Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất phương án quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp cho xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2021

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất phương án quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp cho xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2021

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
  Chương 1 SƠ LƯỢC VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
  1.1. Trên thế giới 3
  1.2. Trong nước. 5
  1.3. Đặc thù của công tác quy hoạch lâm nghiệp. 6
  1.4. Các văn bản chính sách Nhà nước liên quan đến quy hoạch lâm nghiệp. 8
  1.5. Thảo luận. 9
  Chương 2 MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10
  2.1. Mục tiêu. 10
  2.1.1. Mục tiêu tổng quát 10
  2.1.2. Mục tiêu cụ thể. 10
  2.2. Nội dung nghiên cứu. 10
  2.2.1. Điều tra phân tích điều kiện cơ bản cưa xã Văn Đức. 10
  2.2.2. Quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp. 10
  2.3. Phương pháp nghiên cứu. 11
  2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu. 11
  2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu. 12
  Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 15
  3.1. Điều kiện cơ bản của xã Văn Đức. 15
  3.1.1 Điều kiện sản xuất lâm nghiệp. 15
  3.1.2. Hiện trạng sử dụng đất đai, tài nguyên rừng. 20
  3.1.3. Tình hình sản xuất lâm nghiệp của xã Văn Đức. 24
  3.1.4. Đánh giá chung. 24
  3.2. Quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp. 25
  3.2.1 Những căn cứ lập phương án quy hoạch. 25
  3.2.2. Đề xuất phương hướng, mục tiêu phát triển lâm nghiệp cho xã Văn Đức 26
  3.2.3. Quy hoạch sử dụng đất đai 27
  3.2.4. Quy hoạch các biện pháp sản xuất lâm nghiệp. 29
  3.2.5. Tổng hợp vốn đầu tư và ước tính hiệu quả. 38
  3.2.6. Quy hoạch một số giải pháp thực hiện. 40
  CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN - TỒN TẠI - KHUYẾN NGHỊ 42
  4.1. Kết luận. 42
  4.2. Tồn tại 43
  4.3. Khuyến nghị 43
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  UBND : Ủy ban nhân dân
  THPT : Trung học phổ thông
  CBCNV : Cán bộ công nhân viên
  NN và PTNT : Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  BCH : Ban chấp hành
  BTNMT : Kinh tế xã hội


  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Biểu 3.1: Hiện trạng sử dụng đất xã Văn Đức năm 2011. 21
  Biểu đồ 3.1: Hiện trạng sử dụng đất của xã năm 2011. 22
  Biểu 3.2: Quy hoạch sử dụng đất xã Văn Đức giai đoạn 2012 – 2021. 28
  Biểu 3.3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh Lâm nghiệp của xã Văn Đức. 30
  từ năm 2012 - 2020. 30
  Biểu 3.4: Tổng hợp giá thành và nhân công cho trồng và chăm sóc 1 ha rừng 33
  Biểu 3.5: Tiến độ thực hiện, vốn đầu tư cho công tác trồng. 34
  và chăm sóc rừng giai đoạn 2012 - 2018. 34
  Biểu 3.6: Tổng hợp giá thành và nhân công cho bảo vệ 1 ha rừng trồng. 35
  Biểu 3.7: Tiến độ thực hiện, vốn đầu tư cho công tác bảo vệ rừng trồng cho 1 chu kỳ kinh doanh (2012 - 2018) 36
  Biểu 3.8: Tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận cho 1m3 rừng trồng. 37
  Biểu 3.9: Tiến độ thực hiện, doanh thu, chi phí, lợi nhuận cho hoạt động khai thác gỗ Keo lai giai đoạn 2012 - 2018. 37
  Biểu 3.10: Tổng hợp vốn đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 - 2018 38
  Biểu 3.11: Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế cho các hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012- 2018. 39  ĐẶT VẤN ĐỀ

  Nước ta là nước có 2/3 diện tích đất là đồi núi do vậy tiềm năng để phát triển sản xuất lâm nghiệp là rất lớn. Việc phát triển sản xuất kinh doanh rừng đang là vấn đề nóng hổi trên thế giới hiện nay. Phát triển sản xuất lâm nghiệp không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế cho quốc gia mà còn góp phần lớn trong bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học cho khí quyển. Trong những thập kỷ qua, vốn rừng của Việt Nam đã và đang bị suy giảm nghiêm trọng, nạn khai thác rừng trái phép, đốt rừng, phát nương làm rẫy làm cho môi trường sinh thái bị hủy hoại, diện tích đất trống đồi núi trọc ngày càng tăng. Chính vì vậy, việc quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển tài nguyên rừng, hạn chế và tiến tới chấm dứt nạn mất rừng, nâng cao độ che phủ của rừng là mục tiêu của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới.
  Hiện nay, vai trò của rừng nói riêng hay ngành Lâm nghiệp nói chung không những được đánh giá ở khía cạnh kinh tế thông qua những sản phẩm trước mắt thu được từ rừng mà còn tính đến những lợi ích to lớn về xã hội, môi trường mà rừng và nghề rừng mang lại. Sự tác động đến rừng và đất rừng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nghề rừng và sự phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực có rừng mà còn tác động nhiều mặt đến các khu vực phụ cận cũng như nhiều ngành sản xuất khác. Do vậy, để sử dụng tài nguyên rừng một cách bền vững và lâu dài, việc xây dựng phương án quy hoạch hợp lý là yêu cầu cấp thiết đối với các nhà quản lý.
  Xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương là một xã trung du miền núi của thị xã Chí Linh có diện tích đất lâm nghiệp là 301,35 ha chiếm 21,06% diện tích đất tự nhiên. Tuy nhiên công tác sản xuất lâm nghiệp ở đây chưa được chú trọng do toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp hiện tại là rừng phòng hộ nghiêm ngặt, trồng Keo dự án 327, Bạch đàn và Thông. Vậy để người dân thấy được lợi ích từ kinh doanh rừng cũng như để việc phát triển sản xuất kinh doanh diễn ra một cách có hiệu quả và bền vững thì cần có phương án quy hoạch cho vấn đề phát triển sản xuất lâm nghiệp một cách cụ thể.
  Chính vì vậy tôi tiến hành chuyên đề tốt nghiệp “ Đề xuất phương án quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp cho xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2021”. Nhằm góp phần xây dựng phương án quy hoạch sản xuất lâm nghiệp và nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp của xã nói riêng, tạo cơ hội việc làm cho người dân cũng như nâng cao đời sống và kinh tế cho xã hội.

  Xem Thêm: Đề xuất phương án quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp cho xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2021
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất phương án quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp cho xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2021 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status