Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất quy hoạch phát triển sản xuất lâm nông nghiệp cho xã Kiến Thiết - huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 – 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất quy hoạch phát triển sản xuất lâm nông nghiệp cho xã Kiến Thiết - huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 – 2020

  LỜI NÓI ĐẦU

  Để hoàn thành chương trình đào tạo đại học tại trường Đại học Lâm Nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tế, củng cố, hoàn thiện kiến thức đã học và đánh giá chất lượng học tập của mỗi sinh viên sau mỗi khóa học theo mục tiêu đào tạo của nhà trường, được sự cho phép của Ban Giám Hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp, Ban Chủ nhiệm khoa Lâm Học, bộ môn Điều tra- quy hoạch rừng, tôi tiến hành thực hiện khóa luận tốt nghiệp: “Đề xuất quy hoạch phát triển sản xuất lâm nông nghiệp cho xã Kiến Thiết - huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 – 2020”.
  Trong quá trình thực hiện khóa luận, ngoài sự nỗ lực của bản thân, còn có sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo – TS Vũ Thề Hồng, người trực tiếp hướng dẫn tôi cùng các thầy cô trong bộ môn Điều tra – quy hoạch rừng, toàn thể cán bộ và nhân dân xã Kiến Thiết đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện khóa luận.
  Nhân dịp này cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô giáo trong trường, khoa Lâm Học, bộ môn Điều tra – quy hoạch rừng và đặc biệt là thầy giáo – TS Vũ Thề Hồng đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp này.
  Trong thời gian thực hiện khóa luận, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian, trình độ và kiến thức thực tế còn hạn chế, lần đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học nên khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy, tôi kính mong nhận được sự chỉ bảo, những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô và các bạn để bài khóa luận của tôi được hoàn thiện hơn.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!
  Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2012
  Sinh viên thực hiện
  Hoàng Thị Hải Lý

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
  Chương 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
  1.1. Trên thế giới 3
  1.2. Tại Việt Nam 6
  1.2.1. Một số nghiên cứu về việc vận dụng phương pháp quy hoạch phát triển sản xuất lâm nông nghiệp vào thực tiễn ở Việt Nam 7
  1.2.2. Một số chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý đất đai và quy hoạch phát triển sản xuất lâm nông nghiệp tại Việt Nam 9
  Chương 2 MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10
  2.1. Mục tiêu nghiên cứu. 10
  2.1.1. Mục tiêu tổng quát 10
  2.1.2. Mục tiêu cụ thể. 10
  2.1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 10
  2.2. Nội dung nghiên cứu. 10
  2.2.1. Điều tra, phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã. 10
  2.2.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất lâm - nông nghiệp của xã Kiến Thiết 10
  2.2.3. Quy hoạch phát triển sản xuất lâm nông - nghiệp cho xã. 11
  2.3. Phương pháp nghiên cứu. 11
  2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu. 11
  2.3.2. Phương pháp xử lý, tổng hợp số liệu. 11
  Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14
  3.1. Điều kiên tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Kiến Thiết 14
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên. 14
  3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 16
  3.1.3. Nhận xét chung. 23
  3.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất lâm - nông nghiệp của xã Kiến Thiết 25
  3.2.1. Tình hình quản lý đất đai của xã. 25
  3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai của xã. 25
  3.2.3. Phân tích SWOT các vấn đề liên quan đến quy hoạch sử dụng đất lâm - nông nghiệp của xã Kiến Thiết 29
  3.2.4. Dự báo nhu cầu phát triển kinh tế lâm nông nghiệp, xã hội và môi trường của xã 30
  3.3. Quy hoạch phát triển sản xuất lâm - nông nghiệp cho xã Kiến Thiết 33
  3.3.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển sản xuất lâm – nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2020. 33
  3.3.2. Quy hoạch phân bổ sử dụng đất lâm – nông nghiệp xã Kiến Thiết 35
  3.3.3. Đề xuất các biện pháp quy hoạch sản xuất lâm – nông nghiệp. 42
  3.3.4. Xây dựng mô hình sản xuất lâm – nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn xã 50
  3.3.5. Dự toán vốn đầu tư và hiệu quả phương án quy hoạch phát triển sản xuất lâm – nông nghiệp. 53
  3.3.6. Quy hoạch các giải pháp thực hiện phương án quy hoạch sản xuất lâm – nông nghiệp. 55
  KẾT LUẬN - TỒN TẠI - KIẾN NGHỊ 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất đai xã Kiến Thiết năm 2012. 26
  Bảng 3.2: Tổng hợp kết quả phân tích SWOT trong phát triển sản xuất lâm – nông nghiệp xã Kiến Thiết 30
  Bảng 3.3: Quy hoạch sử dụng đất đai xã Kiến Thiết đến năm 2020. 36  ĐẶT VẤN ĐỀ

