Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược cạnh tranh của công ty Nestle Việt Nam đối với sản phẩm Nescafe tại Việt Nam từ nay đến 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược cạnh tranh của công ty Nestle Việt Nam đối với sản phẩm Nescafe tại Việt Nam từ nay đến 2020

  MỤC LỤC
  Trang bìa
  Lời cam đoan
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng biểu
  Danh mục các hình vẽ – Đồ thị
  Danh mục các phụ lục Trang
  Phần mở đầu .i

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN
  LƯỢC CẠNH TRANH
  1.1 QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1
  1.1.1 Định nghĩa quản trị chiến lược 1
  1.1.2 Vai trò của quản trị chiến lược kinh doanh . 2
  1.1.3 Quy trình quản trị chiến lược (Strategic Management) . 2
  1.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ HOÀN CẢNH NỘI BỘ
  CỦA DOANH NGHIỆP 4
  1.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô . 4
  1.2.2 Phân tích môi trường vi mô ( môi trường ngành) . 5
  1.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh . 6
  1.2.2.2 Khách hàng 7
  1.2.2.3 Nhà cung ứng . 7
  1.2.2.4 Đối thủ tiềm ẩn . 7
  1.2.2.5 Sản phẩm thay thế . 8
  1.2.3 Phân tích hoàn cảnh nội bộ 8
  1.2.3.1 Phân tích các hoạt động chủ yếu 9
  1.2.3.2 Phân tích các hoạt động hỗ trợ 10
  1.2.3.3 Phân tích chuỗi giá trị và xác định lợi thế cạnh tranh 11
  1.2.3.4 Mối quan hệ giữa giá trị cảm nhận và sự hài lòng của khách hàng đối với
  sản phẩm cafe hòa tan 12
  1.2.3.5 Xác định năng lực lõi 16 1.3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH . 16
  1.3.1 Xác định sứ mệnh và mục tiêu công ty 16
  1.3.2 Phân tích SWOT 17
  1.3.3 Lựa chọn chiến lược cạnh tranh 17
  1.3.3.1 Chiến lược chi phí thấp nhất . 18
  1.3.3.2 Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm và dịch vụ . 18
  1.3.3.3 Chiến lược tập trung vào một phân khúc nhất định . 19
  1.4 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 . 20

  CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NESCAFE TẠI
  VIỆT NAM
  2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NESTLE VIỆT NAM . 21
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 21
  2.1.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm 22
  2.1.3 Sứ mệnh và nguyên tắc kinh doanh . 23
  2.1.3.1 Sứ mệnh . 23
  2.1.3.2 Nguyên tắc kinh doanh và văn hóa công ty 24
  2.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỰ THỎA MÃN KHÁCH HÀNG
  26
  2.2.1 Phân tích nhân tố Cronbach Anpha 26
  2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 27
  2.2.3 Phân tích hồi quy sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm . 28
  2.3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRƯỜNG NGOÀI TÁC ĐỘNG ĐẾN
  TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NESCAFE TẠI VIỆT NAM . 31
  2.3.1 Phân tích môi trường vĩ mô 31
  2.3.1.1 Các yếu tố về kinh tế 31
  2.3.1.2 Các yếu tố xã hội . 33
  2.3.1.3 Các yếu tố luật pháp chính phủ . 33
  2.3.1.4 Yếu tố tự nhiên 34
  2.3.1.5 Yếu tố công nghệ . 34
  2.3.2 Phân tích môi trường vi mô 35 2.3.2.1 Thị trường tiêu thụ café hòa tan . 35
  2.3.2.2 Nhà cung cấp . 36
  2.3.2.3 Đối thủ cạnh tranh 36
  2.3.2.4 Các mối đe dọa của người mới 37
  2.3.2.5 Các mối đe dọa của các sản phẩm thay thế 37
  2.3.3 Dự báo môi trường kinh doanh các sản phẩm Nescafe trong giai đoạn
  2011 – 2020 37
  2.3.4 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 39
  2.4 PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH NỘI BỘ 40
  2.4.1 Tình hình hoạt động sản xuất- kinh doanh . 40
  2.4.2 Nguồn nhân lực 41
  2.4.3 Tình hình tài chính 41
  2.4.4 Tình hình đầu tư 43
  2.4.5 Hoạt động Marketing 44
  2.4.6 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong 45
  2.5 PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CÔNG TY . 46
  2.5.1 Xác định năng lực cốt lõi của Nescafe . 46
  2.5.2 Xác định lợi thế cạnh tranh của Nescafe . 48
  2.5.3 Chuỗi giá trị của Nescafe 49
  2.6 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 . 50

  CHƯƠNG 3 CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH NESCAFE TẠI VIỆT NAM GIAI
  ĐOẠN 2011 – 2020
  3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NESCAFE TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN
  2011 – 2022 . 51
  3.1.1 Cơ sở để xây dựng mục tiêu 51
  3.1.2 Mục tiêu tổng quát . 52
  3.1.3 Mục tiêu cụ thể . 53
  3.1.3.1 Mục tiêu kinh tế 53
  3.1.3.2 Mục tiêu xã hội 53
  3.2 MA TRẬN SWOT CỦA NESCAFE . 54
  3.3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH . 55 3.3.1 Chiến lược phát triển sản phẩm mới đa dạng với giá cả cạnh tranh . 55
  3.3.2 Chiến lược phát triển thị trường nhờ dẫn đầu về chi phí 56
  3.3.3 Chiến lược tập trung chi phí thấp 56
  3.3.4 Chiến lược tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức . 57
  3.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA
  NESCAFE GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 . 58
  3.4.1 Giải pháp củng cố và phát triển hệ thống phân phối trên cả nước 58
  3.4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng các chương trình quảng cáo 58
  3.4.3 Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm . 59
  3.4.4 Giải pháp sử dụng nguồn vốn hiệu quả . 60
  3.4.5 Giải pháp giảm chi phí sản xuất kinh doanh 61
  3.4.6 Giải pháp duy trì mức giá cạnh tranh . 62
  3.4.7 Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ quản lý . 62
  3.4.8 Giải pháp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất . 63
  3.5 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 . 64
  KẾT LUẬN . 65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Chiến lược cạnh tranh của công ty Nestle Việt Nam đối với sản phẩm Nescafe tại Việt Nam từ nay đến 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược cạnh tranh của công ty Nestle Việt Nam đối với sản phẩm Nescafe tại Việt Nam từ nay đến 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status