Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu xác định người lành mang gen và ứng dụng chẩn đoán trước sinh bệnh Hemophilia A

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu xác định người lành mang gen và ứng dụng chẩn đoán trước sinh bệnh Hemophilia A

  ĐẶT VẤN ĐỀ

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Bệnh máu khó đông hemophilia A là bệnh di truyền alen lặn
  liên quan đến giới tính, gen bệnh nằm trên nhiễm sắc thể X không có
  alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y, do vậy người mẹ mang gen
  bệnh có thể truyền bệnh cho 50% con trai và truyền gen bệnh cho
  50% con gái. Bệnh có thể di truyền qua nhiều thế hệ và có nhiều
  người mắc bệnh trong cùng một gia đình. Bệnh ảnh hưởng đến tâm
  sinh lý, thể chất trẻ nhỏ và là gánh nặng cho gia đình và xã hôi. Tại
  Việt Nam, ước tính có khoảng 6000 người bị bệnh hemophilia và
  khoảng 30.000 người mang gen bệnh hemophilia. Mặc dù trong thời
  gian qua, công tác chăm sóc bệnh nhân hemophilia A tại Việt Nam đã có
  nhiều tiến bộ, số lượng bệnh nhân được chẩn đoán và quản lí đã tăng lên
  đáng kể, tuy nhiên mới chỉ chiếm chưa tới 30% tổng số người bị bệnh và
  đa số người mang gen bệnh chưa được chẩn đoán và quản lí. Việc phát
  hiện người lành mang gen bệnh đóng vai trò quan trọng trong công tác
  tư vấn di truyền và chẩn đoán trước sinh để có thể giúp ngăn ngừa sinh
  con bị bệnh và giảm tỷ lệ mắc bệnh.
  2. Mục tiêu của đề tài:
  1. Phát hiện người lành mang gen bệnh ở các thành viên gia đình
  bệnh nhân hemophilia A đã xác định được đột biến gen F8.
  2. Ứng dụng kỹ thuật I-PCR và giải trình tự gen chẩn đoán trước
  sinh cho những thai phụ có nguy cơ cao sinh con bị bệnh
  hemophilia A.
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
  Phát hiện người phụ nữ mang gen bệnh bằng các xét nghiệm
  thông thường như xác định hoạt tính yếu tố VIII trong máu còn gặp
  khó khăn vì hoạt tính yếu tố VIII của họ không giảm hoặc giảm ít, có
  thể dao động từ 50 – 150%, chỉ có khoảng 10% tổng số những phụ
  nữ này có hoạt tính yếu tố VIII huyết tương <10% và có biểu hiện
  chảy máu.
  Ở Việt Nam, một số công trình nghiên cứu về bệnh hemophilia
  A đã được công bố, chủ yếu là các nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng
  và cận lâm sàng, tần suất mắc bệnh và đánh giá hiệu quả điều trị bệnh
  bằng các chế phẩm thay thế; nghiên cứu về tính chất gia đình của
  bệnh hemophilia A, nghiên cứu phát hiện người lành mang gen bệnh
  bằng phân tích một số yếu tố đông máu; nghiên cứu phát hiện người
  lành mang gen bệnh sử dụng kỹ thuật enzym cắt giới hạn (RFLP -
  Restriction Fragment Length Polymorphisms) chỉ phát hiện được 4/9
  người mẹ mang gen bệnh (44,4%) .Tuy nhiên các nghiên cứu này
  dựa trên cỡ mẫu nhỏ, phương pháp phát hiện gián tiếp, tỷ lệ người
  lành mang gen phát hiện được thấp và như vậy vẫn chưa có một nghiên
  cứu đầy đủ và toàn diện về tình trạng mang gen bệnh của các thành viên
  nữ có nguy cơ cao trong gia đình bệnh nhân hemophilia A.
  Sử dụng phương pháp phát hiện trực tiếp (bằng kỹ thuật I-
  PCR và giải trình tự gen), đề tài đã xác định chính xác tình trạng
  mang gen bệnh của các thành viên nữ trong gia đình bệnh nhân
  hemophilia A (đã phát hiện được đột biến gen F8) tạo cơ sở khoa học
  cho công tác tư vấn di truyền và chẩn đoán trước sinh, có thể ngăn
  ngừa việc sinh ra những đứa trẻ bị bệnh hemophilia A. Đây là nghiên
  cứu xác định người lành mang gen F8 đột biến đầu tiên được thực
  hiện ở Việt Nam, có ý nghĩa khoa học và nhân văn sâu sắc.
  4. Cấu trúc luận án:
  - Luận án được trình bày trong 126 trang (không kể tài liệu
  tham khảo và phần phụ lục). Luận án được chia làm 7 phần:
  + Đặt vấn đề: 2 trang
  + Chương 1: Tổng quan tài liệu 34 trang
  + Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 16 trang
  + Chương 3: Kết quả nghiên cứu 41 trang
  + Chương 4: Bàn luận 31 trang
  + Kết luận: 1 trang
  + Kiến nghị: 1 trang
  Luận án gồm 10 bảng, 2 biểu đồ và 53 hình. Sử dụng 113 tài
  liệu tham khảo gồm tiếng Việt, tiếng Anh và một số trang Web. Phần
  phụ lục gồm bệnh án nghiên cứu, danh sách 166 thành viên nữ trong
  các gia đình bệnh nhân hemophilia A, kết quả phát hiện người lành
  mang gen bệnh, sơ đồ phả hệ của 6 gia đình chẩn đoán trước sinh và
  hình ảnh minh họa. Chương 1: TỔNG QUAN
  1. Đặc điểm bệnh hemophilia A
  Bệnh máu khó đông (hemophilia A) là một bệnh di truyền hay
  gặp nhất do thiếu hụt hoặc bất thường chức năng của các yếu tố đông
  máu (yếu tố VIII) trong huyết tương.
  Theo thống kê của tổ chức Hemophilia thế giới (WFH), hiện
  nay có khoảng 250.000 bệnh nhân mắc bệnh hemophilia và chỉ có
  khoảng 50.000 được điều trị đặc hiệu [19]. Tỷ lệ mắc bệnh
  hemophilia A gần giống nhau ở các vùng địa lý, các nước, các
