Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích tín hiệu điện tim loạn nhịp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Phân tích tín hiệu điện tim loạn nhịp

  GIỚI THIỆU
  1. Giới thiệu
  Tim là một thành phần rất quan trọng trong cơ thể con
  người. Quá trình hoạt động ổn định của tim sẽ giúp cho cơ thể
  khoẻ mạnh và duy trì sự sống. Biểu hiện của tim có thể cho
  phép xác định được các trạng thái bệnh tật cơ bản của con
  người. Quá trình phân tích tín hiệu điện tim có thể xác định
  được chính xác khoảng 90% các biểu hiện thường gặp của
  bệnh tim từ đó đưa ra các nhận đinh cơ bản về tình trạng sức
  khoẻ của bệnh nhân. Luận văn tiến sĩ này sẽ tập trung nghiên
  cứu phân tích tín hiệu điện tim của các bệnh nhân và đặc biệt là
  các bệnh nhi bằng các thuật toán phân tích biến động khử
  khuynh hướng tín hiệu động (DFA - Detrended Fluctuation
  Analysis), các công cụ toán học Matlab, Ahrv, Kubios và
  phương pháp luận khoa học để từ đó đưa ra phương pháp, giải
  thuật xác định trạng thái bệnh tật phổ biến của bệnh nhân của
  Việt nam cũng như trên thế giới.
  Trong khoảng 40 năm qua, các kết quả nghiên cứu về phân
  tích tín hiệu điện tim loạn nhịp (HRV - Heart Rate Variability)
  của các nhà khoa học trên toàn thế giới đã làm sáng tỏ thêm về
  cơ sở sinh lý học của tim và các quan hệ mật thiết của tín hiệu
  điện tim loạn nhịp với các bệnh lý khác nhau. Tín hiệu tim nói
  chung và tín hiệu tim loạn nhịp nói riêng được phân tích bằng
  nhiều phương pháp khác nhau, được phân chia thành ba xu
  hướng chính như sau:
  1. Phân tích tín hiệu tim loạn nhịp trong miền thời gian, dùng
  để tính toán các thông số cơ bản của tín hiệu như nhịp tim
  trung bình, phân bố nhịp RR và các đặc trưng khác.
  2. Phân tích tín hiệu tim loạn nhịp trong miền tần số cho phép
  phân tích phổ tần số của tín hiệu nên có nhiều lựa chọn và
  phương pháp đánh giá về tần số, hoặc về công suất, phổ của 2

  3. Phân tích tín hiệu tim loạn nhịp trong miền phi tuyến, đây
  là xu hướng đang được thực hiện phổ biến nhất hiện nay
  đặc biệt là đối với các trường hợp theo dõi tín hiệu điện tim
  trong thời gian dài với các đặc trưng về loạn nhịp tim.
  Trong các các hướng phân tích đó, phương pháp DFA được
  phát triển lần đầu tiên vào năm 1995 bởi Peng C-K, từ đó đến
  nay có nhiều ứng dụng, nghiên cứu và phát triển dựa theo đề
  xuất của Peng C-K. Tính đến những năm gần đây vẫn có rất
  nhiều các nghiên cứu khoa học về tín hiệu tim loạn nhịp trong
  miền phi tuyến. Tất cả các nghiên cứu đó đều dựa trên quá
  trình phân tích tín hiệu điện tim của nhiều người, căn cứ vào
  những triệu chứng mắc phải và ảnh hưởng trưc tiếp tới tình
  trạng sức khoẻ của bệnh nhân. Thực tế này đòi hỏi có một
  phương pháp phân tích xử lý các tín hiệu điện tim đo được
  bằng các phương pháp khoa học cụ thể, để từ đó có thể chẩn
  đoán được sớm nhất các tín hiệu loạn nhịp tim.
  2. Lý do chọn đề tài luận án
  Từ những phân tích ở trên cho thấy quá trình thu nhận,
  phân tích, xử lý tín hiệu điện tim tại các nước phát triển đã đạt
  được những phương pháp và kết quả quan trọng. Tại Việt Nam
  cũng như các nước đang phát triển khác, mặc dù đã có những
  hệ thống và thiết bị thu nhận, phân tích tín hiệu điện tim của
  các hãng nổi tiếng trên thế giới nhưng mới dừng lại ở mức độ
  thu nhận, hiển thị và phân tích các triệu chứng điển hình mà
  chưa quan tâm đến các kết quả dự đoán sớm về tình trạng bệnh
  nhân. Tác giả đề xuất thực hiện đề tài này với mục đích nghiên
  cứu lựa chọn các phương pháp đánh giá phân tích tín hiệu tim
  loạn nhịp trong thời gian dài. Tác giả đề xuất xây dựng mô
  hình, quy trình xử lý, đánh giá chất lượng dữ liệu điện tim loạn
  nhịp sau khi thu nhận và các yếu tố liên quan tới khả năng ứng
  dụng vào thực tiễn đáp ứng các điều kiện và yêu cầu của Việt
  Nam cũng như trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát
  triển. 3

