Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kiến thức sinh thái địa phương trong quản lý và sử dụng tài nguyên rừng của cộng đồng dân tộc thiểu số Tây Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiến thức sinh thái địa phương trong quản lý và sử dụng tài nguyên rừng của cộng đồng dân tộc thiểu số Tây Nguyên

  Mục lục
  1 Mở đầu, lý do nghiên cứu . 3
  2 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu . 5
  3 Câu hỏi nghiên cứu . 6
  4 Mục tiêu và giới hạn của nghiên cứu 7
  4.1 Mục tiêu nghiên cứu . 7
  4.2 Giới hạn của nghiên cứu . 7
  5 Giả định nghiên cứu 7
  6 Thông tin về địa điểm nghiên cứu . 8
  7 Ph-ơng pháp tiếp cận nghiên cứu và phân tích kiến thức . 10
  8 Kiến thức sinh thái địa ph-ơng về lâm sản ngoài gỗ 15
  8.1 Lâm sản ngoài gỗ ở Buôn Drăng Phôk, trong rừng khộp 15
  8.2 Phân loại tầm quan trọng và nhu cầu sử dụng lâm sản ngoài gỗ trong
  cộng đồng 17
  8.3 Sơ đồ hoá và tạo ra cơ sở dữ liệu của hệ thống kiến thức sinh thái địa
  ph-ơng trong quản lý - sử dụng lâm sản ngoài gỗ (Chai cục - Một loại LSNG quan
  trọng tại cộng đồng nghiên cứu) . 19
  9 ý t-ởng nghiên cứu và khởi x-ớng các thử nghiệm quản lý kinh doanh rừng 27
  10 Kết luận . 29
  11 Tài liệu tham khảo 30
  12 Phụ lục 33
  12.1 Phụ lục 1: Thành viên tham gia cung cấp thông tin/thảo luận 33
  12.2 Phụ lục 2: Kế hoạch nghiên cứu . 34

  21 Mở đầu, lý do nghiên cứu
  Kiến thức sinh thái địa ph-ơng (Local Ecological knowledge – LEK) đóng vai trò
  quan trọng trong phát triển hệ thống canh tác và quản lý tài nguyên rừng dựa vào cộng
  đồng. Từ những hiểu biết sâu sắc và có hệ thống kiến thức không thành văn này sẽ giúp
  cho các nhà kỹ thuật hỗ trợ cho cộng đồng phát triển sản xuất và tổ chức quản lý tài
  nguyên; kế thừa đ-ợc các hiểu biết và kinh nghiệm quý báu đã đ-ợc tích lũy lâu đời
  thông qua tiến trình tồn tại và thích ứng với tự nhiên của các cộng đồng dân tộc.
  Kiến thức và kinh nghiệm của cộng đồng đ-ợc gọi các tên khác nhau nh-:
  - Kiến thức bản địa (IK: Indigenous knowledge): Đây là hệ thống kiến thức của
  nguời dân và cộng đồng trong một khu vực nhất định. Nó bao gồm các kiến
  thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, của các giới, thế hệ tuổi tác khác nhau.
  - Kiến thức kỹ thuật bản địa (ITK: Indigenous technical knowledge): Nó nằm
  trong phạm trù kiến thức bản địa nh-ng đ-ợc xem xét cụ thể về khía cạnh kỹ
  thuật.
  - Kiến thức địa ph-ơng (LK: Local knowledge): Cũng t-ơng tự nh- kiến thức bản
  địa, nh-ng nó đề cập đến hệ thống kiến thức không chỉ của một cộng đồng dân
  cụ thể mà là một hệ thống kiến thức ở một vùng, địa ph-ơng cụ thể, có thể bao
  hàm sự hòa nhập và giao l-u kiến thức giữa các dân tộc cùng chung sống.

