Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tìm hiểu phương pháp phân tích bằng bên trong tài liệu ảnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu phương pháp phân tích bằng bên trong tài liệu ảnh

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cảm ơn
  MỤC LỤC-------------------------------------------------------------------------------i
  THUẬT NGỮ TIẾNG ANH:---------------------------------------------------------iii
  DANH MỤ C CÁ C HÌNH VẼ --------------------------------------------------------iv
  CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU----------------------------------------------------------------1
  1.1. Cơ sở nghiên cứu và mục đích của luận văn----------------------------3
  1.2. Tổ chức của luận văn:--------------------------------------------------------4
  CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ HỆ PHÂN TÍCH TÀI LIỆU ẢNH ---------5
  2.1. Tài liệu ảnh ---------------------------------------------------------------------5
  2.2. Hệ phân tích trang tài liệu --------------------------------------------------5
  2.3. Thu thập dữ liệu ảnh ---------------------------------------------------------6
  2.4. Tiền xử lý điểm ảnh-----------------------------------------------------------9
  2.4.1. Xử lý nhị phân ----------------------------------------------------------10
  2.4.2. Giảm nhiễu---------------------------------------------------------------11
  2.4.3. Phân đoạn ảnh -----------------------------------------------------------12
  2.4.4. Làm mảnh và xác định vùng -----------------------------------------12
  2.4.5. Mã hóa CC và véctơ hóa ----------------------------------------------13
  2.5. Phân tích đặc trưng của tài liệu ảnh -------------------------------------15
  2.6. Phân tích đối tượng văn bản trong tài liệu -----------------------------15
  2.6.1. Xác định góc nghiêng của văn bản ----------------------------------16
  2.6.2. Phân tích bố cụ c của trang tà i liệu ảnh ------------------------------18
  2.7. Nhận dạng ký tự quang học (OCR)---------------------------------------19
  2.7.1. Thuật toán OCR-----------------------------------------------------20
  2.7.1.1. Trích chọn đặc trưng ---------------------------------------20
  2.7.1.2. Phân loại------------------------------------------------------21
  2.7.2. Nhận dạng ký tự dựa trên ngữ cảnh------------------------------21
  2.8. Phân tích các đối tượng ảnh trong tài liệu ------------------------------22Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  CHƯƠNG 3: THUẬT TOÁN TÁCH VĂN BẢN - ẢNH TỪ TRANG TÀI
  LIỆU ẢNH ------------------------------------------------------------------------------24
  3.1. Tổng quan về phân tách văn bản – ảnh ---------------------------------24
  3.2. Những đặc trưng chung của một tệp tài liệu ảnh ---------------------27
  3.3. Thuật toán phân tách văn bản - ảnh--------------------------------------30
  3.3.1. Xoá bỏ các đối tượng tuyến tính ---------------------------------31
  3.3.2. Phân tích các thành phần liên thông của nét bút ---------------32
  3.3.3. Kết hợp các nét ký tự tạo thành các chuỗi văn bản------------34
  3.3.4. Thực hiện các phép toán hình thái -------------------------------35
  3.3.5. Phân tích các thành phần liên thông mới -----------------------35
  3.3.6. Biểu diễn cấu trúc thông tin của các chuỗi văn bản -----------36
  CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẢNG T-RECS TRONG
  TRANG TÀI LIỆ U ẢNH------------------------------------------------------------39
  4.1. Giới thiệu--------------------------------------------------------------------39
  4.2. Thuật toán phân đoạn khởi tạo ----------------------------------------41
  4.2.1. Trường hợp thuật toán nhận dạng sai cột -----------------------42
  4.2.2. Cải tiến các bước của thuật toán phân đoạn khởi tạo T - Recs++ 44
  4.2.3. Những ưu điểm của thuật toán -----------------------------------46
  4.2.4. Những mặt hạn chế của thuật toán khởi tạo --------------------47
  4.3. Các bước xử lý khối sau khi phân đoạn------------------------------48
  4.3.1. Trộn các khối phân đoạn sai --------------------------------------48
  4.3.2. Phân tách các cột bị trộn vào một khối--------------------------49
  4.3.3. Nhóm các từ bị phân tách -----------------------------------------52
  4.4. Phân tích khối--------------------------------------------------------------53
  4.5. Xác định cấu trúc các cột, hàng----------------------------------------54
  CHƯƠNG 5 CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM VÀ MINH HỌ A THUẬ T
  TOÁN T-RECS++ ---------------------------------------------------------------------56
  5.1. Mô tả chương trình -------------------------------------------------------56
  5.2. Một số kết quả -------------------------------------------------------------58
  KẾT LUẬ N VÀ ĐỀ XUẤ T ----------------------------------------------------------61Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  THUẬT NGỮ TIẾNG ANH
  3 – D 3 Dimensions
  CAD Computer Aided Design
  CAM Computer Aided Manufacturing
  CC Chain Code
  CCs Connected Components
  CPU Control Processing Unit
  DP Dynamic Programming
  HWRatio Heigh Width Ratio
  K – NNR K – Nearest Neighbor Rule
  LC Linear Component
  LSD Local Stroke Density
  NCCs New Connected Components
  NNR Nearest Neighbour Rule
  OCR Optical Character Recognition
  T-Recs Table Recognition System
  WBRatio White Black Ratio
  WDG White-space Density GraphsSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  DANH MỤ C CÁ C HÌNH VẼ
  Hình 2.1 Sơ đồ quá trình xử lý tài liệu
  Hình 2.2 Sơ đồ quá trình phân tích trang tài liệu
  Hình 2.3
  Phương pháp nhị phân ảnh. (a) Histogram của ảnh đa cấp xám nguyên
  bản, (b) chọn ngưỡng thấp, (c) chọn ngưỡng hợp lý, (d) chọn ngưỡng
  quá cao.
