Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu hiện trạng thảm thực vật và quá trình phục hồi rừng tự nhiên ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hiện trạng thảm thực vật và quá trình phục hồi rừng tự nhiên ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

  MỤC LỤC
  Trang Trang phụ bìa
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt iv
  Danh mục các bảng v
  Danh mục các hình vi
  MỞ ĐẦU .1
  1. Lý do chọn đề tài .1
  2. Mục tiêu nghiên cứu .2
  3. Phạm vi nghiên cứu 2
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .3
  5. Những đóng góp mới của luận án .3
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4
  1.1. Một số khái niệm liên quan 4
  1.1.1. Khái niệm thảm thực vật 4
  1.1.2. Khái niệm tái sinh rừng 5
  1.1.3. Khái niệm về phục hồi rừng tự nhiên 6
  1.2. Những nghiên cứu về phân loại thảm thực vật .6
  1.2.1. Các nguyên tắc phân loại thảm thực vật 6
  1.2.2. Một số hệ thống phân loại thảm thực vật trên thế giới và ở Việt Nam .10
  1.3. Những nghiên cứu về tái sinh, diễn thế và phục hồi rừng 15
  1.3.1. Những nghiên cứu về tái sinh .15
  1.3.2. Những nghiên cứu về diễn thế 21
  1.3.3. Những nghiên cứu về phục hồi rừng .25
  1.4. Những nghiên cứu về ảnh hưởng qua lại giữa thảm thực vật và đất .31
  1.4.1. Những nghiên cứu về ảnh hưởng của đất tới thảm thực vật 31
  1.4.2. Những nghiên cứu về ảnh hưởng của thảm thực vật tới đất 32
  iv
  1.4.3. Những nghiên cứu về tác dụng cải tạo đất của thảm thực vật 35
  1.5. Những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài ở tỉnh Hà Giang 37
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 38
  2.2. Nội dung nghiên cứu 38
  2.3. Thời gian nghiên cứu .38
  2.4. Phương pháp nghiên cứu 38
  2.4.1. Phương pháp luận .38
  2.4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 39
  Chương 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC
  NGHIÊN CỨU 46
  3.1. Điều kiện tự nhiên 46
  3.1.1. Vị trí địa lý và ranh giới .46
  3.1.2. Địa hình .46
  3.1.3. Khí hậu 48
  3.1.4. Thủy văn 51
  3.1.5. Đá mẹ, thổ nhưỡng .52
  3.1.6. Tài nguyên thiên nhiên .53
  3.2. Điều kiện kinh tế, xã hội 54
  3.2.1. Điều kiện kinh tế 54
  3.2.2. Điều kiện xã hội .55
  3.3. Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn của khu vực nghiên cứu 57
  3.3.1. Thuận lợi 57
  3.3.2. Khó khăn 59
  Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 61
  4.1. Hiện trạng thảm thực vật ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 61
  4.1.1. Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 61
  4.1.2. Hiện trạng thảm thực vật ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang .62
  4.1.3. Các nguyên nhân làm suy thoái rừng ở huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang 78
  v
  4.2. Những thay đổi các yếu tố chủ yếu trong quá trình diễn thế đi lên từ thảm cỏ
  đến thảm cây bụi thấp, thảm cây bụi cao và đến rừng thứ sinh ở huyện Vị
  Xuyên, tỉnh Hà Giang .83
  4.2.1. Đặc điểm các kiểu thảm thực vật nghiên cứu 83
  4.2.2. Sự thay đổi về thành phần thực vật trong các kiểu thảm thực vật 85
  4.2.3. Sự thay đổi số lượng các loài cây trong các kiểu thảm thực vật 86
  4.2.4. Sự thay đổi mật độ, phẩm chất và nguồn gốc cây tái sinh trong các kiểu
  thảm thực vật .89
  4.2.5. Sự thay đổi về cấu trúc quần xã trong kiểu thảm thực vật .90
  4.2.6. Sự thay đổi về tốc độ sinh trưởng của các loài cây gỗ chính .94
  4.2.7. Sự thay đổi đặc điểm phẫu diện đất trong các kiểu thảm thực vật .96
  4.2.8. Mức độ xói mòn đất .98
  4.2.9. Sự thay đổi về một số tính chất vật lý của đất trong các kiểu thảm thực vật .99
  4.2.10. Sự thay đổi một số tính chất hoá học cơ bản của đất trong các kiểu thảm
  thực vật 102
  4.2.11. Sự thay đổi của vi sinh vật đất trong các kiểu thảm thực vật .109
  4.2.12. Sự thay đổi thành phần, số lượng và phân bố của động vật đất trong các
  kiểu thảm thực vật 115
  4.3. Đánh giá khả năng và đề xuất một số giải pháp phục hồi rừng tự nhiên ở huyện
  Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 121
  4.3.1. Đánh giá khả năng phục hồi rừng tự nhiên ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 121
  4.3.2. Đề xuất một số giải pháp phục hồi rừng tự nhiên ở huyện Vị Xuyên, tỉnh
  Hà Giang 122
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .126
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
  LUẬN ÁN .128
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 129
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Nghiên cứu hiện trạng thảm thực vật và quá trình phục hồi rừng tự nhiên ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hiện trạng thảm thực vật và quá trình phục hồi rừng tự nhiên ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status