Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng quy trình phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Quận 1

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng quy trình phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Quận 1

  MỤC LỤC i
  LỜI CẢM ƠN iii
  NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP iv
  NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN v
  DANH MỤC BẢNG vi
  DANH MỤC HÌNH vii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii
  DẪN NHẬP 1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2
  1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của thanh toán quốc tế. 2
  1.2. Các phương thức thanh toán quốc tế. 2
  1.2.1. Thanh toán quốc tế theo phương thức chuyển tiền. 2
  1.2.2. Thanh toán quốc tế theo phương thức nhờ thu. 3
  1.2.3. Thanh toán quốc tế theo phương thức L/C (Letter credit). 5
  CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á - CN QUẬN 1 16
  2.1. Tóm tắt quá trình hình thành phát triển của NH TMCP Đông Á 16
  2.1.1. Giới thiệu tổng quát về NH TMCP Đông Á 16
  2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển. 16
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban tại NHTMCP Đông Á 18
  Riêng về lĩnh vực thanh toán quốc tế. 20
  2.1.4. Vị thế của ngân hàng Đông Á trong ngành. 21
  Về Công nghệ ngân hàng: 21
  Về sản phẩm dịch vụ: 21
  Về Chất lượng dịch vụ: 21
  Về Thương hiệu: 21
  2.2. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Đông Á- Chi nhánh quận 1. 22
  2.2.1. Giới thiệu về chi nhánh quận 1. 22
  2.2.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức chi nhánh quận 1. 22
  2.2.3. Phân tích SWOT 23
  Điểm mạnh. 24
  Điểm yếu. 24
  Cơ hội 25
  Thách thức. 25
  2.2.4. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu. 25
  NHẬN XÉT CHƯƠNG 2. 26
  CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á – CHI NHÁNH QUẬN 1. 27
  3.1. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ được áp dụng tại DAB 27
  3.1.1. Các loại L/C được áp dụng tại DAB 27
  3.1.2. Quy trình thanh toán L/C dựa vào thực tế tại DAB như sau: 30
  3.1.3. Quy trình mở L/C 32
  3.1.4. Tính chất và ý nghĩa của thư tín dụng. 36
  3.2. Một số quy định chung về tín dụng chứng từ theo quan điểm của ngân hàng Đông Á 37
  3.2.1. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng Đông Á 37
  3.2.2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng. 37
  3.3. Quy trình nghiệp vụ thư tín dụng xuất khẩu. 38
  3.3.1. Hồ sơ yêu cầu. 38
  3.3.2. Nhận và thông báo L/C, tu chỉnh L/C 38
  3.3.3. Xác nhận L/C 39
  3.3.4. Hủy L/C 40
  3.3.5. Kiểm tra bộ chứng từ. 40
  3.3.6. Thủ tục đòi tiền và gửi chứng từ. 41
  3.3.7. Chiết khấu chứng từ. 42
  3.3.8. Theo dõi thanh toán. 43
  3.3.9. Thanh toán. 43
  3.3.10. Đòi lãi thanh toán. 43
  3.3.11. Chứng từ bị từ chối thanh toán và trả lại DAB 44
  3.3.12. Chuyển đổi trạng thái và trích dự phòng quá hạn. 44
  3.4. Quy trình nghiệp vụ thư tín dụng nhập khẩu trả ngay. 44
  3.4.1. Hồ sơ yêu cầu. 44
  3.4.2. Hủy L/C 47
  3.4.3. Xử lý điện đòi tiền - (L/C cho phép đòi tiền bằng điện). 48
  3.4.4. Giao bộ chứng từ. 51
  3.4.5. Thanh toán L/C 52
  3.5. Quy trình nghiệp vụ thư tín dụng nhập khẩu trả chậm 53
  3.5.1. Hồ sơ yêu cầu. 53
  3.5.2. Nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ. 54
  3.5.3. Phát hành L/C 54
  3.5.4. Theo dõi L/C 56
  3.5.5. Hủy L/C 57
  3.5.6. Nhận và kiểm tra chứng từ TTQT.CN 58
  3.5.7. Thông báo bộ chứng từ. 59
  3.5.8. Giao chứng từ và thông báo chấp nhận thanh toán. 60
  3.5.9. Ký quỹ thanh toán. 62
  3.5.10. Thanh toán L/C 62
  3.5.11. Lưu hồ sơ. 63
  3.6. Đánh giá hoạt động hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng thư chứng từ của NHTMCP Đông Á – CN Quận 1. 63
  3.6.1. Thuận lợi 63
  3.6.2. Hạn chế – khó khăn. 64
  NHẬN XÉT CHƯƠNG 3. 64
  CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 65
  4.1. Ưu điểm từng phương thức. 65
  4.1.1. Ưu điểm chung: 65
  4.1.2. Ưu điểm thư tín dụng xuất khẩu: Tạo được lòng tin cho khách hàng: hơn hẳn các phương thức thanh toán khác như chuyển tiền (sau khi nhận hàng), ghi sổ, nhờ thu việc thanh toán hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của người mua thì ở phương thức này người xuất khẩu đã có được đảm bảo từ phía ngân hàng. 65
  4.1.3. Ưu điểm thư tín dụng nhập khẩu trả ngay: 65
  4.1.4. Ưu điểm L/C nhập khẩu trả chậm: 65
  4.2. Nhược điểm của từng phương thức. 65
  4.2.1. Đối với L/C nói chung. 66
  4.2.2. Đối với L/C xuất khẩu. 67
  4.2.3. Đối với L/C nhập khẩu. 67
  4.3. Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ cho chi nhánh quận 1. 67
  4.3.1. Đối với L/C nói chung: 67
  4.3.2. Đối với L/C xuất khẩu: 68
  4.3.3. Đối với L/C nhập khẩu. 69
  4.3.4. Gia tăng các lợi thế cạnh tranh bằng chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng 70
  4.4. Một số kiến nghị đối với ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh quận 1. 72
  4.4.1. Tăng cường công tác quản trị rủi ro. 72
  4.4.2. Chuyển giao rủi ro bằng cách mua bảo hiểm 72
  4.4.3. Vấn đề về lương thưởng phúc lợi đối với nhân viên. 73
  NHẬN XÉT CHƯƠNG 4. 73
  KẾT LUẬN 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
  PHỤ LỤC 77
  LỜI CẢM ƠN
  &