  Hình 2.4 Ảnh nguyên bản(Vân tay) bên trái và ảnh sau khi làm mảnh bên phải.
  Hình 2.5
  Tài liệu ảnh trước và sau các bước tiền xử lý. Ảnh (a) gốc, ảnh (b) ảnh
  sau khi chuyển về ảnh nhị phân, ảnh (c) ảnh sau khi chỉnh nghiêng, ảnh
  (d) ảnh sau khi lọc nhiễu.
  Hình 2.6 văn bản bị nghiêng sau khi đượ c quét qua máy quét.
  Hình 2.7 Ví dụ minh họa kết quả phân tích bố cục của trang tài liệu ảnh
  Hình 2.8 Chữ viết tay có thể gây nhầm lẫn
  Hình 3.1 Ví dụ về các đối tượng văn bản và đối tượng ảnh
  Hình 3.2 Biểu diễn các điểm ảnh giao nhau
  Hình 3.3 Một số trường hợp ngoại lệ
  Hình 3.4 Sơ đồ thuậ t toán phân tách văn bản
  Hình 3.5 Hình 3.5 Nhậ n dạ ng đường kẻ nghiêng với phép toán kéo dãn
  Hình 4.1 Ví dụ minh họa tư tưởng của thuật toán khởi tạo
  Hình 4.2 thuật khởi tạ o đối với mộ t đoạ n văn bản
  Hình 4.3 Trường hợp thuật toán nhận dạng sai cột
  Hình 4.4 Trường hợp giữa các dòng của một cột trong bảng có ô trắng
  Hình 4.5 Mô phỏng việc thực hiện các bước đã cải tiến của thuật toán
  Hình 4.7 Quá trình phân đoạn các cột của bảng
  Hình 4.8 Trường hợp một ô của bảng chiếm nhiều dòng
  Hình 4.9 Những mặt hạn chế của thuật toán
  Hinh 4.10 Trộn hai khối bị phân tách
  Hình 4.11 Tách các cột bị trộn
  Hình 4.12 Trộ n lạ i các khối con bị tách
  Hình 4.14 Tách các khối loại 1 thành các ô của bảng
  Hình 4.15 Tách các khối loại 2 thành các hàng trong bảng
  Hình 5.1 Giao diện chương trình T-Recs
  Hình 5.2 Nhậ n dạ ng khối văn bản với T-Recc++
  Hình 5.3 Nhậ n dạ ng tài liệu ảnh là bảng quy chế với T-Recs++Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  Lêi c¶m ¬n
  Trong quá trình làm luận văn vừ a qua , dưới sự giúp đỡ và chỉ bảo
  nhiệt tình của PGS. TS Ngô Quốc Tạo – Viện Công nghệ Thông tin – Viện
  khoa họ c Việt Nam, luận văn của tôi đã đượ c hoàn thành . Mặ c dù đã cố gắng
  không ngừng cùng với sự tận tâm của thầy hướng dẫn song do thời gian và
  khả năng vẫn còn nhiều hạn chế nên luận vă n khó tránh khỏi những thiếu sót
  trong quá trình làm luận văn .
  Để hoàn thành đượ c luận văn này. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
  tới PGS. TS Ngô Quốc Tạo - người thầy đã tận tình giúp đỡ em trong suốt
  quá trình tìm hiểu , xây dự ng và phát triển luận văn này .
  Em xin chân thành cảm ơn các thầy , cô giáo trong Viện Công nghệ
  Thông tin – Viện khoa họ c Việt N am đã giảng dạy và hướng dẫn em trong
  suốt 2 năm học qua. Em cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo khoa và toàn thể thầy
  cô giáo trong khoa Công Nghệ thông tin – Đại Họ c Thái Nguyên đã tạo điều
  kiện tốt nhấ t giúp em họ c tập và hoàn thành luận văn này . Và cuối cùng tôi
  cũng xin cảm ơn gia đình , các bạn trong nhóm luận văn và toàn thể các họ c
  viên lớp Cao họ c K 6 đã độ ng viên , quan tâm và giúp đỡ tôi trong thời gian
  qua.
