Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Đắc Lắc hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Đắc Lắc hiện nay

  2
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 5
  1. Lý do chọn đề tài 5
  2. Lịch sử nghiên cứu 6
  3. Mục đích của luận văn 8
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . .
  5. Những luận điểm cơ bản và đóng góp mới của tác giả 8
  5. Phương pháp nghiên cứu 8
  7. Kết cấu của luận văn . 7
  Chương 1. 10
  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI
  VỚI HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT
  CẤP HUYỆN HIỆN NAY 8
  1.1. LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
  TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI . 10
  1.1.1.Bản chất của lý luận chính trị . 10
  1.1.2. Vai trò của lý luận chính trị trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa đất nước . 19
  1.2 LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO CỦA ĐỘI
  NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN 24
  1.2.1. Hoạt động lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện . 24
  1.2.2. Vai trò của lý luận chính trị đối với hoạt động của người cán bộ lãnh
  đạo, quản lý cấp huyện. . 35
  Chương 2. 41 3
  THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO
  TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ
  CHỐT CẤP HUYỆN Ở ĐẮK LẮK HIỆN NAY 41
  2.1. TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ
  CHỐT CẤP HUYỆN Ở ĐẮK LẮK. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN
  41
  2.1.1.Đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk 41
  2.1.2. Thực trạng trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp
  huyện ở Đắk Lắk . 42
  2.1.3. Những nguyên nhân của thực trạng trên 50
  2.2. NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA NHẰM NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LÝ
  LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT
  CẤP HUYỆN Ở ĐẮK LẮK . 56
  2.3. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM
  NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
  LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN 63
  2.3.1. Phương hướng nâng cao trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ
  lãnh đạo chủ chốt cấp huyện . 63
  2.3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị
  cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện . 69
  2.3.2.1. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tạo bước chuyển
  biến tích cực về đời sống vật chất, đời sống văn hóa, trình độ dân trí cho cán
  bộ và nhân dân 70
  2.3.2.2. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục đào tạo, phát huy ý thức tự
  phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị của chính đội
  ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện . 73 2.3.2.3. Tiếp tục đổi mới hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ
  lãnh đạo, quản lý cấp huyện theo hướng tạo động lực để khuyến khích họ tự
  họ tập nâng cao trình độ lý luận chính trị . 78
  2.3.2.4. Trau dồi và rèn luyện phương pháp tư duy biện chứng duy vật 80
  KẾT LUẬN 83
  PHỤ LỤC 1: ĐỘ TUỔI BÌNH QUÂN CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP
  HUYỆN Ở ĐẮK LẮK (2005 - 2010) . 85
  PHỤ LỤC 2: TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, CHUYÊN
  MÔN NGHIỆP VỤ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN ĐẮK
  LẮK 2005- 2010 86

  Xem Thêm: Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Đắc Lắc hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Đắc Lắc hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status