Bảng 4.9. Tổ thành cây tái sinh ở các trạng thái rừng thứ sinh nghèo. 45
  Bảng 4.10. Mật độ cây tái sinh ở các trạng thái rừng thứ sinh nghèo. 47
  Bảng 4.11. Chất lượng và nguồn gốc cây tái sinh tại các trạng thái rừng thứ sinh nghèo 48
  Bảng 4.12: Phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao trên các trạng thái rừng thứ sinh nghèo 51
  Bảng 4.13 . Phân bố cây tái sinh trên mặt phẳng nằm ngang. 54
  Bảng 4.14. Đặc điểm tái sinh trong lỗ trống tại các trạng thái rừng. 56
  Bảng 4.15.Ảnh hưởng của độ tàn che đến tái sinh tự nhiên ở các trạng thái rừng 58
  Bảng 4.16. Đặc điểm cây bụi thảm tươi 60
  Bảng 4.17. Ảnh hưởng của cây bụi thảm tươi đến tỷ lệ cây tái sinh triển vọng 61
  Bảng 4.18. Biểu mô tả phẫu diện đất 62

  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Hình 4.1. Biểu đồ phân bố N/H trạng thái IIB. 40
  Hình 4.2. Biểu đồ phân bố N/H trạng thái IIIA1 40
  Hình 4.3. Biểu đồ phân bố N/H trạng thái IIA. 40
  Hình 4.4. Chất lượng cây tái sinh ở trạng thái IIA. 49
  Hình 4.5. Chất lượng cây tái sinh ở trạng thái IIB. 49
  Hình 4.6. Chất lượng cây tái sinh ở trạng thái IIIA1 49
  Hình 4.7. Nguồn gốc cây tái sinh ở ba trạng thái rừng. 50
  Hình 4.8. Phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao. 52

  Xem Thêm: Một số đặc điểm rừng thứ sinh nghèo tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số đặc điểm rừng thứ sinh nghèo tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status