Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên

  MỤC LỤC
  Trang
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN x
  DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG LUẬN ÁN . xiii
  PHẦN MỞ ĐẦU . . 1
  1. Sự cần thiết của đề tài . . 1
  2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 2
  2.1. Ý nghĩa khoa học . . 2
  2.2. Ý nghĩa thực tiễn 3
  3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3
  3.1. Về lý luận . 3
  3.2. Về thực tiễn 3
  4. Những đóng góp mới của luận án . 3
  5. Đối tượng và giới hạn nghiên cứu. . . 3
  5.1. Đối tượng nghiên cứu. 3
  5.2. Giới hạn nghiên cứu . 3
  6. Cấu trúc luận án . 5
  Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 6
  1.1 Một số khái niệm cơ bản dùng trong luận án . . 6
  1.2. Trên thế giới . 8
  1.2.1. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ 8
  1.2.2. Nghiên cứu trồng cây bản địa . 10
  1.2.3. Nghiên cứu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên 12
  1.2.4. Nghiên cứu về phân chia lập địa 16iv
  1.3. Ở Việt Nam . . 18
  1.3.1. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ . 18
  1.3.2. Nghiên cứu về trồng cây bản địa 23
  1.3.3. Nghiên cứu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên . 26
  1.3.4. Nghiên cứu về phân chia lập địa . 30
  1.4. Nhận xét và đánh giá chung . 33
  Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 35
  2.1. Nội dung nghiên cứu 35
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . . 36
  2.2.1. Quan điểm và cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu . 36
  2.2.2. Phương pháp kế thừa số liệu, tài liệu . 39
  2.2.3. Phương pháp tổng kết, đánh giá các mô hình và biện pháp kỹ
  thuật xây dựng rừng phòng hộ đã có ở vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú
  Yên 39
  2.2.4. Phương pháp nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng rừng
  phòng hộ vùng đồi núi ven biển . . 40
  2.2.5. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh
  và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng phòng hộ vùng đồi
  núi ven biển . 45
  2.2.6. Phương pháp đánh giá tác dụng phòng hộ của các mô hình
  rừng phòng hộ thí nghiệm đã xây dựng . 50
  2.2.7. Phương pháp xử lý số liệu 53
  Chương 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC
  NGHIÊN CỨU . . 57
  3.1. Điều kiện tự nhiên . 57
  3.1.1. Vị trí địa lý, diện tích, ranh giới . 57
  3.1.2. Địa hình . . 57
  3.1.3. Khí hậu, thuỷ văn . 58
  3.1.4. Địa chất, thỗ nhưỡng . . 60v
  3.1.5. Rừng và đất lâm nghiệp phòng hộ 60
  3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 62
  3.2.1. Dân số, dân tộc, lao động . 62
  3.2.2. Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu . 62
  3.2.3. Cơ sở hạ tầng 63
  3.2.4. Y tế, giáo dục 64
  3.3. Đánh giá và nhận xét chung . 65
  Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 66
  4.1. Tổng kết, đánh giá các mô hình và biện pháp kỹ thuật xây dựng
  rừng phòng hộ đã có ở vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên . 66
  4.1.1. Khái quát tình hình xây dựng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven
  biển tỉnh Phú Yên qua các giai đoạn phát triển . 66
  4.1.2. Tổng kết, đánh giá các mô hình và biện pháp kỹ thuật đã áp
  dụng trong xây dựng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên . 68
  4.2. Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ vùng đồi
  núi ven biển tỉnh Phú Yên . 75
  4.2.1. Chọn loài cây trồng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển . 75
  4.2.2. Ảnh hưởng của các biện pháp xử lý thực bì đến sinh trưởng
  của các loài cây trồng rừng phòng hộ . . 84
  4.2.3. Ảnh hưởng của phương thức hỗn giao tới sinh trưởng của các
  loài cây trồng rừng phòng hộ . 90
  4.2.4. Đánh giá ảnh hưởng của dạng lập địa đến sinh trưởng của cây
  trồng . 97
  4.3. Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và
  khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng phòng hộ vùng đồi
  núi ven biển . 102
  4.3.1. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh
  tự nhiên 102
  4.3.2. Biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổvi
  sung 127
  4.4. Bước đầu đánh giá tác dụng phòng hộ của các mô hình rừng phòng
  hộ thí nghiệm đã xây dựng 132
  4.4.1. Hoàn trả vật rơi rụng cho đất 132
  4.4.2. Cải thiện tính chất vật lý, hoá học của đất 133
  4.4.3. Khả năng phòng hộ chắn gió của rừng . 139
  4.5. Đề xuất các loài cây và biện pháp kỹ thuật xây dựng rừng có triển
  vọng cho phát triển rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên 140
  4.5.1. Loài cây và biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ . 141
  4.5.2. Biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, trồng bổ
  sung 142
  KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ 146
  1. Kết luận . 146
  2. Tồn tại 149
  3. Khuyến nghị 149
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤCvii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG LU

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

xúc tiến tái sinh rừng

rungphongho90

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status