Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân Hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh An Phú

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân Hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh An Phú

  MỤC LỤC

  TRÍCH YẾU i
  MỤC LỤC ii
  LỜI CẢM ƠN v
  DẪN NHẬP vi
  DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT 1
  DANH MỤC BẢNG BIỂU 2
  DANH MỤC HÌNH ẢNH 3
  1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
  1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
  1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng. 4
  1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng. 4
  1.1.2.1 Quy mô và nhu cầu cho vay tiêu dùng. 4
  1.1.2.2 Lãi suất cho vay tiêu dùng. 5
  1.1.2.3 Đối tượng cho vay tiêu dùng. 5
  1.1.2.4 Mức độ rủi ro cho vay tiêu dùng. 6
  1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng. 6
  1.1.3.1 Căn cứ vào mục đích vay. 6
  1.1.3.2 Căn cứ vào hình thức hoàn trả. 6
  1.2 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7
  1.2.1 Nhân tố khách quan. 7
  1.2.2 Nhân tố chủ quan. 8
  1.3 CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 9
  1.3.1 Những văn bản Luật do Nhà nước ban hành. 9
  1.3.2 Những văn bản luật do NH TMCP QĐ ban hành. 10
  2 CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH AN PHÚ 11
  2.1 KHÁI QUÁT VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP. 11
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NH TMCP Quân Đội 11
  2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh. 12
  2.1.3 Các thành tích đạt được. 13
  2.1.4 Cơ cấu tổ chức và sơ đồ. 16
  2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức tại Chi nhánh An Phú. 16
  2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH TMCP QUÂN ĐỘI CN AN PHÚ 18
  2.2.1 Các hình thức cho vay tiêu dùng tại NH TMCP Quân Đội CN An Phú. 18
  2.2.2 Quy trình nghiệp vụ cho vay trình nghiệp vụ cho vay tiêu dùng tại NH TMCP QĐ 37
  2.2.3 Phân tích tín dụng. 37
  2.2.4 Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại NH TMCP Quân Đội CN An Phú 41
  2.2.4.1 Diễn biến cho vay tiêu dùng trong thời kỳ 2010-2012. 41
  2.2.4.2 Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay. 41
  2.2.4.3 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm 42
  2.2.4.4 Lợi nhuận thu được từ các sản phẩm của hoạt động cho vay tiêu dùng 43
  2.2.5 Đánh giá khái quát hoạt động cho vay tiêu dùng tại NH TMCP Quân Đội CN An Phú 44
  2.2.5.1 Thành tựu đạt được. 44
  2.2.5.2 Những hạn chế. 44
  3 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG NH TMCP QUÂN ĐỘI CN AN PHÚ 45
  3.1 PHƯƠNG HƯỚNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NH TMCP QUÂN ĐỘI CN AN PHÚ 45
  3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NH TMCP QUÂN ĐỘI CN AN PHÚ 45
  3.2.1 Nâng cao số lượng nhân viên tín dụng. 45
  3.2.2 Tổ chức khóa học nâng cao kiến thức nguồn lực. 45
  3.2.3 Hoàn thiện sản phẩm hiện có. 46
  3.2.4 Áp dụng các chính sách hấp dẫn đối với cho vay tiêu dùng. 46
  3.2.5 Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng hiện đại 47
  3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. 47
  KẾT LUẬN 49
  NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 50
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 51
  NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI CHẤM BÁO CÁO 52
  TÀI LIỆU THAM KHẢO vii
  LỜI CẢM ƠN

  Lời cảm ơn đầu tiên em xin chân thành gửi đến trường Đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện cho em có cơ hội được tiếp xúc với môi trường làm việc của Ngân hàng. Đồng thời, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh An Phú đã đồng ý tiếp nhận em thực tập tại đây. Tiếp theo, em xin cảm ơn đến tất cả các anh chị tại ngân hàng, đặc biệt là Chị Từ Mậu Tường Duy – Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập vừa qua. Sau cùng em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Thanh Nam– thầy phụ trách hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đã chia sẻ những thông tin và những kinh nghiệm quý giá để em có thể hoàn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp này.
  Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chúc mọi sự may mắn.


  DẪN NHẬP

  Đại học Hoa Sen là trường có uy tín cao trong việc chất lượng đào tạo sinh viên về kiến thức chuyên môn cũng như những kỹ năng mềm cần thiết trong công việc. Trường đã tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được tiếp xúc với môi trường làm việc của Ngân hàng, tập cho sinh viên quen dần với các hoạt động của Ngân hàng cũng như hiểu về mối quan hệ giữa các bộ phận.
  Bắt đầu vào đợt thực tập tốt nghiệp, em đã đề ra cho mình 3 mục tiêu cần hoàn thành:
  ü Mục tiêu 1: Tìm hiểu hoạt động cho vay tiêu dùng tại MB An Phú.
  ü Mục tiêu 2: Xây dựng mối quan hệ tốt với các anh chị trong MB
  ü Mục tiêu 3: Trau dồi kiến thức bằng cách học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị trong MB và sẵn sàng giúp đỡ trong công việc.
  Với chuyên ngành là Kinh doanh ngân hàng, em đã được bộ phận nhân sự của MB An Phú sắp xếp vào bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị nhân viên nơi đây, em đã được tham khảo nhiều tài liệu về mô hình hoạt động của Ngân hàng và các chương trình khuyến mãi của MB.
  Với đợt thực tập tốt nghiệp vừa rồi, em đã hoàn tất ba vấn đề chính, trước hết em đã hoàn thành tốt sứ mệnh thực tập của mình tại MB theo lịch trình của trường, thứ hai em đã thực hiện vừa đủ ba mục tiêu mình đề ra mặc dù với mục tiêu thứ ba em thực sự chưa tìm hiểu được nhiều nhưng em đã cố gắng hết sức. Và cuối cùng em đã hình dung phần nào công việc của chuyên viên quan hệ khách hàng và hiểu thêm về văn hóa doanh nghiệp nơi đây.


  DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

  STT Kí hiệu viết tắt Diễn giải
  1 TCTD Tổ chức tín dụng
  2 CN Cá Nhân
  3 TSBĐ Tài sản bảo đảm
  4 NHNN Ngân hàng Nhà nước
  5 CBCNV Cán bộ công nhân viên
  6 NHTM Ngân hàng thương mại
  8 NH TMCP QĐ Ngân hàng TMCP Quân Đội
  9 MB Ngân hàng TMCP Quân Đội
  10 KH Khách hàng
  11 HĐTD Hợp đồng tín dụng
  12 GTCG Giấy tờ có giá  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 1: Cách thức chấm điểm KHCN tại MB 38
  Bảng 2: Các bước xếp hạng tín dụng cá nhân tại MB 40
  Bảng 3: Tình hình cho vay tiêu dùng tại MB An Phú 2010-2012. 41
  Bảng 4:Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay tại MB An Phú giai đoạn 2010 – 2012 41
  Bảng 5: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm tại MB An Phú thời kỳ 2010 – 2012 42
  Bảng 6: Lợi nhuận thu được từ các sản phẩm của hoạt động cho vay tiêu dùng tại MB An Phú 2010 – 2012. 43

  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân Hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh An Phú
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân Hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh An Phú sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

báo cáo thực tập o ngan hang mp chi nhanh an phu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status