Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dưng hệ thống kiểm thử tự động các ứng dụng Windows dựa trên công nghệ .Net

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dưng hệ thống kiểm thử tự động các ứng dụng Windows dựa trên công nghệ .Net

  Xây dưng hệ thống kiểm thử tự động các ứng dụng Windows dựa trên công nghệ .Net

  Möc löc
  Líi c£m ìn ii
  Möc löc iii
  Danh s¡ch b£ng vi
  Danh s¡ch h¼nh v³ vii
  1 Têng Quan V· · T i 1
  1.1 °t v§n · . 1
  1.2 èi tưñng v ph¤m vi nghi¶n cùu 1
  1.3 T¦m quan trång cõa · t i 2
  1.4 Möc ti¶u cõa · t i 2
  2 Cì Sð Lþ Thuy¸t 3
  2.1 Têng quan v· kiºm thû tü ëng . 3
  2.1.1 Kh¡i ni»m kiºm thû tü ëng . 3
  2.1.2 Möc ½ch cõa kiºm thû tü ëng . 3
  2.1.3 C¡c trưíng hñp kiºm thû tü ëng 4
  2.1.4 C¡c lo¤i h¼nh kiºm thû tü ëng . 4
  2.2 C¡c phưìng ph¡p kiºm thû tü ëng . 5
  2.2.1 Phưìng ph¡p Data Driven Testing . 5
  2.2.1.1 Giîi thi»u v· data driven testing . 5
  2.2.1.2 °c iºm cõa data driven testing . 6
  2.2.2 Phưìng ph¡p keyword driven testing 6
  iii
  2.2.2.1 Giîi thi»u v· keyword driven testing . 6
  2.2.2.2 °c iºm cõa keyword driven testing . 6
  2.2.3 Phưìng ph¡p action base testing 7
  2.2.3.1 Giîi thi»u action base testing . 7
  2.2.3.2 °c iºm cõa action base testing . 7
  2.3 Coded UI . 8
  2.4 White Framework . 9
  2.5 C¡c cæng cö kiºm thû tü ëng 11
  2.5.1 Cæng cö kiºm thû Test Complete 11
  2.5.1.1 Giîi thi»u v· Test Complete 11
  2.5.1.2 °c iºm cõa Test Complete . 11
  2.5.1.3 Giao di»n ph¦n m·m 12
  2.5.2 Cæng cö kiºm thû TestArchitect™ 15
  2.5.2.1 Giîi thi»u v· TestArchitect™ . 15
  2.5.2.2 °c iºm cõa TestArchitect™ . 15
  3 Ph¥n T½ch Thi¸t K¸ H» Thèng 18
  3.1 Têng quan v· h» thèng . 18
  3.2 C¡c Chùc N«ng Cõa H» Thèng . 18
  3.2.1 Chùc N«ng Qu£n Lþ . 18
  3.2.2 Chùc N«ng Sao Lưu Dú Li»u 19
  3.2.3 Chùc N«ng Thüc Thi . 19
  3.2.4 Chùc N«ng B¡o C¡o K¸t Qu£ (Report) . 19
  3.2.5 Chùc N«ng T¼m Ki¸m C¡c Ti¶u Ch½ (Spy) . 19
  3.2.6 Chùc N«ng Hé Trñ C i °t . 20
  3.2.7 C§u H¼nh H» Thèng . 20
  3.3 Lưñc ç Use Case V °c T£ 21
  3.3.1 Sì ç Têng Qu¡t . 21
  3.3.1.1 Chùc N«ng Qu£n Lþ Project . 22
  3.3.1.2 Chùc N«ng Qu£n Lþ Data . 23
  iv
  3.3.1.3 Chùc N«ng Qu£n Lþ Interface . 24
  3.3.1.4 Chùc N«ng Qu£n Lþ Test Script . 25
  3.3.1.5 Chùc N«ng Thüc Thi Chưìng Tr¼nh . 26
  3.3.1.6 Chùc N«ng Qu£n Lþ B¡o c¡o . 27
  3.4 Giao Di»n Cõa H» Thèng 28
  3.5 Hưîng D¨n Sû Döng . 34
  4 Têng K¸t 43

  Xem Thêm: Xây dưng hệ thống kiểm thử tự động các ứng dụng Windows dựa trên công nghệ .Net
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dưng hệ thống kiểm thử tự động các ứng dụng Windows dựa trên công nghệ .Net sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status