  Cùng với sự phát triển đất nước, phát triển nông thôn đóng vai trò quan trọng có tác động rất lớn đến nền kinh tế chính trị và ổn định đất nước. Chất lượng cuộc sống đã từng ngày được cải thiện và nâng cao về cả vật chất lẫn tinh thần.
  Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách ưu tiên phát triển nông thôn như chương trình 135, chính sách trợ giá giống và giá vật tư nông nghiệp, chính sách cho nông dân vay vốn với lãi suất thấp, . và thực tế cho thấy nông thôn nước ta đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn.
  Tuy nhiên, những thành tựu đó chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của nó, chưa đồng đều giữa các vùng miền, nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, chưa phát huy tốt nguồn lực, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật còn hạn chế, sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, năng suất và chất lượng thấp, nông nghiệp nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, cơ sở hạ tầng thấp kém, tỷ lệ hộ nghèo cao ảnh hưởng đến môi trường và phát sinh nhiều vấn đề bức xúc, tài nguyên thiên nhiên không được phát huy mà đang bị thoái hóa đến mức báo động.
  Xã Kiến Thiết – huyện Yên Sơn – tỉnh Tuyên Quang là một xã vùng cao, thuộc một trong 4 xã đặc biệt khó khăn còn lại của huyện Yên Sơn, với địa hình đồi núi là chủ yếu. Xã có điều kiện tự nhiên tương đối phù hợp cho phát triển sản xuất lâm - nông nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay tại xã việc khai thác và sử dụng đất không đúng mục đích và tùy tiện dẫn đến đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đất đai bị thoái hóa và diện tích canh tác bị thu hẹp. Đặc biệt, đa số người dân tại địa phương là người dân tộc thiểu số, tham gia sản xuất lâm nông nghiệp là chính nên xảy ra nhiều hiện tượng phá rừng, đốt nương làm rẫy làm gia tăng diện tích đất trống đồi núi trọc ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của xã. Bên cạch đó, do trình độ dân trí thấp, tập quán canh tác lạc hậu, thấp kém và thiếu vốn cho đầu tư vào sản xuất nên hiệu quả sản xuất thấp không đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống. Trong khi tiềm năng về phát triển sản xuất lâm nông nghiệp của xã là rất lớn nhưng chưa được khai thác, đặc biệt là phát triển lâm nghiệp và các mô hình kinh tế hộ gia đình, mô hình nông lâm kết hợp.
  Xuất phát từ tính cấp thiết của thực tiễn trên, để góp phần vào nghiên cứu một số cơ sở khoa học của công tác quy hoạch phát triển lâm – nông nghiệp cho xã và nâng cao hiệu quả sử dụng đất theo hướng tổng hợp, bền vững, ổn định và lâu dài cho xã, được sự nhất trí của khoa Lâm Học, trường Đại Học Lâm Nghiệp, tôi tiến hành thực hiện khóa luận tốt nghiệp: “Đề xuất quy hoạch phát triển sản xuất lâm nông nghiệp cho xã Kiến Thiết - huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 – 2020”.

  Xem Thêm: Đề xuất quy hoạch phát triển sản xuất lâm nông nghiệp cho xã Kiến Thiết - huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 – 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất quy hoạch phát triển sản xuất lâm nông nghiệp cho xã Kiến Thiết - huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 – 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status