  chủng tộc, tần suất mắc bệnh chung khoảng 30-100/1.000.000 dân.
  Tần suất mắc bệnh hemophilia A là 1/4000  1/5.000 trẻ trai.
  Tại Việt Nam, hiện tại có khoảng 6000 bệnh nhân hemophilia
  và có khoảng 2.200 (chiếm gần 40%) bệnh nhân được phát hiện và
  chăm sóc thường xuyên. Như vậy, tỷ lệ bệnh nhân chưa được chẩn
  đoán và điều trị vẫn còn ở mức cao.
  Chẩn đoán xác định bệnh Hemophilia A dựa vào 3 đặc điểm:
  (1) Triệu chứng laanm sàng: có vết bầm tím, tụ máu, chảy máu; (2) Dựa
  vào tiền sử gia đình; (3) Xét nghiệm máu trong đó quan trọng nhất là
  hoạt tính yếu tố VIII huyết tương giảm dưới 40%.
  Cơ chế phân tử bệnh hemophilia A: Gen quy định tổng hợp
  yếu tố VIII nằm ở vị trí Xq28 trên NST giới tính X, là một trong
  những gen lớn nhất của người, có kích thước 186 Kb gồm 26 exon,
  trong đó 24 exon có kích thước từ 62 bp đến 262 bp và 2 exon lớn
  nhất là exon 14 (3106 bp) và exon 26 (1958 bp), mã hóa 9 Kb
  mRNA. Đột biến gen F8 gây thiếu hụt hoặc bất thường chức năng
  protein yếu tố VIII, làm ngừng trệ dòng thác đông máu theo con
  đường nội sinh, dẫn đến tình trạng chảy máu kéo dài, không cầm ở
  bệnh nhân hemophilia A
  Có nhiều dạng đột biến gen F8 gây bệnh hemophilia A:
  dạng đột biến điểm (thay thế nucleotid gây đột biến sai nghĩa hoặc
  vô nghĩa) chiếm tỷ lệ cao nhất (47,5%) tiếp đến là dạng đột biến
  đảo đoạn gồm đảo đoạn intron 1 và intron 22 (36,7%), còn lại là
  đột biến xóa đoạn gen chiếm khoảng 10 – 15%. Tùy thuộc vào
  kiểu và vị trí đột biến trên gen F8 mà gây ra các thể bệnh nặng nhẹ
  khác nhau.
  2. Người lành mang gen bệnh hemophilia A
  Người lành mang gen bệnh hemophilia A là người mang một
  nhiễm sắc thể X bị đột biến gen F8 và một nhiễm sắc thể X bình
  thường, chính vì vậy mà đa số họ không biểu hiện bệnh.
  Con gái của một bệnh nhân hemophilia A, người mẹ của hai
  con trai bị bệnh; người mẹ của một con trai bị bệnh hoặc một con gái
  mang gen bệnh và có một người nam cùng huyết thống trong phả hệ
  gia đình bị bệnh; là những người chắc chắn mang gen F8 bị đột biến
  theo quy luật di truyền, được gọi là người lành mang gen bệnh bắt
  buộc (obligate carrier). Bà ngoại của một cháu trai bị bệnh
  hemophilia A, con gái của một người mẹ mang gen bệnh hemophilia
  A, dì và em gái của một bệnh nhân hemophilia A là những người có
  nguy cơ cao mang gen bệnh (possible carrier).
  Người phụ nữ có biểu hiện bệnh máu khó đông tương tự như
  một trường hợp hemophilia A thể nhẹ thì khi đó gọi là người lành
  mang gen bệnh có triệu chứng (symptomatic carriers). Khoảng 10%
  người mang gen có hoạt tính yếu tố VIII huyết tương thấp hơn so với
  bình thường, thậm chí một số ít trường hợp người mang gen bệnh có
  hoạt tính yếu tố VIII huyết thanh rất thấp dưới 4% gây chảy máu
  tương tự thể bệnh nặng, với nồng độ yếu tố VIII từ 5% đến 40% có
  thể bị chảy máu tương tự như bệnh nhân thể nhẹ. Khoảng 20% người
  lành mang gen bệnh biểu hiện triệu chứng chảy máu với các mức độ khác nhau, bao gồm cả những người có hoạt tính yếu tố VIII huyết
  tương trong giới hạn bình thường (40 đến 60%).
  Với những thành viên nữ mang gen bệnh, việc xác định chính
  xác tình trạng mang gen bằng kỹ thuật sinh học phân tử giúp các nhà
  tư vấn sớm đưa ra lời khuyên di truyền trước khi kết hôn để họ tăng
  cường nhận thức về bệnh, làm giảm tỷ lệ mang thai và tỷ lệ trẻ sinh
  ra bị mắc bệnh hemophilia A.
  Xác định tình trạng mang gen để giúp người phụ nữ có các
  biện pháp tăng hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh tật, đồng thời
  nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng và xã hội.
  3. Các phương pháp phát hiện người lành mang gen bệnh
  hemophilia A
  - Các xét nghiệm đông máu
  Xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố VIII huyết thanh thường
  thấp hơn giá trị bình thường (50-150%). Tuy nhiên cũng chỉ phát hiện
  được khoảng 10-20% người lành mang gen có biểu hiện bệnh thể nhẹ và
  có hoạt tính yếu tố VIII huyết thanh < 35%, số người còn lại có hoạt tính
  yếu tố VIII huyết thanh dao động trong khoảng 40 – 60% và không có
  triệu chứng bệnh. Do vậy xét nghiệm này không phát hiện được rất
  nhiều các trường hợp người lành mang gen bệnh.
  - Phát hiện người lành mang gen bệnh dựa vào phân tích phả hệ
  Đối với những trường hợp bệnh nhân có tiền sử gia đình rõ
  ràng, dựa vào kết quả phân tích phả hệ có thể xác định chắc chắn tình
  trạng mang gen của các thành viên nữ trong gia đình bệnh nhân. Tuy
  nhiên phương pháp này cũng chỉ phát hiện được số lượng hạn chế
  người mang gen bệnh và các thông tin được thu thập để xây dựng phả
  hệ đòi hỏi phải thật chính xác và bị ảnh hưởng bởi yếu tố chủng tộc.
  Kỹ thuật này cũng không áp dụng được cho những trường hợp bệnh
  đơn lẻ trong gia đình.