  3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu:
  Quá trình nghiên cứu được tiến hành đối với tín hiệu điện
  tim thu nhận được trong thời gian dài của số lượng lớn bệnh
  nhân tại Việt Nam, Mỹ và trên thế giới. Dữ liệu thống kê bao
  gồm cả tín hiệu điện tim dưới dạng sóng, dạng ma trận nhịp R-
  R, dạng tổng hợp loạn nhịp tim và tiểu sử bệnh nhân. Quá trình
  phân tích tín hiệu điện tim chuẩn hoá chúng về dang ma trận
  nhịp R-R để thực hiện phân tích xử lý bằng các giải thuật và
  phương pháp xử lý tín hiệu số nhằm tìm ra đặc điểm đặc trưng
  của dạng tín hiệu và loại bênh có trong tiểu sử.
  Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp nhiên cứu được lựa chọn để thực hiện luận
  án là tổng hợp của các phương pháp thống kê, phân tích, xây
  dựng giải thuật phân tích biến đổi tín hiệu, đo lường thực
  nghiệm và đánh giá kết quả. Tác giả thực hiện nghiên cứu theo
  phương pháp khoa học tại Bộ Môn Công Nghệ Điện Tử và Kỹ
  Thuật Y Sinh, Viện Điện Tử Viễn Thông, Trường Đại Học
  Bách Khoa Hà Nội từ tháng 10 năm 2010, đây cũng chính là
  nơi công tác của tác giả. Tại Việt Nam, dữ liệu điện tim holter
  tại Việt Nam được tác giả trực tiếp thu thập từ ba bệnh viện
  chuyên ngành về tim tại Hà Nội trong khoảng thời gian từ
  tháng 01/2012 đến tháng 06/2012. Tại Mỹ, dữ liệu điện tim
  holter và từ hệ thống monitor trung tâm tại Mỹ được thu thập
  từ bệnh viện và phòng nghiên cứu tại bang Missouri, Mỹ trong
  khoảng thời gian từ tháng 02/2013 đến tháng 08/2013 khi tác
  giả tham gia thực hiện các nghiên cứu tại đây. Dữ liệu điện tim
  theo tiêu chuẩn của Viện nghiên cứu quốc gia Mỹ về Máu,
  Tim, Phổi( National Heart, Lung, and Blood Institute - NHLBI)
  được thu thập, xử lý và phân tích lưu trữ và trích xuất theo tiêu
  chuẩn của hệ thống CAST. Cơ sở dữ liệu này được tác giả
  nghiên cứu, phân tích và sử dụng trong suốt thời gian thực hiện
  đề tài từ 10/2010 đến 12/2013. 4

