Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng tại xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng tại xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
  Chương 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
  1.1. Những nghiên cứu về Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) 3
  1.1.1. Giới thiệu chung. 3
  1.1.2. Trên thế giới 4
  1.1.3. Ở Việt Nam 5
  1.2. Những nghiên cứu về Keo tai tượng (Acacia mangium) 9
  1.2.1. Đặc điểm chung. 9
  1.2.2. Trên thế giới 9
  1.2.3. Ở Việt Nam 10
  1.3. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng. 12
  Chương 2 MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
  2.1. Mục tiêu nghiên cứu. 14
  2.1.1. Mục tiêu chung. 14
  2.1.2. Mục tiêu cụ thể. 14
  2.2. Đối tượng nghiên cứu. 14
  2.3. Phạm vi nghiên cứu. 14
  2.4. Nội dung nghiên cứu. 14
  2.5. Phương pháp nghiên cứu. 15
  2.5.1. Quan điểm và phương pháp luận. 15
  2.5.2. Phương pháp kế thừa số liệu. 17
  2.5.3. Phương pháp thu thập số liệu. 17
  2.5.4. Phương pháp xử l‎‎‎‎‎ý số liệu. 18
  Chương 3 ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU 24
  3.1. Điều kiện tự nhiên. 24
  3.1.1. Vị trí địa lý. 24
  3.1.2. Địa hình. 24

  3.1.3. Khí hậu thủy văn. 24
  3.1.4. Đất đai 25
  3.2. Điều kiện dân cư, kinh tế - xã hội 25
  3.2.1. Điều kiện dân cư. 25
  3.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 26
  3.2.3. Lịch sử rừng trồng. 28
  Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30
  4.1. Sinh trưởng rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng. 30
  4.1.1. Sinh trưởng đường kính thân cây (D1.3) 30
  4.1.2. Sinh trưởng chiều cao (Hvn) 33
  4.1.3. Sinh trưởng đường kính tán (Dt) 36
  4.2. Trữ lượng của hai mô hình rừng trồng Keo. 38
  4.2.1. Trữ lượng tại thời điểm nghiên cứu (4 tuổi) 38
  4.2.1. Dự đoán trữ lượng tuổi 7. 39
  4.3. Đánh giá chất lượng rừng trồng Keo của hai mô hình. 40
  4.4. Dự toán thu nhập và chi phí cho rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng. 42
  4.4.1. Xác định chi phí cho 1 ha rừng Keo tai tượng và Keo lai 42
  4.4.2. Dự toán thu nhập cho 1ha rừng trồng Keo của hai mô hình. 46
  4.4.2. Hiệu quả kinh tế của hai mô hình rừng Keo lai và Keo tai tượng qua các chỉ tiêu NPV, BCR và IRR 46
  Chương 5 KẾT LUẬN - TỒN TẠI – KHUYẾN NGHỊ 48
  5.1. Kết luận. 48
  5.1.1. Tình hình sinh trưởng của hai mô hình rừng Keo lai và Keo tai tượng tại khu vực nghiên cứu. 48
  5.1.2. Đánh giá và dự tính trữ lượng của hai mô hình. 48
  5.1.3. So sánh đánh giá chất lượng của hai mô hình rừng trồng. 49
  5.1.3. Hiệu quả kinh tế của hai mô hình. 49
  5.2. Tồn tại 50
  5.3. Khuyến nghị 50  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 4.1: Sinh trưởng đường kính D1.3 của Keo lai và Keo tai tượng. 31
  trên các ô tiêu chuẩn tại xã Dũng Phong – Cao Phong – Hòa Bình. 31
  Bảng 4.2: Sinh trưởng đường kính D1.3 của hai mô hình rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng sau khi gộp. 32
  Bảng 4.3: Sinh trưởng chiều cao vút ngọn (Hvn) của Keo lai và Keo tai tượng trên các ô tiêu chuẩn tại xã Dũng Phong – Cao Phong – Hòa Bình. 34
  Bảng 4.4: Sinh trưởng chiều cao Hvn của Keo lai và Keo tai tượng sau khi gộp. 35
  Bảng 4.5: Sinh trưởng đường kính tán (Dt) của Keo lai và Keo tai tượng trên các ô tiêu chuẩn tại xã Dũng Phong – Cao Phong – Hòa Bình. 36
  Bảng 4.6: Sinh trưởng đường kính tán Dt của Keo lai và Keo tai tượng sau khi gộp 37
  Bảng 4.7: Trữ lượng của hai mô hình rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng tại thời điểm nghiên cứu (4 tuổi) 39
  Bảng 4.8: Trữ lượng của hai mô hình rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng ở cuối chu kỳ kinh doanh (7 tuổi) 40
  Bảng 4.9: Đánh giá chất lượng rừng trồng thuần loài của. 41
  Keo lai và Keo tai tượng. 41
  Bảng 4.10: Xác định chi phí 1 ha rừng trồng Keo lai từ năm thứ nhất đến năm thứ bảy tại thôn Nà Bái – xã Dũng Phong – huyện Cao phong – tỉnh Hòa Bình. 43
  Bảng 4.11: Xác định chi phí 1 ha rừng trồng Keo tai tượng từ năm thứ nhất đến năm thứ bảy tại thôn Nà Bái – xã Dũng Phong – huyện Cao phong – tỉnh Hòa Bình. 44
  Bảng 4.12: Tổng chi phí cho 1 ha rừng trồng Keo thuần loài đến hết chu kỳ kinh doanh tại xã Dũng Phong – huyện Cao phong – tỉnh Hòa Bình. 45
  Bảng 4.13: Tổng thu nhập thực tế từ 2 mô hình rừng trồng thuần loài tại xã Dũng Phong – huyện Cao phong – tỉnh Hòa Bình. 46
  Bảng 4.14: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 1 ha rừng Keo lai và Keo tai tượng trên hai mô hình sau chu kỳ 7 năm tại xã Dũng Phong – huyện Cao phong – tỉnh Hòa Bình 47

  Ơ
  DANH MỤC CÁC ẢNH, HÌNH

  Ảnh 4.1. Mô hình Keo lai . 30
  Ảnh 4.2: Mô hình Keo tai tượng. 30
  Hình 4.1: Biểu đồ sinh trưởng đường kính của hai mô hình rừng trồng tại khu vực nghiên cứu 33
  Hình 4.2: Biểu đồ sinh trưởng chiều cao của hai mô hình rừng trồng tại khu vực nghiên cứu 35
  Hình 4.3: Biểu đồ sinh trưởng đường kính của hai mô hình rừng trồng tại khu vực nghiên cứu 38  Xem Thêm: Bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng tại xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng tại xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status