  - Phát hiện người lành mang gen bệnh bằng các kỹ thuật sinh học phân tử
  + Phương pháp phát hiện đột biến trực tiếp: Là phương pháp phát
  hiện tình trạng mang gen của người mẹ và các thành viên nữ trong
  gia đình dựa trên đột biến chỉ điểm đã xác định được trên bệnh nhân
  hemophilia A. Phương pháp này phát hiện được 99-100% các trường
  hợp người lành mang gen bệnh. Nghiên cứu này sử dụng kỹ thuật I-
  PCR phát hiện đột biến đảo đoạn intron 22, kỹ thuật giải trình tự toàn
  bộ 26 exon để phát hiện đột biến điểm và xóa đoạn, đây là những
  phương pháp hiện đại, chính xác, xác định tình trạng mang gen bệnh
  của các thành viên viên nữ có nguy cơ cao trong các gia đình bệnh
  nhân hemophilia A.
  + Phương pháp phát hiện gián tiếp: Phân tích liên kết được sử dụng
  trong nhiều năm gần đây, sử dụng enzym cắt giới hạn Bcl I, Hind III
  và intron7 G > A (c.1010 – 27G > A) cộng với đa hình STR trong
  intron 13 và 22. Phương pháp phân tích liên kết thực hiện nhanh,
  tương đối rẻ tiền, đáng tin cậy để phát hiện các trường hợp bị bệnh
  hemophilia A trong phả hệ gia đình có nhiều người bị bệnh. Tuy
  nhiên, phương pháp phân tích liên kết không thể phát hiện được
  người lành mang gen trong các gia đình có đột biến mới phát sinh
  trong quá trình hình thành giao tử.
  4. Chẩn đoán trước sinh bệnh hemophilia A
  Kết quả phân tích gen cho biết thai phụ có mang gen bệnh hay
  không là yếu tố sàng lọc quan trọng nhất. Sau quá trình phân tích sàng
  lọc, những thai phụ có nguy cơ cao sinh con bị bệnh hemophilia A được
  tiến hành lấy mẫu tế bào thai nhi để phân tích và xác định đột biến.
  5. Các nghiên cứu về người lành mang gen bệnh ở Việt Nam
  Các nghiên cứu về căn bệnh này ở nước ta mới chỉ tập trung chủ yếu vào tỉ lệ mắc bệnh, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị và
  những tác động tâm lý của bệnh đối với bệnh nhân và thành viên gia
  đình. Như vậy còn để ngỏ việc ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử
  trong việc phân tích, phát hiện đột biến gen F8, người lành mang gen
  bệnh và chẩn đoán trước sinh.