  Hình 1: Nhà nghiên cứu thảo luận với ng-ời dân vể kiến thức
  quản lý lâm sản ngoài gỗ trong rừng khộp
  - Kiến thức sinh thái địa ph-ơng (LEK: Local ecological knowledge): Đây là hệ
  thống kiến thức bao gồm kiến thức bản địa và kiến thức địa ph-ơng, nh-ng
  đ-ợc cụ thể hóa trong khía cạnh liên quan đến sinh thái, đến quản lý và sử dụng
  tài nguyên thiên
  nhiên: rừng, đất
  rừng, nguồn n-ớc.
  Nó phản ảnh những
  kiến thức kinh
  nghiệm của từng
  nhóm cộng đồng
  đang cùng nhau
  sinh sống trong
  từng vùng sinh thái
  nhân văn, đây là hệ
  thống kiến thức kết
  hợp đ-ợc các hiểu
  biết của bên trong
  lẫn bên ngoài, sự
  giao thoa kế thừa
  giữa kinh nghiệm
  của các dân tộc
  3đang chung sống, sự kiểm nghiệm các kỹ thuật mới du nhập và sự thích ứng nó
  với điệu kiện sinh thái địa ph-ơng.

  Nh- vậy có thể thấy rằng:
  - Kiến thức bản địa (IK) khá rộng và lại quá cụ thể cho rừng cộng đồng dân tộc,
  điều này đã hạn chế sự phát triển hệ thống kiến thức này trong điều kiện có sự
  hòa nhập giũa các cộng đồng và sự tiếp cận các kỹ thuật mới
  - Kiến thức kỹ thuật bản địa (ITK) đã cụ thể hóa hơn về khía cạnh kỹ thuật làm
  cơ sở cho phát triển hệ thống quản lý tài nguyên, tuy nhiên vẫn còn giới hạn
  trong khuôn khổ từng dân tộc và hạn chế sự tiếp cận hòa nhập với các hệ thống
  kiến thức khác.
  - Kiến thức địa ph-ơng (LK) đã thể hiện sự học tập và chia sẻ và kế thừa các kiến
  thức giữa các nhóm dân tộc chung sống, tuy nhiên nó cũng đề cập khá rộng ở
  nhiều lĩnh vực khác nhau
  - Kiến thức sinh thái địa ph-ơng (LEK) là sự kết hợp hài hòa giữa các loại kiến
  thức nói trên, kết hợp đ-ợc kiến thức bản địa với hệ thống kiến thức từ bên
  ngoài, của các dân tộc khác đến chung sống; đây là một thực tế của phát triển
  xã hội của các cộng đồng. Ngoài ra nó giới hạn hệ thống kiến thức trong khuôn
  khổ sinh thái, vì vậy đây là hệ thống kiến thức cụ thể nhằm phục vụ cho việc
  quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên dựa vào các cộng đồng
  đang cùng nhau chung sống.

  Với những đặc điểm đã phân tích trên và với mục tiêu áp dụng kiến thức địa ph-ơng
  để phát triển sản xuất, quản lý tài nguyên, thì việc nghiên cứu kiến thức sinh thái địa
  ph-ơng là cần thiết và đuợc giới hạn rõ ràng cho mục tiêu phát triển kinh tế và bền vững
  về môi tr-ờng; các kiến thức khác cũng cần đụợc nghiên cứu khi mục tiêu của nó ở các
  khía cạnh phát triển văn hóa và xã hội.
  Những thất bại của chuyển giao kỹ thụật một chiều từ ngoài vào, hoặc những hạn
  chế của nó trong thời gian qua là do sự thiếu hiểu biết hoặc xem nhẹ kiến thức sinh thái
  địa ph-ơng; điều này đã làm cho tiến trình quản lý tài nguyên trở nên kém bền vững.
  Với những lý do trên đây, kiến thức sinh thái địa ph-ơng đ-ợc lựa chọn nghiên cứu,
  nhằm bắt đầu cho việc hệ thống hóa các kiến thức và kinh nghiệm của các cộng đồng
  dân tộc ở từng địa ph-ơng và vùng sinh thái, trong đó đi sâu vào khía cạnh sinh thái làm
  cơ sở cho phát triển ph-ơng thức quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng
  đồng.

  Xem Thêm: Kiến thức sinh thái địa phương trong quản lý và sử dụng tài nguyên rừng của cộng đồng dân tộc thiểu số Tây Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiến thức sinh thái địa phương trong quản lý và sử dụng tài nguyên rừng của cộng đồng dân tộc thiểu số Tây Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status