Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường ĐH Tây Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường ĐH Tây Nguyên

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 2
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU . 2
  4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 2
  6. GIỚI HẠN, PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 3
  7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
  8. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
  GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN . 5
  1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5
  1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÔNG CỤ 8
  1.2.1. Quản lý đội ngũ giảng viên đại học 8
  1.2.2. Phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học 15
  1.3. TRƯỜNG ĐH TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 21
  1.3.1. Theo quy định của Luật giáo dục 21
  1.3.2. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của trường đại học . 22
  1.4. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐNGV TRƯỜNG ĐẠI HỌC 24
  1.4.1. Theo quy định của Luật giáo dục . 24
  1.4.2. Theo quy định của Điều lệ trường đại học 27
  1.5. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN . 29
  1.6. NỘI DUNG QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐNGV TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  TÂY NGUYÊN . 29
  1.6.1. Phát triển ĐNGV về số lượng 34
  1.6.2. Phát triển ĐNGV về chất lượng . 341.6.3. Phát triển ĐNGV về cơ cấu. 36
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 37
  Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
  GIẢNG VIÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 38
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA BÀN
  TÂY NGUYÊN 38
  2.2. KHÁI QUÁT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN . 39
  2.2.1. Quá trình phát triển của nhà trường 40
  2.2.2. Nhiệm vụ chính của nhà trường . 43
  2.3. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY
  NGUYÊN TRONG 5 NĂM . 45
  2.3.1. Quy mô đào tạo 45
  2.3.2. Các chuyên ngành đào tạo 46
  2.3.3. Cơ cấu tổ chức của nhà trường. 48
  2.4. THỰC TRẠNG ĐNGV TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 53
  2.4.1. Sự cần thiết phải phát triển ĐNGV của trường Đại học Tây Nguyên . 53
  2.4.2. Đội ngũ giảng viên ở các khoa, phòng ban, trung tâm . 54
  2.2.3. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ . 57
  2.2.4. Cơ cấu độ tuổi, giới tính và thâm niên công tác. 61
  2.5. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐNGV TRƯỜNG ĐH TÂY NGUYÊN 64
  2.5.1. Công tác tuyển dụng. . 64
  2.5.2. Công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng giảng viên . 64
  2.5.3. Quản lý các hoạt động của giảng viên 67
  2.5.4. Công tác thực hiện chính sách đối với đội ngũ giảng viên 69
  2.6. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
  GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN . 70
  2.6.1. Kết quả đạt được và những tồn tại 70
  2.6.2. Những thuận lợi, khó khăn và biện pháp nâng cao chất lượng đội
  ngũ giảng viên 71KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 73
  Chưong 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
  GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN . 75
  3.1. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
  GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN . 75
  3.1.1. Định hướng chung 75
  3.1.2. Định hướng đào tạo. 76
  3.1.3. Định hướng về nghiên cứu khoa học - công nghệ. 76
  3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 76
  Biện pháp 1. Xây dựng quy hoạch phát triển ĐNGV đến năm 2020 . 76
  Biện pháp 2. Tuyển chọn bổ sung kịp thời và tăng cường bồi dưỡng nâng
  cao năng lực cho đội ngũ giảng viên 80
  Biện pháp 3. Sử dụng có hiệu quả đội ngũ giảng viên . 92
  Biện pháp 4. Xây dựng ĐNGV đầu đàn và đội ngũ giảng viên kế cận 95
  Biện pháp 5. Hoàn thiện các chính sách nội bộ dành cho đội ngũ giảng viên 98
  Biện pháp 6. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng
  phát triển đội ngũ giảng viên. . 100
  Biện pháp 7: Xây dựng môi trường thuận lợi cho việc phát triển đội
  ngũ giảng viên. 101
  3.3. ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN
  PHÁP QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐNGV TRƯỜNG ĐH TÂY NGUYÊN 104
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 111
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 112
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. . 115
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường ĐH Tây Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường ĐH Tây Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status