  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  2.1. Đối tượng nghiên cứu
  Gồm 50 gia đình bệnh nhân hemophilia A đã được xác định đột
  biến gen F8 (tại Trung tâm nghiên cứu Gen – Protein, Trường Đại học Y
  Hà Nội) bao gồm:
  - 50 người mẹ bệnh nhân.
  - 116 thành viên nữ (bà ngoại, bà họ, bác gái, dì, chị, em gái ) có
  cùng huyết thống với bệnh nhân.
  - 12 thai phụ/166 thành viên gia đình bệnh nhân trong đó 6/12 thai
  phụ là người lành mang gen bệnh, đang mang thai ở tuần thai thứ 12-18.
  - 20 người (10 nam, 10 nữ) khỏe mạnh, tiền sử gia đình không có
  người mắc bệnh di truyền dùng để chuẩn hóa kỹ thuật và làm mẫu đối
  chứng cùng với mẫu nghiên cứu khi thực hiện các kỹ thuật sinh học
  phân tử để phân tích gen.
  Các đối tượng nghiên cứu được lấy mẫu nghiên cứu: Máu tĩnh
  mạch có chống đông EDTA, dịch chọc ối (thai phụ).
  2.2. Phương pháp nghiên cứu:
  Sử dụng phương pháp nghiên cứu tiến cứu và mô tả cắt ngang
  2.3. Địa điểm nghiên cứu
  + Trung tâm nghiên cứu Gen – Protein, trường Đại học Y Hà Nội.
  + Thời gian từ 1/2012 – 6/2014.
  Sơ đồ thiết kế nghiên cứu:

  2.4. Quy trình và các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu
  - Phân tích phả hệ gia đình các bệnh nhân.
  - Tách chiết DNA tổng số từ mẫu nghiên cứu.
  - Phản ứng PCR khuếch đại 26 exon gen F8.
  - Kỹ thuật giải trình tự gen phát hiện đột biến điểm và mất đoạn nhỏ.
  - Kỹ thuật I-PCR (Inversion-PCR) xác định đột biến đảo đoạn intron 22.
  - Nuôi cấy tế bào ối.
  2.5. Đề tài tuân thủ chặt chẽ đạo đức nghiên cứu trong Y học.
  Mang thai
  50 bệnh nhân hemophilia A đã
  xác định đột biến gen F8
  Xây dựng 50 phả hệ
  Phát hiện người lành
  mang gen bệnh chắc chắn
  (Mẹ, chị, em gái )

  Chẩn đoán
  trước sinh
  Tư vấn đình
  chỉ thai
  Tư vấn
  giứ thai
  Không đột biến Có đột biến
  Xác định người có nguy
  cơ cao mang gen bệnh
  (Mẹ, chị, em gái )
  Xét nghiệm gen F8
  - Kỹ thuật I-PCR(đảo đoạn int22)
  - Giải trình tự gen (đột biến điểm,
  mất đoạn nhỏ)
  Mang gen bệnh Không mang gen
  Không chẩn
  đoán trước
  Không xét
  nghiệm gen
  Không mang
  Tư vấn di truyền
  và phòng bệnh Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  3.1. Đặc điểm của các đối tượng nghiên cứu
  Bảng 3.
  1. Phân b
  ố đối tượng nghi
  ên c
  ứu theo quan hệ với bệnh nhân

