Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và nguy có hội chứng rối loạn hô hấp, sinh sản ở heo nuôi tại tỉn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và nguy có hội chứng rối loạn hô hấp, sinh sản ở heo nuôi tại tỉn

  iii
  MỤC LỤC
  Mở đầu 1
  Chương I. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
  1.1. Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở heo 4
  1.1.1. Vi rút gây bệnh 4
  1.1.2. Động vật mắc bệnh 8
  1.1.3. Mầm bệnh 9
  1.1.4. Đặc điểm của dịch PRRS 10
  1.1.5. Cơ chế sinh bệnh 12
  1.1.6. Triệu chứng lâm sàng 13
  1.1.7. Bệnh tích 16
  1.1.8. Chẩn đoán 17
  1.1.9. Điều trị 17
  1.2. Tình nghiên cứu hội chứng PRRS trên thế giới
  18
  1.3. Tình hình dịch PRRS ở Việt Nam 23
  Chương II. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
  2.1. Thời gian, địa điểm và đối tượng nghiên cứu 27
  2.2. Nội dung nghiên cứu 27
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 27
  2.4. Xử lý số liệu 28
  Chương III. Kết quả và thảo luận
  3.1. Kết quả điều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên địa bàn vật
  nuôi tại tỉnh Bình Định qua các năm 2006 – 2009
  29
  3.2. Kết quả nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học của PRRS ở tỉnh Bình
  Định
  30
  3.3. Nguy cơ dịch tai xanh trên địa bàn tỉnh Bình Định 44
  Kết luận và đề nghị
  Kết luận 52
  Đề nghị 53
  Tài liệu tham khảo 54
  Phụ lục 59 iv
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1. Hiệu giá kháng thể PRRS trên heo nái và heo con giữa nhóm
  nái chủng và nhóm nái không chủng ngừa vắc xin
  19
  Bảng 1.2. Hiệu giá kháng thể PRRS trên heo con giữa nhóm nái có
  chủng ngừa và nhóm nái không chủng ngừa vắc xin
  20
  Bảng 1.3. Mối liên quan giữa nhiễm PCV2 và PRRS 21
  Bảng 3.1. Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm từ năm 2006 – 2009 30
  Bảng 3.2. Tình hình dịch tai xanh năm 2006-2009 31
  Bảng 3.3. Tình hình mắc dịch tai xanh trên heo theo tháng 32
  Bảng 3.4. Tình hình dịch tai xanh trên heo theo mùa 33
  Bảng 3.5. Tình hình dịch tai xanh theo giống heo 35
  Bảng 3.6. Tỷ lệ dịch tai xanh theo nhóm heo 36
  Bảng 3.7. Kết quả xác định biểu hiện triệu chứng PRRS trên heo 39
  Bảng 3.8. Triệu chứng lâm sàng ở heo nái 41
  Bảng 3.9. So sánh tỷ lệ triệu chứng lâm sàng ở các nhóm heo 42
  Bảng 3.10. Bệnh tích PRRS trên heo nuôi tại Bình Định 43
  Bảng 3.11. Tình hình tiêm phòng từ năm 2006 – 2009 47
  Bảng 3.12 số lượng điểm giết mổ gia súc từ 2006 – 2009 48 v
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH
  Hình 1.1. Hình ảnh vi rút 5
  Hình 1.2. Cấu trúc vi rút PRRS 6
  Hình 1.3. Sẩy thai ở các giai đoạn khác nhau 14
  Hình 1.4. Phổi chắc, đặc 16
  Bản đồ 3.1. Bản đồ dịch tễ học PRRS tại Bình Định từ năm 2006-2009 38 vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI
  - Cs.: Cộng sự
  - ELISA: phương pháp ELISA là một kỹ thuật sinh hóa để phát hiện
  kháng thể hay kháng nguyên trong mẫu xét nghiệm (Enzyme-Linked
  ImmunoSorbent Assay).
  - IP: Bệnh viêm phổi kẽ trên heo (Interstitial Pneumoniae).
  - LMLM: Lở mồm long móng
  - NN&PTNT: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  - PCV2: Chủng vi rút týp 2 (Porcine Circo Virus type 2)
  - PDNS: Hội chứng viêm da, thận (Porcine Dermatitis and Nephropathy
  Syndrome)
  - PMWS: Hội chứng còi cọc suy nhược (Post weaning Multi systemic
  Wasting Syndrome)
  - PRRS: Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở heo (Porcine
  Reproductive and Respiratory Syndrome)
  - PTH: Phó thương hàn
  - RNA: Ribonucleic Acid
  - THT: Tụ huyết trùng
  - UBND: Uỷ ban nhân dân 1
  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề
  Chăn nuôi là một trong những ngành quan trọng cung cấp nguồn thực
  phẩm: trứng, sữa, thịt . là những nhu cầu dinh dưỡng thiết yếu của con người.
  Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi phát triển, đã góp phần cải thiện đời
  sống và tăng thu nhập cho người dân. Trong đó, tỷ trọng khối lượng sản phẩm
  của ngành chăn nuôi heo chiếm 77% tổng khối lượng của ngành. Không chỉ
  cung cấp thực phẩm trong nước, chăn nuôi heo còn hướng mạnh đến xuất
  khẩu ra thị trường thế giới để tăng nguồn thu ngoại tệ. Trong chiến lược phát
  triển kinh tế xã hội của nước ta giai đoạn 2000 - 2010 và đến năm 2020,
  ngành chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, trong đó
  chăn nuôi heo được xác định là ngành chính.
  Bình Định thuộc vùng duyên hải Nam trung bộ, có 10 huyện và 1 thành
  phố, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa; Có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 9
  đến tháng 12 và mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8. Nhiệt độ trung bình năm là
  26,7 0 C, chế độ nhiệt và bức xạ dồi dào, ổn định trong năm, thuận lợi cho sinh
  trưởng và phát triển các loại cây trồng nhiệt đới và sinh trưởng phát triển của
  vật nuôi [35].
  Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bình Định, tại thời điểm ngày
  1/4/2010 tổng đàn gia súc, gia cầm gồm: trâu, bò 303.013 con; heo 713.840
  con và gia cầm 5.329.340 con. Trong đó, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng
  là 41.039 tấn. Trong kế hoạch chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nông thôn
  Bình Định giai đoạn 2006 – 2010, tỉnh chủ trương phát triển chăn nuôi heo
  hướng nạc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng cho nhu cầu
  tiêu dùng nội tỉnh và hướng tới xuất khẩu; ưu tiên phát triển chăn nuôi trang
  trại theo phương thức công nghiệp; phấn đấu đàn heo đến năm 2010 đạt
  800.000 con, tốc độ tăng đàn bình quân đạt 0,8% năm [8]. 2
  Tuy nhiên, phương thức chăn nuôi heo hiện nay của tỉnh ngoài mô hình
  kinh tế trang trại, thì phần lớn tập trung trong các nông hộ, mang tính tự phát,
  lấy công làm lãi, tận dụng sản phẩm phụ trong trồng trọt và sinh hoạt, tận
  dụng lao động nhàn rỗi trong gia đình. Vì thế, chăn nuôi chủ yếu vẫn nằm đan
  xen trong khu dân cư, làm cho môi trường ngày càng bị ô nhiễm, nhất là khâu
  xử lý chất thải gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước, không khí đây
  chính là những nguyên nhân cho dịch bệnh phát triển.
  Chính vì vậy, muốn phát triển chăn nuôi heo, ngoài việc đầu tư về con
  giống, thực hiện các chính sách phát triển chăn nuôi thì công tác thú y cần
  phải được tăng cường từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, việc nghiên cứu những
  bệnh thường xảy ra ở heo, nhất là các bệnh mới, để từ đó có cơ sở đề ra giải
  pháp phòng chống dịch bệnh có hiệu quả là yêu cầu cấp thiết của thực tiễn
  sản xuất.
  Trong thời gian gần đây, ngành chăn nuôi heo ở Việt Nam đã liên tiếp
  gánh chịu những thiệt hại rất lớn từ hội chứng rối loạn hô hấp, sinh sản. Riêng
  với ngành chăn nuôi heo ở Bình Định, từ 2006 cho đến nay, hội chứng rối
  loạn hô hấp, sinh sản, gây chết heo con cai sữa và xảy thai ở heo nái và phải
  tiến hành tiêu hủy 1.754 con đã gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.
  Chính vì vậy, để giúp cho việc quản lý dịch bệnh và đề ra các biện pháp
  phòng trị bệnh thích hợp, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, được sự đồng
  ý của Phòng đào tạo Sau đại học, Khoa Chăn nuôi - Thú y, Chi Cục Thú y, Sở
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định chúng tôi tiến hành nghiên
  cứu đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và nguy cơ hội chứng rối
  loạn hô hấp, sinh sản ở heo nuôi tại tỉnh Bình Định”.
  2. Mục tiêu của đề tài:
  - Xác định một số nguy cơ của hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản của
  heo trên địa bàn tỉnh Bình Định. - Đề xuất một số giải pháp phòng bệnh tai xanh có hiệu quả, góp phần
  nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:
  Thông qua những nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học và nguy cơ
  hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở heo ở Bình Định, để làm cơ sở đề
  xuất các biện pháp phòng, chống bệnh hiệu quả.
  Bệnh tai xanh là một bệnh mới, vì vậy những kết quả của nghiên cứu sẽ
  góp phần cùng với những nghiên cứu khác làm sáng tỏ về bệnh: vi rút gây
  bệnh, con đường xâm nhập, phương thức tác động, thời gian gây bệnh .
  Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa thực tế trong việc giúp địa phương có
  những chính sách và kế hoạch hợp lý định hướng phát triển chăn nuôi heo.

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và nguy có hội chứng rối loạn hô hấp, sinh sản ở heo nuôi tại tỉn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và nguy có hội chứng rối loạn hô hấp, sinh sản ở heo nuôi tại tỉn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status