Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ So sánh cá chỉ tiêu sinh sản của cá lóc đầu nhím bằng các phương pháp sinh sản khác nhau

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. So sánh cá chỉ tiêu sinh sản của cá lóc đầu nhím bằng các phương pháp sinh sản khác nhau

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014


  MỤC LỤC
  TRANG XÁC NHẬN .i
  CAM KẾT KẾT QUẢ ii
  LỜI CẢM TẠ .iii
  TÓM TẮT iv
  MỤC LỤC . v
  DANH SÁCH HÌNH . vii
  DANH SÁCH BẢNG . viii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . ix
  CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1
  1.1 Đặt vấn đề . 1
  1.2 Mục tiêu đề tài .1
  1.3 Nội dung đề tài 1
  CHƯƠNG II TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 2
  2.1 Đặc điểm sinh học của cá lóc 2
  2.1.1 Phân loại . 2
  2.1.2 Đặc điểm hình thái 2
  2.1.3 Đặc điểm phân bố và sự thích nghi 3
  2.1.4 Đặc điểm dinh dưỡng 3
  2.1.5 Đặc điểm sinh trưởng 4
  2.1.6 Đặc điểm sinh sản . 4
  2.2 Kỹ thuật sinh sản .5
  2.2.1 Phân biệt đực cái . 5
  2.2.2 Phương pháp cho cá đẻ tự nhiên 5
  2.2.3 Phương pháp cho cá đẻ bằng kích thích tố .6
  2.2.3.1 Hormone kích thích cá sinh sản nhân tạo 6
  2.2.3.2 Phương pháp cho cá đẻ . 6
  2.2.4 Kỹ thuật ấp trứng 7
  CHƯƠNG III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8
  3.1 Thời gian và địa điểm thực hiện đề tài . 8
  3.2 Vật liệu nghiên cứu . 8
  3.2.1 Dụng cụ 8
  3.2.2 Đối tượng nghiên cứu 8
  3.2.3 Thức ăn .8
  3.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm 83.3.1 Chuẩn bị ao đất và nguồn nước . 8
  3.3.2 Tiêu chuẩn chọn cá bố mẹ . 9
  3.3.3 Bố trí thí nghiệm . 9
  3.3.3.1 Thí nghiệm 1: Cho cá đẻ sinh thái . 9
  3.3.3.2 Thí nghiệm 2: Cho cá sinh sản bán nhân tạo . 9
  3.3.4 Ghi nhận các chỉ tiêu . 10
  3.3.4.1 Chỉ tiêu môi trường . 10
  3.3.4.2 Chỉ tiêu sinh sản của cá lóc . 10
  3.3.5 Phương pháp xử lý số liệu . 11
  CHƯƠNG IV KẾT QUẢ THẢO LUẬN 12
  4.1 Thí nghiệm 1: Cho cá lóc sinh sản tự nhiên . 12
  4.1.1 Các chỉ tiêu môi trường trong thí nghiệm 12
  4.1.2 So sánh các chỉ tiêu sinh sản của cá lóc trong TN1 ở cuối vụ (9 - 10/2013) . 12
  4.1.3 So sánh Các chỉ tiêu sinh sản của cá lóc trong TN1 ở đầu vụ (2 - 3/2014) . 13
  4.1.4 So sánh kết quả sinh sản tự nhiên của cá lóc ở đầu vụ và cuối vụ 14
  4.2 Thí nghiệm 2: Cho cá sinh sản bán nhân tạo 16
  4.2.1 Các chỉ tiêu môi trường trong thí nghiệm 16
  4.2.2 So sánh các chỉ tiêu sinh sản của cá lóc trong TN2 ở cuối vụ (9 - 10/2013) . 16
  4.2.3 So sánh các chỉ tiêu sinh sản của cá lóc trong TN2 ở đầu vụ (02 - 3/2014) 17
  4.2.4 So sánh kết quả sinh sản bán nhân tạo của cá lóc ở đầu vụ và cuối vụ . 18
  4.3 So sánh các chỉ tiêu sinh sản của cá lóc sinh sản tự nhiên và bán nhân tạo .19
  4.3.1 So sánh kết quả cho cá sinh sản trong TN1 và TN2 ở cuối vụ (9 - 10/2013) . 19
  4.3.2 So sánh kết quả cho cá sinh sản đầu vụ (02 - 3/2014) 20
  4.3.3 So sánh kết quả cho cá sinh sản tự nhiên và sinh sản bán nhân tạo 21
  CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 23
  5.1 Kết luận .23
  5.2 Đề xuất 23
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .24
  PHỤ LỤC A .26
  PHỤ LỤC B .29
  PHỤ LỤC C .32
  PHỤ LỤC D .34DANH SÁCH HÌNH
  Hình 2.1 Hình thái bên ngoài của cá lóc đầu nhím .2
  Hình 3.1 Ao bố trí thí nghiệm .8
  Hình 3.2 Tổ cá lóc đẻ 8
  Hình 3.3 Hình thái bên ngoài cá đực và cá cái .9
  Hình 3.4 Tổ trứng cá lóc và cá bột 11DANH SÁCH BẢNG
  Bảng 4.1 Chỉ tiêu nhiệt độ và pH trong thí nghiệm cho cá sinh sản ở cuối vụ .12
  Bảng 4.2 Kết quả các chỉ tiêu sinh sản của cá lóc ở cuối vụ (TN1) 13
  Bảng 4.3 Kết quả các chỉ tiêu sinh sản của cá lóc ở đầu vụ (TN1) .14
  Bảng 4.4 So sánh kết quả sinh sản tự nhiên của cá lóc đầu vụ và cuối vụ .15
  Bảng 4.5 Chỉ tiêu nhiệt độ và pH trong thí nghiệm cho cá sinh sản ở đầu vụ 16
  Bảng 4.6 Kết quả các chỉ tiêu sinh sản của cá lóc ở cuối vụ (TN2) .16
  Bảng 4.7 Kết quả các chỉ tiêu sinh sản của cá lóc ở đầu vụ (TN2) 17
  Bảng 4.8 So sánh kết quả sinh sản bán nhân tạo của cá lóc đầu vụ và cuối vụ 18
  Bảng 4.9 Kết quả cho cá sinh sản cuối vụ (TN1 và TN2) 19
  Bảng 4.10 Kết quả cho cá sinh sản đầu vụ (TN1 và TN2) .20
  Bảng 4.11 So sánh kết quả sinh sản tự nhiên và bán nhân tạo .21DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long
  TGHU: Thời gian hiệu ứng
  SSSTD: Sức sinh sản tương đối
  TLCD: Tỷ lệ cá đẻ
  TLTT: Tỷ lệ thụ tinh
  TLN: Tỷ lệ nở
  TLDH: Tỷ lệ dị hình
  SSTN: Sinh sản tự nhiên
  SSBNT: Sinh sản bán nhân tạo
  TN1: Thí nghiệm 1
  TN2: Thí nghiệm 2

  Xem Thêm: So sánh cá chỉ tiêu sinh sản của cá lóc đầu nhím bằng các phương pháp sinh sản khác nhau
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu So sánh cá chỉ tiêu sinh sản của cá lóc đầu nhím bằng các phương pháp sinh sản khác nhau sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status