  Quan hệ với bệnh nhân n Tỷ lệ %
  Mẹ bệnh nhân 50 30,1
  Các thành viên nữ (bà, bác, dì và chị em gái) 116 69,9
  Tổng 166 100

  Nhận xét: Trong 166 thành viên nữ của 50 gia đình bệnh nhân
  hemophilia A có 50 người mẹ, chiếm tỷ lệ 30,1% và 116 người bao
  gồm bà, bác, dì và chị em gái của bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 69,9%.
  3.2. Kết quả phát hiện người lành mang gen bệnh hemophilia A
  3.2.1. Tỷ lệ phát hiện người lành mang gen bệnh qua phân tích phả hệ
  Bảng 3.2. Tỷ lệ người lành mang gen bệnh phát hiện được dựa vào
  phả hệ
  Tình trạng mang gen

  Thành viên gia đình
  Mang gen
  bệnh bắt buộc
  (n,%)
  Có nguy cao
  mang gen bệnh
  (n,%)
  Tổng
  (n,%)
  Mẹ bệnh nhân 20 (40%) 30 (60%) 50
  Thành viên nữ khác 23 (20%) 93 (80%) 116
  Tổng 43 (26%) 123 (74%) 166

  Nhận xét: Phân tích phả hệ cho thấy 20/50 người mẹ (chiếm tỷ lệ 40%)
  và 23/116 thành viên nữ (chiếm tỷ lệ 20%) mang gen bệnh bắt buộc;
  30/50 người mẹ (chiếm tỷ lệ 60%) và 93/116 thành viên nữ người có
  nguy cơ cao mang gen bệnh (chiếm tỷ lệ 80%); 43/166 người chắc chắn
  mang gen bệnh (chiếm tỷ lệ 26%) và 123/166 người có nguy cao mang
  gen bệnh (chiếm tỷ lệ 74%);
  3.2.2. Kết quả tách chiết DNA
  DNA tổng số từ máu toàn phần được tách theo phương pháp
  phenol/chloroform. Nồng độ DNA tổng số tách được có giá trị từ
  150 – 1200 ng/l và độ tinh sạch của các mẫu đạt yêu cầu với tỷ lệ
  mật độ quang đo được ở bước sóng 260/280 nm luôn nằm trong
  khoảng 1,8-2,0.
  3.2.3. Kết quả phát hiện người lành mang gen bệnh bằng các
  phương pháp phân tích gen
  3.2.3.1. Kết quả phát hiện người lành mang gen F8 đột biến đảo đoạn
  intron22  Hình 3.4. Hình
  ảnh multiplex
  PCR x
  ác định đột biến intron 22
  c
  ủa

  gia đ
  ình b
  ệnh nhân HA02

  Nhận xét: DNA của người bình thường ở vị trí giếng số 1 có 1
  băng kích thước tương ứng 487 bp. DNA của bệnh nhân HA02 bị
  đột biến đảo đoạn intron 22 ở giếng số 2 có 1 băng kích thước
  tương ứng 559 bp.
  DNA của người mẹ, bác gái và chị gái họ của bệnh nhân ở giếng
  số 3, 4 và 6 có 2 vạch kích thước tương ứng là 487 và 559 bp, như vậy
  người mẹ bệnh nhân (II 3 ), bác gái (II 1 ) và chị gái họ của bệnh nhân (III 2 )
  là người lành mang gen bệnh ở trạng thái dị hợp tử.
  DNA của người dì ở giếng số 5 có 1 băng kích thước tương ứng
  487 bp giống người bình thường, như vậy dì của bệnh nhân (II 5 ) không
  mang gen bệnh, do đó con gái của dì (em họ bệnh nhân-III 5 ) cũng không
  mang gen bệnh.
  M: Marker 100bp 3 : M b nh nhân (II 3 )
  1: Ng i bình th ng (ch ng âm) 4: Bác gái b nh nhân (II 1 )
  3: B nh nhân (III 4 ) 5: Dì b nh nhân (II 5 )
  6: Ch gái h b nh nhân (III 2 )
  500
  559 bp
  487 bp

  Xem Thêm: Nghiên cứu xác định người lành mang gen và ứng dụng chẩn đoán trước sinh bệnh Hemophilia A
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu xác định người lành mang gen và ứng dụng chẩn đoán trước sinh bệnh Hemophilia A sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status