  4. Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới
  Trong nước:
  Tại Việt nam, nghiên cứu về tim và đặc biệt là nghiên
  cứu về phân tích xử lý tín hiệu tim mới chỉ dừng lại ở việc thu
  nhận tín hiệu tim thông thường, hiển thị các tín hiệu này một
  cách đơn lẻ thông qua các thiết bị được thiết kế tại một số cơ sở
  như Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Đại Học Quốc Gia Hà Nội,
  Đại Học Quốc Gia Hồ Chí Minh và một số đề tài nghiên cứu
  do các đơn vị bên ngoài chủ trì. Các công trình nghiên cứu này
  ít được sử dụng trong thực tế và hiệu quả không cao cho mục
  đích khám chữa bệnh. Về mặt thực hành, quá trình nghiên cứu
  điện tim và các bệnh liên quan đến tim cũng chỉ dừng lại ở mức
  cơ bản và cận lâm sàng.
  Trên thế giới:
  Nghiên cứu về tim đã được tiến hành từ lâu trên thế
  giới, tuy các nhà khoa học đã đạt được nhiều kết quả quan
  trọng nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu kỹ hơn,
  đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chẩn đoán sớm các bệnh về
  tim. Về lý thuyết, hiện nay các nghiên cứu về tin hiệu điện tim
  trên thế giới đã đạt đến trình độ cao, cho phép có thể thu nhận
  chính xác dữ liệu điện tim của bệnh nhân trong thời gian dài và
  có thể xử lý theo thời gian thực thông qua hệ thống phần mềm
  và thiết bị tiên tiến. Về mặt thực hành, quá trình nghiên cứu
  lâm sàng, chẩn đoán, điều trị đã được tiến hành từ khá lâu và
  đạt được nhiều thành tựu cụ thể. Các bác sĩ đã có thể thực hiện
  tác động tới các cơ tim, khoang tim và van tim để điều chỉnh
  chế độ hoạt động của tim. Tuy nhiên, việc chẩn đoán sớm các
  triệu chứng bệnh tật của tim dựa vào tín hiệu điện tim vẫn còn
  đang trong quá trình phát triển và nghiên cứu.
  5. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận án
  Quá trình thu nhận, xử lý, phân tích, chẩn đoán tín hiệu
  điện tim trong khoảng thời gian dài là một trong những quy 5

  trình phức tạp trên thế giới và hiện tại vẫn đang trong quá trình
  thay đổi, phát triển. Tác giả đã tiến hành thực hiện luận án tại
  các 03 cơ sở bệnh viện ở Việt Nam, 02 cơ sở y tế và trung tâm
  nghiên cứu tại Mỹ, đồng thời có đối chiếu, so sánh với dữ liệu
  trong bộ cơ sở dữ liệu CAST. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận
  án được thể hiện như sau:
  Mục tiêu:
  1. Tổng hợp dữ liệu điện tim từ nhiều nguồn khác nhau tại
  Việt Nam, Mỹ và trên thế giới, từ đó xây dựng bộ cơ sở dữ
  liệu điện tim loạn nhịp với hơn 2400 véc tơ RR khác nhau,
  phục vụ quá trình phân tích và nghiên cứu.
  2. Cải thiện giải thuật phân tách phức hợp QRS tín hiệu điện
  tim để từ đó tách được phức hợp QRS và xây dựng véc tơ
  RR của tín hiệu tim loạn nhịp. Đây là cơ sở để thực hiện
  các giải thuật phân tích tín hiệu điện tim loạn nhịp trong
  thời gian dài bằng các phương pháp phân tích xử lý tín
  hiệu.
  3. Cải thiện giải thuật phân tích tín hiệu điện tim bằng
  phương pháp DFA thành MDFA. Thực hiện theo dõi, phát
  hiện, đánh giá và chẩn đoán sớm các hiện tượng bất thường
  của bệnh nhân theo mức độ loạn nhịp tim và thời điểm xảy
  ra loạn nhịp tim trong suốt thời gian theo dõi.
  4. Xây dựng quy trình, thuật toán và công cụ biến đổi tín hiệu
  điện tim loạn nhịp cho các bệnh nhân tại Việt nam về dạng
  dữ liệu véc tơ RR để thử nghiệm quá trình phân tích, đánh
  giá mức độ loạn nhịp của bệnh nhân với kết luận của bác sĩ.
  Nhiệm vụ:
  Trong quá trình thực hiện đề tài , tác giả có điều kiện làm
  việc với các cơ sở y tế nổi tiếng ở Việt Nam, ở Mỹ cũng như đc
  tiếp xúc với bộ dữ liệu điện tim CAST theo tiêu chuẩn của 6

  Viện nghiên cứu quốc gia Mỹ về Máu, Tim, Phổi( National
  Heart, Lung, and Blood Institute - NHLBI). Các nhiệm vụ mà
  tác giả thực hiện như sau:
  1. Thu nhận dữ liệu về tín hiệu điện tim loạn nhịp từ các
  nguồn trong nước trên thế giới.
  2. Đánh giá và phân tích thực trạng về dữ liệu điện tim thu
  được từ các hệ thống và mô hình trên, đưa ra các hạn chế
  về thu nhận, phân tích, xử lý và chẩn đoán sớm các bệnh
  liên quan đến tim tại các bệnh viện chuyên khoa về tim.

  Xem Thêm: Phân tích tín hiệu điện tim loạn nhịp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tín hiệu điện tim loạn nhịp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status