  Cuối cù ng tôi rất mong nhận đượ c sự chỉ dẫn , góp ý của các thầy cô
  và các bạn để luận văn của tôi được hoàn thiện hơn .Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  1
  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
  Nhận dạng và xử lý ảnh là một lĩnh vực mang tính khoa học và công
  nghệ. Ở Việt Nam Nhận dạng và xử lý ảnh là một ngành khoa học mới mẻ so
  với nhiều ngành khoa học khác nhưng tốc độ phát triển của nó rất nhanh. Sự
  ra đời của nó đã tạo ra các kỹ thuật quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến các
  lĩnh vực như: Tivi, truyền thông, kỹ xảo đồ hoạ
  Cùng với sự phát triển đó có những nhu cầu thự c tế đặt ra thách thức
  các nhà khoa học máy tính càng nhiều . Những công việ c , những bài toán
  đượ c xử lý theo lối cổ truyền không theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ
  ngày nay . Một trong những bài toán đó chính là các tài liệu đượ c lưu trữ trên
  các chất liệu cổ truyền như giấy, gỗ, vải với khối lượ ng khổng lồ , chứ a đự ng
  rất nhiều tri thứ c của nhân loại nhưng lại không có độ bền vĩnh cử u , khó xử lý
  và lưu trữ . Mộ t bài toán khác là ngày nay công việc văn phòng liên quan
  nhiều đến các tài liệu không đơn thuần là tài liệu chữ mà tài liệu có nhiều
  thành phần như bảng biểu , ảnh. Tất cả các tài liệu đó nếu tiếp tụ c lưu trữ theo
  phương pháp cổ truyền thì rất phứ c tạp và khó xử lý . Vậy làm thế nào để
  chuyển đổi những kho tàng tri thứ c trên vào máy tính để lưu trữ , xử lý dễ
  dàng, thuận tiên và nhanh gọ n . Mộ t lĩnh vự c của khoa học nhân dạng là Phân
  tích tài liệu ảnh đã ra đời nhằm biểu diễn thông tin trong các tài liệu ảnh dưới
  dạng có cấu trúc.
  Hệ phân tích và nhận dạng tài liệu ảnh có mục đích là chuyển đổi tự
  động những thông tin lưu trữ trong tài liệu giấy thành biểu diễn dưới dạng
  những cấu trúc mà có thể truy xuất, thay đổi được bằng máy tính. Quy trình
  xử lý của một hệ phân tích tài liệu bắt đầu bằng việc lấy dữ liệu, các tài liệu từ
  giấy in sẽ được quét qua máy quét để lưu trữ trong máy tính dưới dạng các tệp
  dữ liệu ảnh.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  2
  Một tài liệu ảnh là một cách biểu diễn trực quan của các trang tài liệu
  được in như một bài tạp chí, một lá thư, một trang báo, một mẩu thư hay một
  bản vẽ kỹ thuật, .v.v Một tài liệu ảnh có thể bao gồm các chuỗi ký tự, các
  hình vẽ, các bức ảnh, .v.v Bên cạnh việc chuyển toàn bộ nội dung của tài
  liệu sang tài liệu điện tử cũng cần phải bảo toàn cấu trúc và định dạng của tài
  liệu. Mục tiêu cơ bản của một hệ phân tích tài liệu ảnh hoàn chỉnh đó là
  chuyển một tài liệu lưu trữ bằng giấy sang dạng biểu diễn có thứ tự cấu trúc
  và nội dung của nó. Tài liệu được chuyển sang phải có khả năng thay đổi,
  soạn thảo và lưu trữ bởi vì nội dung của tài liệu có thể truy cập bởi cấu trúc
  của nó thay vì phải truy cập dưới dạng những mẫu ảnh. Có một số lượng lớn
  ứng dụng của hệ phân tích tài liệu ảnh được ứng dụng trong các lĩnh vực như:
  dịch vụ bưu chính, Chính phủ, chăm sóc y tế, thư viện, .v.v.
  Mục đích của luận văn là nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng bảng và trích
  chọn ra đối tượng của tài liệu ảnh. Kỹ thuật “Phân tích bảng – T-Recs” là
  nghiên cứu chính .
  Với tư tưởng chính của “Phương pháp phân tích bảng” đó là không
  xem xét đến bất cứ một loại đường phân cách nào để xác định cấu trúc bảng.
  Thay vào đó phương pháp sẽ tập trung vào việc nhận biết các từ trong cùng
  một khối logic (chẳng hạn các từ trong cùng một cột dữ liệu sẽ được cho vào
  trong cùng một khối). Phương pháp sẽ không đi tìm những đặc trưng để phân
  biệt hai vùng dữ liệu (hai cột) khác nhau mà tìm những đặc trưng để tìm ra
  các từ trong cùng một khối logic và từ đó xây dựng cấu trúc riêng theo
  phương pháp tiếp cận bottom - up.

  Xem Thêm: Tìm hiểu phương pháp phân tích bằng bên trong tài liệu ảnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu phương pháp phân tích bằng bên trong tài liệu ảnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

tim hieu môi trường kinh doanh bên trong cua vietinbank

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status