  Những năm tháng trên giảng đường đại học là những năm tháng vô cùng quý báu và quan trọng đối với tôi. Thầy cô đã tận tâm giảng dạy, trang bị hành trang kiến thức để tôi có đủ tự tin bước vào đời. Kỳ thực tập này chính là những bước đi cuối kết thúc những năm tháng của quãng đời sinh viên, để có những bước đi này tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Hoa Sen đã hết lòng truyền đạt kiến thức và những kinh nghiệm quý báu cho tôi trong thời gian học tại trường.
  Qua thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á- Chi nhánh quận 1 đã giúp tôi tích lũy được những kiến thức về ngành ngân hàng và nâng cao sự hiểu biết về thực tế.
  Để có được điều đó là nhờ sự tận tình chỉ dạy của các anh, chị tại Ngân hàng đặc biệt là chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng – phó phòng KHDN và Thạc sĩ Đặng Thị Thu Hằng đã trực tiếp hướng dẫn tôi làm quen với thực tế, giúp tôi trong quá trình nghiên cứu hoàn thành tốt chuyên đề thực tập. Nhưng do kiến thức còn hạn chế nên bài viết không thể tránh khỏi sai sót, tôi kính mong sự góp ý của Quý thầy cô, và các anh chị Chi nhánh quận 1 để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
  Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô của nhà trường và anh chị trong Ngân hàng Đông Á – chi nhánh quận 1. Xin nhận nơi tôi lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc nhất.
  Xin chân thành cảm ơn!


  NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
  &

  NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
  &

  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 1 – chỉ tiêu hoạt động sản xuất của ngân hàng trong năm 2009, 2010, 2011. 20
  Bảng 2 – doanh số toán quốc tế. 20

  DANH MỤC HÌNH
  Sơ đồ 1: phương thức chuyển tiền. 3
  Sơ đồ 2 : phương thức ủy nhiệm thu. 4
  Sơ đồ 3: phương thức thanh toán l/c. 6
  Sơ đồ 4 - quy trình thực hiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ7
  Sơ đồ 5: tổ chức chi nhánh quận 1. 22
  Sơ đồ 6 - quy trình mở thư tín dụng. 32
  Sơ đồ 7 – quy trình mở thư nhập khẩu. 36

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  DongA Bank/ DAB : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á
  UCP 600 : Bản Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ mới
  ISBP 681 : Hướng dẫn thực hành của UCP 600
  L/C : Tín dụng thư (Letter of Credit)
  Bất hợp lệ (BHL) : Là tình trạng chứng từ được lập không đúng theo yêu cầu của thư tín dụng và các quy tắc quốc tế được dẫn chiếu áp dụng
  KHDN : Khách hàng doanh nghiệp
  P.TTQT : Phòng thanh toán quốc tế hội sở
  CN : Chi nhánh, sở giao dịch thực hiện nghiệp vụ tín dụng nhập khẩu.
  DN : Doanh nghiệp
  PCK : Phiếu chuyển khoản
  BPKT : Bộ phận kế toán của chi nhánh
  BPTD : Bộ phận tín dụng của chi nhánh thực hiện một hoặc nhiều chức năng như: thẩm định tài sản thế chấp, cầm cố, thực hiện thủ tục và công chứng tài sản, quản lý tài sản thế chấp, cho vay thanh toán tiền hàng hóa nhập khẩu.
  PKT : Phòng kế toán hội sở
  NNNNg : Ngân hàng nước ngoài
  TTQT.CN : Bộ phận thực hiện nghiệp vụ TTQT tại chi nhánh
  KSV : KSV phòng thanh toán tại hội sở
  FCC : Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của ngân hàng Đông Á
  ITFS : Internal Trade Fianance System
  BM-TTQT : Biểu mẫu thanh toán quốc tế
  XNK : Xuất nhập khẩu


  DẪN NHẬP
  Trong xu hướng quốc tế hoá mạnh mẽ nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang dần từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Ngày 11/01/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đây là một sự kiện quan trọng mở ra các cơ hội cũng như các thách thức cho nền kinh tế Việt Nam để ngày càng hội nhập sâu, rộng hơn vào nền kinh tế thế giới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Việc mở ra các quan hệ ngoại thư­ơng và đầu tư quốc tế ngày càng rộng rãi đòi hỏi phải phát triển không ngừng các quan hệ thanh toán quốc tế và các dịch vụ ngân hàng quốc tế. Thanh toán xuất nhập khẩu (XNK) là một trong những nghiệp vụ quan trọng của các Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại (NHTM). Việc tổ chức tốt quy trình thanh toán XNK của các NHTM góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và của nền ngoại thương Việt Nam nói chung
  Hiểu được tầm quan trọng của quy trình thanh toán XNK nói chung và ý nghĩa của việc quy trình thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ, nhóm chúng tôi đã chọn đề án “Hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ xuất khẩu tại Ngân hàng Đông Á”
  Xuất phát từ những nhận thức nêu trên, sau một thời gian thực tập tại DAB - Chi nhánh quận 1, tôi nhận thấy hoạt động cho vay Khách hàng doanh nghiệp mang lại hiệu quả đáng kể cho ngân hàng. Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các giải pháp để phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ KHDN sẽ có ý nghĩa về phương diện lý luận và thực tiễn đối với sự đa dạng hoá hoạt động của ngân hàng. Do đó, tôi đã lựa chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Đông Á- Chi nhánh Quận 1làm đề tài nghiên cứu của mình.

  Xem Thêm: Thực trạng quy trình phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Quận 1
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng quy trình phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Quận 1 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status